Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Çocuklar farklı dilleri mümkün olan en erken yaşta nasıl öğreniyorlar?

Avrupalı Azınlık Topluluklarına mensup uzmanlar, Güney Tirol modelleri üzerinde bilgi edinmek, birikimlerini birbirleriyle teati etmek ve yeni araştırma bilgileri üzerinde müzakerede bulunmak üzere 27 ile 29.Eylül 2021 tarihleri arasında Bozen'de bir araya geldiler. FUEN'in Eğitim Çalışma Topluluğunun yıllık buluşmasında erken eğitim konusu etkinliğin odak noktasını teşkil etmekteydi. Çok dilli bir eğitim daha küçük yaşlardan itibaren nasıl sağlanıyordu? Bunun için ne gibi bir yapıya sahip olunması gerekiyordu? Sayıları onu aşkın Avrupa ülkesinden gelen kadın ve erkek katılımcılar işte bu ve diğer soruları birlikte irdelediler.

Programda sunumlar, müzakereler, Güney Tirol'da yaşayan azınlıklar, Ladinliler ve Almanca konuşan Topluluğun eğitim kurumlarına yapılan araştırma ziyaretleri ve Bozen'de kain Uygulamalı Dil Araştırma EURAC-Enstitüsü'ne yapılacak bir ziyaret yer almaktaydı. Çalışma oturumlarında kadın ve erkek katılımcılar güncel araştırmalara dair sonuçları analiz ediyor ve kendi anayurtlarındaki durum ve en başarılı uygulamalar hakkında birbirleriyle fikir alış verişinde bulunuyorlardı.

Bozen'deki Vatan Evi'nde Sunumlar ve Çalışma Oturumları Gerçekleştirildi. Fotoğraf. Andreas Senoner

 

FUEN Başkan Yardımcısı ve Güney Tirol Yüzbaşı Muavini Daniel Alfreider konuşmasında ''Etnik azınlıklar için kendi ana dilleriyle yapılan bir eğitim, dil ve kültürün teminatı için önemlidir. Bu nedenle, eğitim çalışma grubunun oturumu, eğitim model ve projelerinin birbirleriyle teatisi için önemli bir vesile olmuştur'' ifadesini kullanmıştır.

Güney Tirol eğitim sistemi tamamen özel bir sistemdir: Avrupa'da üç dille yapılan eğitimin en eski örneği olarak geçerlidir. İtalyanca, Almanca ve Ladince oradaki tedrisat dilleridir. Bozen'deki Alman Dil Grubuna ait okula ve çocukların erken yaşlardan itibaren üç ayrı dili bir renk içinde birleştirmeyi öğrendikleri küçük bir dağ köyü olan Ortisei'deki ana okuluna yapılan ziyaretlerde uygulamaya dair bilgiler doğrudan sağlanabilmiştir.

Ladin Ana Okulunda Ev Yönetimi. Fotoğraf. Andreas Senoner

Eğitim modellerinin gelişiminde bilimin de göz önünde bulundurulmasının ne kadar önemli olduğu yıllık buluşmada özellikle daha net görülmüştür. Dilbilimci Prof. Ulrike Jessner-Schmid (İnsbruck Üniversitesi) Ladinli bir çocuk yuvasında yürütttüğü iki yıllık araştırmaya bir bakışla şu açıklamayı yapıştır: ''Erken çok dillilik dilsel ve bilişsel düzeyde olumlu tesir eder''.

FUEN Genel Sekreteri Eva Penzes bu konuda ''Güney Tirol'deki azınlıklar erken eğitim konusunda kılavuz rol oynamakatadır. Kadın ve erkek katılımcıların böylesine olumlu izlenimleri beraberlerinde evlerine taşımaları ve de devam edegelecek olan çalışmalar için önemli bir itici güç edinmeleri beni çok sevindirmiştir. Her çocuk aynı seviyede muameleye tabi tutuluyor ve münferit dilsel şartlarla en iyi şekilde teşvik ediliyor. Erkek ve kadın eğitimcilerin büyük bir tutkuyla angaje olmalarını görmek doğrusu etkileyici bir izlenim bırakmıştır'' ifadesini kullanmıştır. Penzes'e göre; bunun mümkün olabilmesi için aynı zamanda politikanın rotayı belirlemesi gerektiği de açıkça ortaya çıkmıştır.

Eğitim çalışma grubunun Bozen'deki yıllık toplantısındaki diğer fotoğrafları internet sayfamızdaki resim galerisinde bulubilirsiniz.

 

Basın bildirileri