Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Yunanistan'da Okul Öncesi Döneminde Türkçe Dil Dersleri Verilmesi Konusu Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komisyonu'nun Gündeminde Yer Aldı.

Batı Trakya Türk Topluluğu çocuklarına okul öncesi eğitiminde Türkçe dersi verilmesi talebine ilişkin başvuru 10.Ocak 2022 Pazartesi günü Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komisyonu'nda görüşüldü. Başvuru sahibi Ozan Ahmetoğlu, Batı Trakya Türk Topluluğu mensubu çocukların iki dilli okul öncesi eğitimi görmelerinin veya özel okulların topluluğa ait organizasyonlar tarafından bölgede tesisine izin verilmesinin teminat altına alınması için yasal ve siyasal tedbirlerin devreye sokulmasını talep etti.

Yunanistan Türk Topluluğunu tanımamakta ve topluluğu bir islam topluluğu olarak tanımlayarak, mensuplarına ana diliyle ders verme imkanı sunmamaktadır. Ahmetoğlu konuşmasına bizzat kendi çocuğundan örnek vererek, beş yaşlarında iken Yunanca dilini konuşamadığı için çocuğunun çocuk yuvasında zorluklar yaşadığını dile getirdi.

FUEN Başkanı ve dilekçe adına Avrupa Halk Partisi (EPP) Yetkili Milletvekili Lorant Vincze konuşmasında, çocuk yuvasına giden beş yaşındaki bir çocuğun derdini anlatamayıp, eğitim sürecine katılamamış olmasını bir insan hakları sorunu olarak tanımladı. Adıgeçenin fikrine göre; burada Türk azınlığına mensup olan çocukların açık ve seçik şekilde ayırımcılığa tabi tutulmuş olmaları nedeniyle çocuk haklarının ve eğitime müdahil olmalarının ön plana çıkarılması gerekmektedir.

Resmi makamlar tarafından görmezlikten gelinen bu vatandaşlara karşı Yunan resmi dairelerince bir cevap verilememiş olması sistematik bir problem olup, endişe vericidir. FUEN Başkanı konu hakkında şöyle konuştu: ''Bir insan hakkı görünümüne sahip olan eğitime ulaşım keyfiyeti bir hukuk devleti meselesi olup, bu itibarla duruma yapısal tarzda yaklaşma ihtiyacı görmekteyiz''. Sözkonusu talep üzerine dilekçe açık kalmış ve incelenmek üzer KULT-Komisyonu'na intikal ettirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basın bildirileri