Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Kendi Kendini İnşa Et: Ağ Oluşturma Çalışması Sonrasında Şimdi Konu Markalaşmanın Tesis Edilmesi

FUEN'e bağlı üye organizasyonların kapasitelerini geliştirmelerini teminen düzenlenen eğitim kursları geçtiğimiz hafta sonunda gerçekleşen ve devamı boyunca kanalların, faydalı ip uçlarının ve püf noktalarının tanıtıldığı ''Çevrim İçi ve Dışı Alanda Ağ Oluşturma'' konulu çevrim içi kursuyla devam etti. Var oluşu gözler önüne serme, dışarıyla iletişim sağlama ve değerli ilişkiler kurmak gibi şeyler de keza çevrim içi oluşabilmeli ve oluşmalıdır. Anılan çevrim içi kurslarının amacı, üye organizasyonlarımızın yeteneğini geliştirmek, toplumun bir parçası olmak, yeni ilişkiler sağlamak ve gelişen şartlara göre çevrim içi veya dışı şekilde aktif kalmaktır.

İki gün süren kurs süresi zarfında Amerikan danışmanı ve kampanya yönetmeni Daniel Faraci öz çevrim dışı var oluşumunun nasıl inşa edilebileceği hakkında konuşmuştur. Adıgeçen, öz görüntüyü geliştirme yoluyla sağlanacak başarılı fiziki buluşmaların temininde kanıtlanmış uygulamalardan ve kişinin kendi öz yetenek ve yetkinliğini aksettiren bir kurgudan ve bilhassa hedef grubuna hitap edebilmeyi teminen hatta öz çevrim dışı var oluşun, çevrim içi var oluşuna bütünleştirici tarzda nasıl uyarlanabileceğinden (bölgesel veya global) söz etmiştir. Global Startup Awards'ın kurucularından ve Merkezi Doğu Avrupa'nın en iyi ağ oluşturucularından biri olan Peter Kovacs dinleyicileri ağ oluşturma düşüncelerine intikalle, strateji ve icraata ilişkin faydalı ip uçları ve püf noktalarına işaret etmiştir.

Bir dahaki çevrim içi kursları daha şimdiden başvuruya açılmıştır: 6 ile 7 Kasım 2020 tarihleri arasında halen AB-Konsey Başkanlığı Lobi Çalışmaları sorumlusu olan hollandalı eğitmen Meüs van de Poel ve Almanyalı moderatör bayan Sofia van der Vegt ile birlikte markalaşmanın tesisine (Branding) odaklanmak zorundayız. Ana hedefimiz, tutarlı ve uzun soluklu bir stratejiyi geliştirmenin organizasyonun marka imajını uygun tarzda teşvik edilmesi ve topluluğun bunu idrak edebilmesi açısından ne kadar önem arzettiğini üye organizasyonlarımıza göstermek olacaktır. Marka tesisi, bilhassa genç insanlar olmak üzere, yeni üyeleri kendimize çekme yolunda faydalıdır. Katılımcılar markalaşma tesisindeki yeni eğilimler hakkında da bilgilendirilecektir. Buna ilişkin daha fazla bilgiyi buradan temin edebilirsiniz.

Kendi Kendini İnşa Et Kursları FUEN üye organizasyonlarına üye olanlar için ücretsizdir. Hemen şimdi başvurunuz !

Basın bildirileri