Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Azınlıklar Monitörü, Estonya'daki Rus Azınlığın Zorla Asimile Edilme Olayını Sunuyor.

Estonya Dilini konuşmayan kadın ve erkeklerin vatandaşlık hakkı ve Estonya'nın kamusal ve siyasi yaşamında Rus Dilinin kullanılması, devletin 1991 yılında bağımsızlığını tekrar kazanmasından beri hep etkin içtimai politik konular olmuştur.

Estonya Parlamentosu 12 Aralık 2022 tarihinde, Estonya dili ile yapılacak ders tedrisatına 2024 yılında tamamen başlanarak, bunun 2030 yılında tamamlanacağını kararlaştıran ''İlkokul ve Lise Kanunları ile Diğer Kanunları Değiştiren Yasaları (Estonca Diliyle Yapılacak Öğretime Geçiş) yürürlüğe sokmuştur.

Bir hükümet organizasyonu olmayan ''Estonya'daki Rus Okulları'' adlı kurum, bu yasal hareketin, onlarca yıldan beri ülkedeki Rus azınlığı zorla asimile etmeyi hedef alan çabaların son adımı olduğu konusunda uluslararası topluluğu ikaz etmektedir.

Anılan organizasyon bu yeni yasanın, estonya vatandaşına (Rus etnik kökenli ve/veya Rusça konuşan) ve Rus Azınlığa mensup olup, Estonya Vatandaşlığına sahip olmayan ahalinin yaklaşık % 5-10 oranına tekabül eden kısmına ait dil, kültür ve kimlik haklarını ihlal ettiğini ve dolayısıyla Estonya'nın uluslararası yükümlülüklere riayet etmediğine dikkat çekmektedir.

Azınlıklar monüterinden olayın tümünü lütfen okuyunuz !

Basın bildirileri