Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Minority SafePack Adlı Halk Girişimiyle İlgili Mahkeme Kararına İtiraz Edildi.

Minority SafePack adlı girişimin Halk Komitesi, 23.Ocak 2023 Pazartesi günü, MSPI'nin çabasıyla ve Avrupa Komisyonu'nca alınan kararın hükümsüz kılınmasına ilişkin dava çerçevesinde olmak üzere Avrupa Birliği Adalet Divanı nezdinde itirazda bulundu. Halk Komitesi ve FUEN Başkanlığı attığı bu adım oybirliği ile gerçekleşti.

Avrupa Parlamento üyesi ve aynı zamanda FUEN Başkanı Lorant Vincze konu hakkında; ''Mahkemenin geçmişte Avrupa Halk girişimleri ile vermiş olduğu kararlarla tezat oluşturan geçen Kasım ayındaki bu kararın, Adalet Divanı tarafından kaldırılacağından eminiz. Bakış açımıza göre anılan bu karar, yargılama hukuku ve muhtevası itibariyle bir çok zaafiyet arzetmektedir. Avukatımız olan Thomas Hieber keyfiyeti 25 sayfalık mütalaasında zarfında zikretmiştir. Burada; mahkemenin gösterdiği gerekçe kapsamında, sorularımızın tümüne memnuniyet verici hiç bir cevap ve argüman bulunmamakta olup, AB'nin Azınlık dillerinin ve kültürünün aynen MSPI kapsamında tespit edildiği üzere, korunması babında her şeyi yaptığına dair öne sürülen iddia, hukuken savunulacak bir şey değildir'' denmiştir.

Kurumsal ön yargıya bir örnek olarak görünen gerçek; Avrupa Komisyonu temsilcilerinin, ''End the Cage Age'' adındaki bir diğer Avrupa Halk Girişimnin temsilcileriyle tamı tamına yedi kez, ve MSPI'nin temsilcileriyle ise; tüzükte asgari rakam olarak gereken şekilde belirtildiği gibi, sadece bir kez görüşüldüğüdür. Mahkemenin aldığı kararda ayrıca, AB'nin mensubu olmadığı ve birçok AB üyesi ülkesi tarafından onaylanmamış olan Avrupa Konseyi kurum ve yasal enstrümanlarına atıfta bulunulmaktadır.

Lorant Vincze Sözlerine devamla ''Mahkemenin, Avrupa Komisyonu'nun tutumunu, bir çok noktada gerçekten doğru olmamasına rağmen, hiç düşünmeden üstlenmesini esefle karşılıyoruz. Bizler yasal yola başvuracağız ve elde mevcut tüm imkanları kullanacağız, zira bizler bir azınlık dilini konuşan 50 milyonu aşkın AB Vatandaşına bunu yapmakla borçluyuz. Yerli azınlıkların problemleri için bilinç şuurunu keskin hale getirdik, ancak somut tedbirlere ulaşıncaya kadar bundan asla vazgeçmeyeceğiz'' şeklindeki cümlelerin altını çizdi.

AB Mahkemesi (EuG) 9.Kasım 2022 tarihinde bu konuda bir prensip kararı almıştır. Lüksemburg Komitesi, Avrupa Komisyonu'nun Ocak 2021 tarihinde aldığı, bir milyondan fazla imzayı toplayan ve azınlıkların korunması paketi kapsamındki önerileriyle ilgili yasal düzenlemeleri reddeden kararı ortadan kaldırmamıştır. Mahkemenin görüşü; ''Avrupa Birliği'nin bölgesel ve azınlık dillerinin önemini ortaya koymak, kültürel ve dilsel çeşitliliği teşvik yolunda bidayette almış olduğu önlemler, bu girişimin hedeflerine ulaşması için zaten yeterlidir'' şeklindedir.

Avrupa birliği Adalet Divanı muhtemelen iki yıl içinde olay hakkında bir karar verecektir.

Olayın Arka Cephesi.
Avrupa Birliği içinde, yerli ulusal azınlıklara mensup olan veya azınlık dillerini kullanan yaklaşık 50 milyon insan mevcuttur. FUEN, RMDSZ, SVP ve JEV adlı kurumların girişimiyle hayata geçirilen MSPI, avrupai bir halk girişimi olup, bu kişilerin Avrupa'daki dil, kültür ve haklarını Avrupa'da korunmasını ve teşvik edilmesini talep etmektedir. Bu girişim, geçen son 30 yıl içindeki en önemli azınlık hakları insiyatifi olarak geçerlidir

Başlangıçta kayda geçmesi komisyon tarafından reddedilen MSPI, Avrupa Adalet Divanı'nın 2017 yılında aldığı kararla kaydedilmiştir. FUEN tarafından Avrupa çapında koordine edilen bir imza kampanyası sonucunda 1.123,422 onaylı destek beyanı toplanmış ve Minority SafePack böylece genelde 5. en başarılı Avrupa Birliği Girişimi olmuştur. Anılan girişim Avrupa Parlamento Federal Meclisi,Hollanda Avam Kamarası, bir çok bölgesel parlamento ve her şeyden önce olmak üzere, Aralık 2020 tarihinde anılan girişime destek kararı alan Avrupa Parlamentosu'nun da desteğini arkasına almıştır.Avrupa Komisyonu bütün bunlara rağmen,bu girişimin önerilerinin esaslarına istinat eden yasal eylemler almamaya karar vermiştir.

MSPI Halk Komitesi 24.Mart 2021 tarihinde, Avrupa Birliği Mahkemesi nezdinde yaptığı başvuruyla, Avrupa Komisyonu'nun sözkonusu girişimle ilgili kararının hükümsüz kılınmasını talep etmişti. Halk Komitesi, Avrupa İmza Kampanyası Koordinatörü sıfatıyla FUEN ve onun yasal temsilcileri bu başvuruyu, Komisyonun buna ilişkin vereceği cevabı yasal bir itinayla gözden geçireceğine dayanarak yapmıştı. Bu kurumlar, Avrupa Komisyonu tarafından yapılan bildirinin, kendi yasal gerekçelendirme yükümlülüğünü ihlal etmesi ve bariz şekilde yargı hatası işlediği için, önemli kusurlar ihtiva ettiği sonucuna varmıştı. Macaristan davayı MSPI, Yunanistan ve Slovakya ise komisyon adına başlatmıştı

Daha geniş bilgiler için lütfen: http://minority-safepack.eu

 

 

 

 

Basın bildirileri