Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN, Üsküp'teki Batı Balkanlar-Bölgesel Konferansı'nda Çeşitlilik Yönetimine İlişkin Görüşlerini Sundu

Çeşitlilik yönetimi nedir ve olumlu bir toplumsal değişimi nasıl etkiler ? İşte bu sorular, 17. ve 18.Ocak 2023 tarihlerinde, Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde gerçekleştirilen ''Batı Balkanlardaki Azınlıkların ve Tehlikeye Maruz Kalmış Gurupların Entegrasyonuna Mahsus Modeller – Daha İyi bir Siyasi Dizayn İçin İhtisasi Bilgi ve Önerilen Teati''
adlı bölgesel konferansa FUEN'i temsilen katılan bilimsel sözcümüz Dr.Zora Popova'nın yaptığı konuşmanın konularını teşkil etmekteydi.

Belediyeleri, NGO adlı kurumu ve Beş Batı Balkan Bölgesi Halk Ekonomisi Ulusal Kurumlarını temsil eden yaklaşık 50 katılımcı ile, Schleswig-Holstein Eyaleti ve GIZ kadın ve erkek temsilcileri bu bölgesel etkinliğe müdahil oldu. Etkinlikte ayrıca, belediyelere mensup memurlar, ilgi duyan bölge guruplarının kadın ve erkek temsilcileri ve sistematik Know-How transferi ile bölgedeki azınlıklar ve tehlikeye maruz kalmış grupların entegrasyonuna dair geçmişte ve halen yürütülen proje tedbirlerinde başarılı sosyal girişim uygulamalarıyla müdahil olan kişiler de hazır bulundu.

FUEN'in başarılı bilimsel temsilcisi konuşmasında; olumlu bir sosyal değişimin, yalnızca tüm iştirakçilerin - çeşitli azınlık topluluklarının temsilcileri ve kamu dairelerinin temel düzeyindeki - aktif katılımı ve işbirliği yoluyla elde edilebileceğine dikkat çekti. Adıgeçen sözlerine devamla ''Çeşitlilik yönetimi bir araç değil, bilakis geleceğe matuf olarak müştereken tanımlanmış ve uygulanmış bir vizyondur. Olumlu toplumsal değişikliklerin meydana gelebilmesi için, tüm aktörlerin kamu yararına birlikte hareket etmesi gerekir'' diyerek, olaya açıklık getirmiş oldu.

Adıgeçene göre bunu oluşturmanın koşulları ise; tüm paydaşların, ortaklığa, işbirliğine, karşılıklı güvene, saygı ve toleransa, şeffaflığa, angajmana ve sorumluluğa politik iradeyle bağlı olmakla yerine getirilebilirdi.

Konferans, Federal Ekonomik İşbirliği ve Gelişim Bakanlığı (BMZ) ve Schleswig-Holstein Eyaleti adına,Güney Doğu Avrupa Yerel Bölge Kurumlar Birliği Bilgi Ağı (NALAS) tarafından ve Uluslararası İşbirliği Alman Toplumu (GIZ) ile uyunm içinde ''Scaling up of minorities inclusion models andstrngthening of service delivery in municipal structures in the Western Balkans'' adlı projenin icra partneri sıfatıyla organize edilmiştir.
Etkinliğin açılışı, Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Jovana Trencevska, Schleswig-Holstein Eyalet Başbakanlığı Ulusal Azınlıklar Departman Bölümü Sorumlusu Linda Pieper, Makedonya Üsküp GIZ Kurumu'ndan David Oberhuber ve Svetlana Zdavkovska ve NALAS Genel Müdürü Kelmend Zajazi tarafından bizzat yapılmıştır.

 

 

Basın bildirileri