Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Doğu Belçika'daki Almanca Konuşan Topluluk Parlamento Komisyonu Toplantısında MSPI'ye Büyük Destek Verildi

FUEN Başkan Yardımcısı Angelika Mlinar ve avukat Dr. Thomas Hieber'in temsilciliğindeki FUEN 14.Haziran 2021 Pazartesi günü, Belçika'da Almanca konuşan topluluğun parlamentosunun genel politika I. komisyonu çerçevesinde MSPI ile ilgili tüm güncel gelişmeler hakkında bir sunum yaptı.

Aynı zamanda MSPI-Halk Komitesi üyesi olan Parlamento Başkanı Karl-Heinz Lambertz'in girişimi sayesinde FUEN, komisyon milletvekilleri ve üyelerini MSPI'yi politik destekleme kampanyası vermeleri ve de komisyonun bildirimine karşı açılan iptal davasının esaslarını açıklamak üzere parlamentoya davet edilmişti. Komisyonun oturumuna Doğu Belçika Başbakanı Bay Oliver Paasch da katıldı.

Bu fırsatı kullanan FUEN, orada hazır bulunan milletvekillerine hitap ederek, AB Komisyonu'na 15.Ocak tarihli kararını bir kez daha gözden geçirmesini bir karar formatında talep etmesi çağrısında bulundu. FUEN Başkan Yardımcısı Angelika Mlinar komisyon nezdinde yaptığı konuşmasında ''Bizler bu konunun önemini sınırlar ötesinde anlaşılabilir hale getirmek zorundayız. Bunun için olumlu örneklere haiz olan ve örnek azınlık politikalarını gerçekleştirmeyi başaran devletlere ihtiyaç duymaktayız. Onların desteği gereklidir. Almanca konuşan topluluk parlamentosunun buna uygun tarzda vereceği bir karar çok kuvvetli bir sinyal arzedecektir ve biz bu gün bu ''kararın tanıtımı '' için buradayız şeklinde bir vurgulama yapmıştır.

MSPI'nin avukatı Dr. Thomas Hieber komisyon üyelerini, komisyon kararının neden yetersiz olduğunu ve iptal davasının hangi argüman esaslarına göre açıldığını teferruatlı şekilde açıkladı.

Başbakan Oliver Paasch ise; Almanca Konuşan Topluluk Parlamentosu'nun AB-Komisyonu'na bir yazılı karar göndermesini destekleyeceği sinyalini vererek, bunun sözünü verdi. Zira ona göre dayanışma, aynen MSPI girişimine verilen bir çok imza konusundaki hassasiyette görüldüğü şekilde olmak üzere, yani çeşitliliğin ve toleransın desteklenmesiyle tezahür edecektir.

Münferit fraksiyonlara ait komisyon üyeleri de MSPI'nin hedef ve taleplerini destekleyeceklerine, ve azınlık haklarını AB'nin yasal çerçevesi dahilinde sağlamlaştıracaklarına dair söz verdiler. Almanca Konuşan Topluluğun Doğu Belçika' da keyfini çıkardığı gibi, özerklik statüsü ender görülen bir durum arzetmekte ve Avrupa'daki diğer yerli ulusal azınlıklar da desteklenmek zorundadır. Azınlıkların korunması bu bağlamda olmak üzere küresel bir konu olarak vurgulanarak, AB'nin bu konuda bir sinyal verebileceğine işaret edildi.

Gündemin kapanış noktasında Parlamento Başkanı tüm milletvekillerine, MSPI adlı girişimin pratiğe geçirilmesini desteklemeleri çağrısında bulundu ve yaz tatili sonrasında AB-Komisyonu'na bir protesto notası formatında sunulacak ''zorlayıcı ve güçlü bir metne'' ait planın taslağının çizerek, bu planın tamamlanarak, akabinde de karara bağlanacağını ifade etti.

FUEN Başkan Yardımcısı Angelika mlinar Başbakan ve komisyon üyelerinin gösterdiği destek ve reaksiyondan çok memnun kaldığını gösterdi. Komisyona verdiği destek için teşekkür ederek, FUEN'in MSPI adlı girişimin uygulanmasını takip edeceğini ve MSPI'nin pratiğe geçirilmesi doğrultusundaki çabalarından asla vazgeçmeyeceğinin teminatını verdi.

Basın bildirileri