Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Azınlık Sohbetlerinde Almanya'daki Frizya-Danimarka Okulu'nun Sunumu Yapıldı

FUEN ile Azınlık Sohbetleri dizisi Alman-Danimarka Sınır Bölgesindeki Azınlık Ahalisine mahsus Okullar ve Eğitim Sistemi konulu ikinci bölümüyle 28 Temmuz tarihinde tekrar sahne aldı. Orta Avrupa saatiyle 16.00'da yayımlanacak bu bölümde, ''Derinlemesine Bakış'' dizisi kapsamı9nda Almanya'nın Risum-Lindholm şehrindeki Frizya-Danimarka İlk ve Karma Okullarına gösterilecek bir belgesel filmi, bir ihtisas müzakeresi takip etti.

1946 yılında kurulan bu okul, ''Memleket Okulları'' adı altında tanımlanan üç okuldan birisidir. Yani bunun anlamı, Frizya ve Danimarka dillerini Almanca ile rekabete sokmadan her iki dilin birden öğrenim planına dahil edilmek istenmesiydi. Sonuç itibariyle her üç ulusa ait unsurlar birbiriyle kombine edilmek isteniyordu. Bu gün için en son kalan ''Memleket Okulunda'' öğrenciler nadiren görülen bir imkana, yani Frizya diliyle verilen bir eğitim tedrisatı fırsatını yakalıyorlardı. Yukarıda anılan belgesel film bu okulu tanıtıyor ve izleyiciler, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve okulla ilgili her türlü bilgi sahibi oluyordu.

FUEN, filmin hitamında gerçekleştirilen görüşmeye iki misafiri davet etmişti. Bunlardan birisi olan Lena Grützmacher lise öğretmenliği eğitimi görmüştü. 2017 yılından beri Eyalet Uzman Danışmanı ve Frizya Dili Araştırma Yönetmeni olarak görev yaptığı Schleswig-Holstein Eyaleti Okullarının Kalitesini Geliştirme Enstitüsü'ne (IQSH) ve Schleswig-Holstein Eyaleti Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı'na (MBWK) atanmış olup, görevleri arasında Frizya dil öğretim görevlilerinin eğitimi, ihtisas eğitimi ve devam edegelen sair eğitimleri yer almaktadır.

Florian Lorenzen ise daha 21 yaşındayken yerel politika alanında ilk fahri görevlerini üstlenmiştir. Bölge konsey üyesi olarak da ayrıca Finansman Komitesine başkanlık görevini deruhte etmiştir. Adıgeçen tarım işletme ekonomisti 2019 yılında Kuzey Frizya Eyaleti Bölge Müdürlüğü'ne seçilmesinden önce eyalet ziraat sektörü işletmelerinden birisinin sorumlu müdürlüğünü yürütmekteydi.

Anılan bölge müdürü düzgün ve şive ihtiva etmeyen bir Almanca yanında basit seviyede Almanca da konuşmakta, büyük ölçüde Frizya Dili ve biraz da Danimarka dilini anlamaktadır.

Müzakere FUEN'in eski Başkan Yardımcısı ve FUEN Eğitim Çalışma Grubu Sözcüsü Olga Martens tarafından modere edilecektir.

Daha fazla ayrıntı ve önem arzeden notlar için Facebook etkinliğine katılım başvurusu yaparak, 28 Temmuz'da saat 16:00'da gerçekleşecek olan azınlık sohbetlerinin bir dahaki dizisinde hazır bulunmanızı dileriz !

 

 

 

 

Basın bildirileri