Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

''Değişim İçten Gelmeli ve Önce Beynimizde Başlamalıdır'': Çalıştay, Cinsel Eşitliğin Daha Fazla Artması İçin Önemli Fikirleri Biraraya Getirdi

Yönetim Kurullarındaki Kadın Oranı, Bir Kadın-Ağı Tesisi veya Azınlık Organizasyonlarındaki Eşitlik Tesisine İlişkin Anketlerin Muntazaman Yapılması: Henüz yeni bir FUEN-Projesi olan ''Azınlıklarda Kadınlar'' kapsamında ve 21 ile 22.Kasım tarihleri arasında, Viyana'daki Hırvatistan Merkezi'nde gerçekleştirilen ilk çalıştayımız  yukarıda sözü edilen fikirlerle adeta doldu taştı. İspanya'daki Katalanlardan tutun da Arnavutluk'taki Karadağ toplumuna kadar uzanan bölgedeki on ayrı ülke ve on azınlıktan gelen kadın ve erkek yaklaşık 20 katılımcı (Bunlar arasında, bir de erkek katılımcının da bulunduğunun hakkını verelim) burada hazır bulunarak, verimli görüşmelerde bulundu ve azınlık organizasyonlarındaki eşitlik tesisi çarkının nasıl ilerletileceği hakkında iyi bilgiler edindi. JEV adlı kuruluş (Avrupa Halk Grupları Gençliği) da orada temsil edildi.

Etkinliğin açılışı, uluslararası eşitlik normları ile ilgili ihtisas konferanslarıyla başladı. Zagrep Üniversitesi'nin Sosyoloji Bölümü Olağanüstü Profesörü Bayan Antonija Petricusic (Fotağrafta görülüyor)  ''Değişim,  öyle basitçe oluşmaz. Eşitlik tesisinin planlaması, bu konuya duyulan ilgiyi utyandırmak için icat edilmiş olmakla birlikte,  uygulanması ekseriyetle akim kalır'' sözleriyle olaya açıklık getirdi. Adıgeçen, BM-Konvensiyonu ve de kadınların haklarını da içeren, Birleşmiş Milletler Sürekli Kalkınma Hedefleri gibi uluslararası eşitlik tesisi standartlarını sundu ve fakat  şuna dikkat çekti: Bu standartlar yeterli değildir. Esas olan, buna içten gelen bir  eylemde bulunulmalıdır.

Geçtiğimiz yılın FUEN-Dahili Anketi de  açıkça ortaya koymuştur ki; kadınlar organizasyonlarda  iyi temsil edilmekle birlikte, bu durum ancak aktif alanlarda tezahür etmektedir. Buna karşılık; başkanlık ve yönetim kurulları gibi yönetici pozisyonlarını daha ziyade erkekler domine etmektedir.

European Roma Rights Centre (ERRC) kuruluşuna mensup Anna Orsos, cinsiyet eşitliği tesisi konusunda Romanların yaşadığı sorunları ortaya koyarak, konuya şöyle açıklık getirdi: ''Değişim insan beyninde başlar''   Adıgeçen devamla, yasal ihlallerin çoğunun devlet tarafından yapıldığını  ifade etti ve   finansman destekleri Romanlara kadar ulaşamayınca, onlarda diğerlerine yetişme imkanı elde edemiyorlar söylemiyle bundan müşteki oldu.

Her iki konuşmacı birden, içinde erkeklerin en güçlü pozisyonlara hakim olduğu bu dünyada, erkeklerin tartışmaya dahil edilerek, ikna edilmelerinin zorunlu olduğunu ve değişikliklerin başlatılması için erkeklerin desteğinin vazgeçilmez olduğunu vurguladılar.

İki gün sürecek olan etkinliğimizin başlığını ''Ayırımcılıkla Mücadelede Eşitlik Normlarının Bir Enstrüman Olarak Tesisi'' teşkil etmekteydi ve bu nedenle sadece ihtisas konuşmalarından ibaret kalmamalıydı. Bir çok kadın ve erkek katılımcı bunu takiben eşitliğin tesisi konusuna dair düzenlemeleri ve kendi organizasyonlarındaki buna uygun ölçümleri arzettiler. Yönetim kurulu veya konferanslar kapsamında kadınlara ait kotalar, bireysel koçluk ve cinsiyet eşitliği ile ayrımcılığın durumuna dair muntazaman yapılan anketler başarılı birer enstrüman olarak sunulmuş oldu. FUEN'in Bilimsel Raportörü Zora Popova ''Azınlıklarda Kadınlar'' adlı projeyi organize etmektedir.

Katılımcıların, azınlık organizasyonlarında cinsiyet eşitliği tesisi için müştereken somut fikirler ve tedbirler, daha doğrusu FUEN tarafından yönergeler geliştirdiği ikinci günde, etkinlik daha da pratikleşmiş oldu. Monitoring olarak tanımlanan izleme ise özellikle çok önemli olarak telakki edildi. Bu da, eşitlik tesisi standartlarının, daha doğrusu eşitlik tesisinin esasen kendisi için  muntazaman kontrol edilmesi anlamına gelmektedir. Komitelerde ve uzman seçimlerinde eşitliğe dikkat edilmelidir. Esasen kota düzenlemeleri de yararlı bir gereç olabilirdi. Bundan başka her kes, bilgilendirici video/filmleriyle daha da büyük bir bilinç yaratılmasını arzu ederdi. Kendi yolunu kendi seçen  kadınlara ait portreleri içeren bu tarz bir video dizisi ise, FUEN'in projesi olan ''Azınlıklarda Kadınlar'' kapsamında şu an üzerinde  çalışılmaktadır. Ayrıca daha geniş  ağ tesisi gerçekleştirilmeli ve de Kadın Rolünün Toplumsal Değişimi üzerinde genel olarak çalışılmalıdır.

Mealen anlamı: Bir rol değişiminin başlatılması için kadınlar daha da bilinçlendirilmesi gereklidir.

Etkinliğin sonucunda kadın ve erkek katılımcılar, konu üzerinde çalışmanın ne kadar önemli olduğunu ve bı konuyla ilgili daha fazla fikir ve etkinliğin yapılması istendiğini vurguladılar.

 Kalbi teşekkürlerimizi, bu etkinliğin planlanması ve icraatında elinden geldiğince yardımcı olup, bunun için salonlarını hizmetimize sunan ev sahibi Hırvatistan Merkezi ve projenin finansmanını sağlayan Federal Almanya İçişleri ve Ana Yurt Bakanlığı'na yöneliktir.

 

Fotoğraflar: Ralph Darabos

Buradan fotoğraf galerisine ulaşabilirsiniz. 

 

Basın bildirileri