Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Avrupa Diyalog Forumu

FUEN'in hedefleri arasında,  Avrupa Parlamentosu'nda politik bir temsilciliğin tesis edilmesi de yer almaktadır. FUEN 2008 yılında Avrupa parlamentosu üyeleri ve Avrupa Halk Grupları Gençliği (JEV) ile birlikte Avrupa Diyalog Forumu'nu kurmuştur.

Avrupa Diyalog Forumu halen FUEN'in 7 temsilcisi ile JEV'in iki temsilcisinden ibaret olup, bunlar arasında iki  başkan yer almaktadir. Forumun üyeleri üç yıla tekabül eden bir görev süresi için seçilirler.

Loránt Vincze, Avrupa Milletleri Federal Birliği Başkanı, Romanya
Andor Barabás, Avrupa Milletleri Gençliği (YEN) Başkanı, Romanya
Louis Albert-Becker, Avrupa Milletleri Gençliği (YEN) Başkanı, Fransa
Christoph Graf, Avrupa Milletleri Gençliği, Almanya
Jens A. Christiansen, Güney Schleswig Derneği (SSF), Almanya
Sterica Fudulea, Romanya'daki Aroman Topluluğu (Fara Armãneascã dit România), Romanya
Bernard Gaida, Polonya'daki Alman Sosyo-Kültürel Dernekler Birliği (VDG), Polonya
Dóra Emese Szilágyi, Romanya'daki Macarların Demokratik İttifakı (RMDSZ), Romanya
Olivia Schubert, Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen (LdU), Macaristan
Mihály Debreceni, Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), Ukrayna
Volodymyr Leysle, Rat der Deutschen der Ukraine (RDU), Ukrayna
 

Basın bildirileri