Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Avrupa Parlamentosu Çalışma Azınlıklar Grubu'nun Konularını, FUEN-Kararları ve Polonya'daki Alman Çocuklarına Yapılan Ayrımcılık Teşkil Etti

FUEN Deleger Meclisi tarafından, geçtiğimiz hafta Berlin'de yapılan kongrede alınan kararlar, henüz yeniden seçilen FUEN-Başkanı Lorant Vincze tarafından 6.Ekim Perşembe günü Avrupa Parlamentosu Geleneksel Azınlıklar, Ulusal Topluluklar ve Diller İnterfraksiyonel Çalışma Grubunun oturumunda tanıtıldı. Bir Avrupa Milletvekili ve İnterfraksiyonel Çalışma Grubu Eş Başkanı olan Lorant Vincze, bu çatı kuruluşunun kongresindeki konuları ve sonuçları tanıtarak, sözlerine şöyle devam etti: ''FUEN, azınlık sorunlarıyla ilgilenen ve azınlık hakları uğrunda mücadele eden bir organizasyondur. Şundan eminim ki; Avrupa'daki ulusal azınlıkların ve dil gruplarının korunması doğrultusunda giderek daha fazla artan enstrümanlar yaratmayı başaracağız''

İnterfraksiyonal Çalışma Grubunun daveti üzerine söz alan Alman Azınlıklar Çalışma Grubu (AGDM) ve aynı zamanda FUEN Başkan Yardımcısı Bernard Gaida ile Polonyada' ki Alman Sosyal-Kültürel Topluluklar Birliği (VdG) Başkanı Rafal Bartek, Polonya'daki Almanların, Almanca derslerinin bir azınlık dili olarak, Bilim ve Eğitim Bakanlığı'nın 4.Şubat 2022 tarihli kararnameyle haftada üç saatten bir saate indirilmesiyle karşı karşıya kaldığı zorlukları ortaya koydu. İşbu bakanlık kararnamesi, bir azınlık dilinin kullanımında kısıtlamalara sebebiyet vermekte ve Polonya'da mevcut dokuz azınlıktan sadece biri, yani Alman Azınlığı için geçerli olan devlet yardımlarının azalmasına neden olmakta, böylece, ulusal ve uluslararası haklar ve insan hakları standartına riayet edilip edilmediğini sorgulamaktadır.

Bernard Gaida şu an için Polonya hükümeti ile bir diyalog kurulmasının mümkün olmadığını zira; hükümetin temas kurma çabalarını görmezden geldiğini ifade etmiştir. Adıgeçen, bu nedenle 20 azınlık temsilcisinden 14'ünün dayanışma amacıyla Ulusal Milliyetler Komitesi'ndeki görevini bıraktığını, ancak hükümetin buna bile bir reaksiyon göstermediğini belirtti.

Bartek, Alman Azınlığın durumu çözme doğrultusunda çözmek gayesiyle, Avrupa Kurumlarıyla temasa geçmek dahil, bir çok eyleme başvurduğunu ifade etti. Adıgeçen devamla: ''Ancak, bizler burada şimdi ikinci sınıf vatandaş olmuş olan 50.000'in üstünde bir çocuk sayısından söz ederken, Avrupa bununla hiç meşgul olmamaktadır. Avrupa Komisyonu'nun argümanına göre; buradaki durumun, üye devletlerinin yetki alanını ilgilendiren bir eğitim sorunu olduğu iddiası geçerli olamaz, zira söz konusu hal eğitim-politika tartışması değil, bilakis insan hakları ve ayırımcılıkla ilgilidir.

Bu karaın bir sonucu olarak Alman Okulları daha az yardım almakta ve bu durum küçük köy okullarının varlığını tehdit etmektedir. 500 Alman öğretmeni iş yerini kaybedebilir ve böylece Almanca konuşan personal zaafiyeti zuhur edebilir ki; bu da Polonya-Almanya ekonomik ve politik ilişkilerini kötüleştirir. Fakat bunun acısını çocuklar çekmektedir.

İnterfraksiyonel Çalışma Grubu üyeleri, komisyona ve Avrupa Parlamento Başkanına bir mektup yazma konusunda uzlaşarak, Parlamento Dilekçe Komisyonuna konu hakkında bir dilekçe vermeleri için belde sorumlularından ricada bulundular.

Basın bildirileri