Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN üyesi Türk kuruluşları AGİT toplantısına katıldı

Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) üyesi Türk kuruluşları 22-23 Nisan 2024 tarihlerinde Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ek İnsani Boyut Toplantısı’na katıldı.

“Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve Uluslararası İnsancıl Hukukun Geliştirilmesinde ve Korunmasında Sivil Toplumun Rolü” başlıklı toplantıya FUEN Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu (TAG) üyesi Batı Trakya Türkleri ve Ahıska Türkleri iştirak etti. Toplantıda Batı Trakya Türk toplumunu Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD), Ahıska Türklerini Milletlerarası Ahıska Türkleri Cemiyeti “VATAN” temsil etti.

AGİT Malta Dönem Başkanlığı ve AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) tarafından düzenlenen toplantıda sivil toplumun özellikle çatışma ve insani kriz zamanlarında uluslararası insan hakları hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin belgelenmesindeki önemi ve AGİT bölgesindeki insan hakları savunucularının karşılaştığı önemli tehditler ve bu zorlukların onların güvenliği ve çalışmalarını etkili bir şekilde yürütme yetenekleri üzerindeki etkisi ele alındı.

Toplantıda yaptıkları konuşmalarda ABTTF ve BTAYTD, Yunanistan’da hukukun üstünlüğünün son dönemde sistematik olarak ihlal edildiğine dikkat çekerek, hukukun üstünlüğünün önemli bir göstergesi olarak Batı Trakya Türk derneklerinin yer aldığı Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin tüm uyarılarına rağmen Yunanistan tarafından 16 yıldır ısrarla uygulanmadığını kaydetti.

Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplumunun sivil toplum kuruluşları ve haklarını savunan temsilcilerinin sürekli baskı ve yıldırmaya maruz kaldığını ve damgalandığını belirten ABTTF ve BTAYTD, Yunan hükümetinin Batı Trakya Türk toplumuna karşı tecrit ve marjinalleştirme politikaları uyguladığını, kimliğini inkar ettiğini, seçilmiş müftülerini tanımadığını ifade etti.

Milletlerarası Ahıska Türkleri Cemiyeti “VATAN” konuşmasında, 1944’te Sovyet Lideri Josef Stalin’im emriyle Orta Asya’ya sürgüne gönderilen Ahıska Türklerinin Gürcistan’daki Atayurtlarına geri dönüş sürecinde yaşanan sorunları dile getirerek, geri dönüş sürecini tamamlamakla yükümlü Gürcistan’ın yükümlülüklerini yerine getirmediğini ifade etti. VATAN, Gürcistan’ı Avrupa Konseyi’ne üyelik başvurusunda söz verdiği yükümlüklerine uymaya ve sürgüne gönderilen Ahıska Türklerinin Atayurtlarına geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik gerekli koşulları yerine getirmeye çağırdı.

Basın bildirileri