Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Friesya Eyaleti Bölge Hükümeti ''Minority SafePack Adlı Girişimi Destekliyor

Kuzey Denizi'nden Sırtımıza Rüzgar Desteği: Hollanda'nın Frizya Eyaleti Bölge Hükümeti 7.Eylül 2021 tarihinde yayımladığı destekleme deklerasyonu ile, ''Minority SafePack Girişimi – Avrupa'nın Çeşitliliği İçin Bir Milyon İmza'' adlı Avrupa Halk girişimini ve de özellikle MSPI Halk Komitesi tarafından Avrupa Komisyonu'na karşı yapılan şikayete destek verdi.

Anılan dökümanda, Avrupa Komisyonu'na neredeyse 30 yıldan beri harekete geçmesi talep edilmiş olması gerçeğine rağmen, şimdiye kadar ulusal ve dilsel azınlıkların korunmasına ilişkin hiç bir yasal tedbir alınmamıştır. Dökümanı hazırlayanlar, Avrupa Parlamentosu'nun 17.Aralık 2020 tarihli kararı çerçevesinde ''Minority SafePack (MSPI)'' adlı girişimin hedeflerini desteklediklerini ve Avrupa Komisyonu'ndan buna reaksiyon vererek, bir takım yasal akitler önermesini talep etmiştir. Aralarında Hollanda Milletvekilleri Odası ve Frizya Bölge Parlamentosu'nun da bulunduğu Avrupa'nın birçok ulusal ve bölgesel parlamentoları da aynı eylemi yapmış bulunmaktadır.

''Frizya Eyaleti üzülerek öğrenmiştir ki; Avrupa Komisyonu 14.Ocak 2021 tarihli bildirisinde, MSPI girişimine reaksiyon göstererek, yasa önerileri kabullenmeyi reddetmiş bulunmaktadır''. Anılan Eyaletin yaptığı açıklamada; dil çeşitliliğinin teşvik edilmesi ve azınlıklarının korunması durumunda, AB dahil olmak üzere tüm hükümetler düzeyinde konuya karşı bir dayanışma ruhu içinde sorumluluk alınmasının zorunlu olduğu vurgulanarak, başta Frizya dili ve kültüründen Frizya Dilinin Uygulanmasına ilişkin yasa (Wet gebruik Friese taal) uyarınca sorumlu olan Frizya Eyaleti'nin yanı sıra Hollanda Hükümeti tarafından bilhassa dil çeşitliliğine odaklanan önerilerin uygulamaya konulmasının çok önem arzettiği belirtilmektedir. Açıklamada ayrıca, MSPI adlı girişimin, şimdiye dek AB Düzeyinde dikkate alınmamış olan kültürel ve dilsel çeşitliliğin farklı görüşler açısından teşvik edilmesini hedef aldığının altı çizilmektedir.

Eyalet, Avrupa Komisyonu tarafından şimdi yapılan değerlendirmeyi ''Minority SafePack'' adlı girişimin hak etmediği görüşündedir. Açıklamada devamla ''Bu nedenele komisyondan, konuya karşı duruşunu bir kez daha gözden geçirerek, Avrupa'daki azınlık haklarının ve dilsel ve de kültürel çeşitliliğin güçlendirilmesi ve korunmasını teminen uygun ve somut tedbirler almasını talep ediyoruz. Avrupa Birliği, Avrupa'nın bu büyük kültürel ve dilsel mirasının muhafaza edilmesi doğrultusunda sorumluluğunu nihayet yerine getirmek zorundadır'' denmektedir.

Açıklamada ayrıca ''Avrupa dil çeşitliliğimizi muntazaman kutlamak sadece bir adım mahiyetindedir. Ancak, dillerimizin lehine bir eylemde bulunmak ise bir diğer adımın atılması olacaktır.

 

Basın bildirileri