Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Eğitim Çalışma Grubu'nun Romanya'daki Yıllık Toplantısı: ''Ana dilde okul eğitimi bir lüks değil, tümüyle bir gereksinmedir''

Albert Stein bunu zaten bilerek söylemişti: ''Oyun oynamak, araştırmanın en üst seviyesidir'' Olumlu eğitim imkanlarının özellikle azınlık toplumları için ne kadar önem arzettiği hiç bir zaman yeterince vurgulanamaz. Ancak, bir dilin veya kültürün hayatta kalması veya herhangi bir tarihte haritadan silinip gitmesi çoğu kez çocuk kreşlerinin ve okulların dizaynı sayesinde belirlenir.

FUEN Kuruluşu bu konu alanının önemini ortaya koymak için beş yıl önce Eğitim Çalışma Grubunu hayata geçirmiştir: Yani; çocuk kreşleri, okullar ve azınlık eğitimi alanında öğretim yapan üniversitelerde bizzat kendileri iştigal eden, ya da idari yönden bununla ilgilenen kadın ve erkek azınlık temsilcilerinden oluşan iletişim ağı diyebiliriz.

Anılan eğitim çalışma grubu bu yılın 18 ile 21 Nisan tarihleri arasında Romanya'nın Hermanstadt/Sibiu şehrinde yıllık oturumunu gerçekleştirmiştir. Bu yılın ağırlık konusunu, çocuk yuvasından ilkokula geçiş süreci teşkil etmiştir. Geçmiş yıllarda, ana okuluna giden erken yaş grubundaki çocukların erken eğitimi söz konusu iken, keyfiyetin içeriğini tetkik eden çalışmaların mantıklı devamını ise haliyle bu konu teşkil etmiştir. FUEN Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Eğitim Çalışma Grubu Sözcüsü Daniel Alfreider konu hakkında şunu vurgulamıştır: Çocuk yuvalarından ilk okul eğitimine geçiş süreci hem çocuklar ve hem de ebeveynler için büyük bir değişim arzetmektedir''.

Azınlık okul kurumlarını da bu alanda bazı görevler beklemektedir. Devletin genel eğitim modeli sorumluluklarından, aşırı düzeyde heterojen bir düzey arzeden azınlık dili kız ve erkek öğrencilerinden tutun da, bir yeni sınıfın açılabilmesi için asgari kontenjan sağlanmasına kadar uzanan sorunlarda görüldüğü üzere, her azınlık farklı olmakla birlikte, kısmen de olsa aynı sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. İşbu ve buna benzer soruların cevapları, Hermannstadt/Sibiu şehrindeki oturumda cevaplandırılmak zorundadır. Oturuma, 12 ayrı ülke ve azınlık grubundan yaklaşık 20 katılımcının gelmesi beklenmektedir.

Yıllık oturumun ev sahipliğini yapan, Romanya'da yaşayan Almanların Demokratik Forumu Genel Müdürü Benjamin Jozsa konu hakkında ''Ana dilde okul bir lüks değil, tümüyle bir gereksinmedir. Zira okulsuz dil olmaz. Ve de dil olmayınca bir toplum olmaz'' demiştir. Oturumun programında, Romanya/Siebenbürgen'deki Alman ve Macar azınlığın eğitim sistemine bir içe bakış ile, çocuk yuvası ve okullara yapılacak ihtisas ziyaretleri ve bu alanda araştırmalarda bulunan yerel üniversite uzmanlarıyla yapılacak bir teati yer almaktadır.

Sibiu/Hermannstadt'taki ''Lucian Blaga'' adlı üniversitede, Almanca dili tedrisatında ilk öğretimle iştigal eden bilim kadını Dr.Liana Regina Iunesch, çocuk yuvasından ilkokula geçiş süreci konusunda bir konferansı yapacak olup, konu hakkında şu açıklamada bulunmuştur: ''Bu durum ancak son bir kaç yıldar okul eğitimi tarihinde bilim alanına dahil olmuş ve farklı görüş açılarından gözlemlenmiştir. Bu bakış açılarından birisi, geçiş dönemini bundan etkilenen çocukların görüş açısından gözlemler.: Burada söz konusu olan durum, tüm eğitim biyografini etkisi altına alarak çocuğun tabiatını değiştiren bir geçiş halidir.Çocuk yuvasının çocuğu, okul çocuğu olmuştur. Diğer yandan ise; burada söz konusu olan hususun okul olgunluğu ve bu olgunluğun geçerli olarak teste tabi tutulduğu test metodudur''.

Oturuma ait daha fazla bilgi ve görüntüler 18 ile 21 nisan tarihleri arasında devamlı olarak FUEN Sosyal Medya Kanalallarından yayımlanacaktır.

 

Basın bildirileri