Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Delegeler Meclisi Büyük Politikaya İkaz Kararı Alıyor.

FUEN-Kongresi'nin 3.gününde geleneksel olarak 100'den fazla üye organizasyona ayrılmış oldu: Delegeler Meclisi toplantısında geçmiş yıllara göz atılarak, geleceğe matuf kararlar alındı.

Delegeler Meclisi toplantısında bu yıl, biri ulusal azınlıklarla yapılacak  yoğun konsültasyona, diğeri ise Ukrayna'daki ulusal azınlıkların korunmasına dair gereksinime yapılan  çağrıdan  oluşan iki bölümlü bir  FUEN-Ana Karara varıldı.

Kararda şöyle denmektedir: ''FUEN kuruluşu, karar vericilerden, halen mevcut olup, yerli ulusal azınlıklarla yürütmüş olduğunuz konsültasyon imkanlarını yeniden değerlendirmelerini talep etmektedir. Azınlıklar ile çoğunluk arasında daha iyi bir diyaloğun tesis edşlmesini teinen mevcut sözleşmelerden daha iyi faydanılmalıdır''. Somut olarak, Avrupa Parlamentosu'nun hamiliği altında oluşacak daimi danışmanlık yapacak bir heyetini tesis edilmesi talep edilmektedir.  FUEN, bundan başka bir de Avrupa Komisyonu'ndan, Minority SafePack adlı girişimin reddi üzerinde bir kez daha düşünmesi çağrısında bulunmuştur.

FUEN, Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliği'nin (HKNM) bu yılki 30.Yıldönümünden istifadeyle, onun  bağlı olduğu Avrupa güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGIT'den, azınlık organizasyonlarıyla yapılacak işbirliğine daha çok dikkat edilmesini, FUEN'le olan işbirliğinin pekleştirilmesini ve azınlıkların güçlendirilmesi doğrultusundaki destek için daha çok kaynağın emre amade kılınmasını talep etmek istemektedir.

Kararlarla İlgili Müzakerlerde FUEN Eş Başkanı Gösta Toft

FUEN, Ukrayna'daki ulusal azınlıkların korunmasına ilişkin almış olduğu FUEN-Ana Kararının ikinci bölümünde tekraren şöyle kınamaktadır  ''Rus  işgal kuvvetlerinin Ukrayna topraklarında insanlığa karşı  işlediği insanlık ve savaş suçunu tekraren ve üstüne bastırarak  kınamakta ve ''Ukrayna'dan, integratif bir savaş sonrası azınlık politikası geliştirmesini ve   etnik dilsel çeşitliliği, Ukrayna toplumunun bir zenginliği ve tüm Ukrayna kimliğinin bölünmez bir parçası olarak telakki etmesini bilhassa talep etmektedir'' .

Bundan başka diğer on ayrı karara varılmaktadır:

* İspanya'da Katalanların tanınması ve diğer yerli dil topluluklarının birer ulusal azınlık tanınarak, Avrupa Konseyi ulusal Azınlıklar Korunması Çerçeve Anlaşması Kapsamına Dahil Edilmesi (FCNM)

* Yunanistan'ın Rodos ve Kos Adalarındaki Müslüman- Türk Varlığı'nın Kabul edilmesi, iki dilli tedrisat veren okulların yeniden açılması ve camiler, mezarlar ve mezarlıkların yerle bir edilmesine son verilmesi.

* Yunanistan'ın Batı Trakya Bölgesi'ndeki Türk azınlığın ötekileştirilmesi ve damgalanmasına ait söylemler.

* Estonya'daki Rus çocuk bahçeleri ve okullara ait yasaların değiştirilmesi

* Gürcistan'ın AB-Üyeliğine alınması

* Avrupa Birliği nezdinde azınlık hakları için  hukuk devletinin önemi

Azınlık dillerine duyulan yazılı ihtiyacın düzeltilmesi

Avusturya'da azınlık haklarının eksik  uygulanması

FUEN'in öncelikleri ve rolleri

Başta, üye organizasyonlarının maruz kaldığı güçlükler olmak üzere FUEN'in rolü

Bunun yanı sıra aşağıdaki diğer kararlar da alınmış bulunmaktadır:

 

2024 FUEN-Kongresi Almanya'nın Husum kentinde gerçekleştirilecektir. Ev sahipliğini ise bir FUEN-Üye Organizasyonu olan  ve Kuzey Frizya azınlığını temsil eden Friesenrat Sektion Nord-Frizya Konseyi Kuzey Bölümü üstlenecektir. Etkinlik, muhtemelen 19.-22.Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Toplantının liderliğini, FUEN Eş Başkanı Bahne Bahnsen yapacaktır.

Delegeler Meclisi daha beş yeni üyeyi FUEN'e dahil etmiştir:

Fransa'dan Britanya Kültür Enstitüsü (Institut Culturel de Bretagne)

İsviçre'den  Taşra Yolu Bisiklet Derneği (Die Radgenossenschaft aus derSchweiz)

Macaristan'daki Ruthenler Eyalet Öz Yönetimi (Orsz. Gos Ruszin Önkormoanyzat)

Sırbistan'dan Alman İnsani Yardım Derneği (St.Gerhard).

İtalya'dan Friualişe Filoloji Toplumu (Societat Filologjiche Furlane – FUEN'in Teşvik Üye Organizasyonu sıfatıyla)

 

Hepiniz FUEN-Ailesi'ne hoşgeldiniz!

Basın bildirileri