Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Den regionale regering i provinsen Friesland/Fryslân støtter Minority SafePack-Initiative

I en støtteerklæring fra den 7. september 202, udtrykker den regionale regering i provinsen Friesland/Fryslân, Holland, sin støtte til det europæiske borgerinitiativ "Minority SafePack - en million underskrifter for mangfoldighed i Europa", og glæder sig især over den klage, som MSPI borgerkomitéen har indgivet til Europa-Kommissionen.

I dokumentet påpeges det, at selv om Europa-Kommissionen har været opfordret til at handle i næsten tre årtier, er der endnu ikke blevet vedtaget retlige foranstaltninger til beskyttelse af nationale og sproglige mindretal på europæisk plan. Desuden fremhæves det, at Europa-Parlamentet i sin beslutning fra den 17. december 2020 støttede målene for Minority SafePack Initiative (MSPI) og opfordrede Europa-Kommissionen til at reagere og foreslå retsakter. Dette blev også gjort af mange nationale og regionale parlamenter i Europa, herunder det hollandske Deputeretkammer og det frisiske regionalparlament.

"Provinsen Fryslân noterer derfor med bekymring, at Europa-Kommissionen i sin meddelelse fra den 14. januar 2021, afviste at vedtage lovgivningsforslag som svar på MSPI." Provinsen understreger, at alle forvaltningsniveauer - inklusive den Europæiske Union - skal påtage sig et solidarisk ansvar for at fremme den sproglige mangfoldighed, og beskytte mindretal i forbindelse hermed. "Især for provinsen Fryslân, der i tråd med loven om brug af det frisiske sprog ("Wet gebruik Friese taal"), sammen med den nederlandske regering er ansvarlig for beskyttelse og fremme af det frisiske sprog og den frisiske kultur, er gennemførelsen af de forslag, der fokuserer på den sproglige mangfoldighed, meget vigtig", står der i erklæringen. Det bekræfter, at MSPI har til formål, at fremme den kulturelle og sproglige mangfoldighed ud fra forskellige aspekter, som der endnu ikke er taget hensyn til på EU-plan.

Provinsen er af den opfattelse, at den vurdering, som Europa-Kommissionen nu har foretaget, ikke lever op til "Minority SafePack Initiative". Videre anføres der: "Vi opfordrer derfor Kommissionen til at genoverveje sin holdning og træffe passende og mere konkrete foranstaltninger til at beskytte og styrke mindretalsrettighederne og den sproglige og kulturelle mangfoldighed i Europa. Den Europæiske Union bør endelig påtage sig sit ansvar for at bevare Europas store kulturelle og sproglige arv."

Erklæringen understreger, at det kun er ét tiltag at "fejre vores sproglige mangfoldighed i Europa regelmæssigt. Det er et yderligere skridt, at vi endelig handler til fordel for vores sprog."

Pressemeddelelser