Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Federal Meclis, Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartnamesinin 25.Yılını Kutluyor

Berlin'deki Almanya Federal Meclisi'nde her zaman böyle duygusal ve coşkulu anlar yaşanmaz. 2.Mart günü orada Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartnamesinin yürürlüğe girmesinin 25. yıldönümü konuyla ilgili olarak yapılan bir genel müzakereyle kutlanmış oldu. Kadın ve erkek politikacılar yaptıkları konuşmalarda, Almanya'da konuşulan, örneğin Kuzey Almanca Şivesi, Sorpça, Danimarkaca, Frizyaca ve Romanca dillerinde olduğu gibi, Federal Almanya'da konuşulan bölgesel ve azınlık dilleri hakkında canlı izlenimlerini aktarmış oldular.

Simona Koss (SPD) konuşmasında ''Azınlık dillerinin gücü, onu konuşan kadın ve erkeklerin özgüveni, aidiyet hissi ve kimliği için bir kazanımdır. Çoğunluk toplumu için bu diller daha ziyade birer kültürel zenginlik arzeder. Stefan Seidler (SSW) ise; bunların gayet tabi olmadığını ise, Kuzey Almanca Şivesiyle açıklık getirdi ve (yaklaşık olarak) şöyle dile getirdi: ''Bölgesel diller ve azınlıklar gelip, böylece yerlerinde kalmazlar, bilakis itina ve ihtimamı gerektiren bir bakıma gerek duyarlar.

Denise Loop ve Filiz Polat (90/Yeşiller) adlı milletvekilleri Almanya'da yaşayan dört yerli ulusal azınlığın kadın ve erkek temsilcilerini, Kuzey Almanca Sekreteryasını, azınlıklar sekreteryasını ve de FUEN temsilcilerini bir görüşme yapmak üzere davet etti. FUEN adına Alman Azınlıkları Çalışma Grubu Koordinatörü (AGDM) Renate Trischler görüşme turları sırasında, Avrupa'da, Almanya gibi örnek bir azınlık politikası gütmeyen bir çok ülke bulunduğunu hatırlatarak, özellikle Polonya'da yaşayan Alman azınlığın sorunlarını hedef aldı. Trischler konunun arka planında ise, müteakip genel müzakereler esnasında bir çok kadın-erkek konuşmacı tarafından memnuniyetle karşılanan bir görüşü, yani Minority SafePack (MSPI) adlı avrupai halk girişiminin ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Olumlu Fikir Teatisi: Yeşiller Partisinin davetine icabet eden Almanya'daki farklı azınlık ve bölgesel dillerin kadın ve erkek temsilcileri Berlin'de bir araya gelerek, edinilen kazanımlara ve karşılaşılan sorunlara bir göz atma imkanını buldular.

Davet edilen tüm kadın ve erkek temsilciler, Federal Meclisteki görüşmeleri seyircilere ait tribünden canlı olarak izleme imkanını buldular.

Genel kurul görüşmelerinin tümünü buradan izleyebilirsiniz.

 

 

Basın bildirileri