Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN Avrupa Komisyonu'nun Görsel-İşitsel İçeriklere Erişim Kapsamındaki Paydaş Diyaloğuna Katıldı

FUEN Kuruluşu Avrupa Komisyonu'nun daveti üzerine 9.Kasım 2021 Salı günü Brüksel'de yapılan AB bünyesindeki görsel-işitsel içeriklere erişim ve sahip olma hakkındaki bir paydaş diyaloğuna katıldı. Anılan davetiye, diğer hedeflerinin dışında bir de görsel-işitsel içeriklere sınırlar ötesi erişimin geliştirilmesini amaçlayan Minority SafePack adlı girişimin peşi sıra geldi. Başkan Yardımcısı Angelika Mlinar, MSPI girişimi hukuk uzmanı ve Thomas Hieber ve yasal danışman Roman Roblek tarafından temsil edilen FUEN'in hedefinde açıkça, yerli ulusal ve dilsel azınlıkların çıkarlarını temsil etmek vardı.

FUEN Başkan Yardımcısı Angelika Mlinar konuşmasında, bir çok ulusal azınlık mensubunun bir Avrupa ülkesindeki çoğunluk dilini konuştuğunu açıkladı. Bunların sayısı tam teşekküllü bir medya ortamını oluşturacak düzeyde olmadığı için, aynı dili konuşan komşu ülkelerdeki medyaya muhtaçtırlar. Aynı dili kullanan komşu ülkelerin görsel işitsel içeriklerine ulaşamamaları halinde, ulusal azınlık mensuplarının kendi dil ve kültürlerini muhafaza etmeleri ve geliştirmeye devam etmeleri gerçekten çok zordur. Pandemi krizi bu bağımlılığı özellikle daha da bariz şekilde gözler önüne koymuştur.

Angelika Mlinar devamla, erişimi herhangi bir üye ülkedeki geniş çaplı kamuoyu tarafından mümkün kılınabilecek büyük toplumsal öneme haiz olaylar hakkında, tüm AB kadın ve erkek vatandaşlarınca bilgi edinmesinin gerektiğini vurgulayarak, paydaş diyaloğu çerçevesindeki tartışmalara ait görsel-işitsel içeriklerin Video-on-Demand Platform veya benzer hizmet sunumları formatında hazırlanarak kısıtlanamayacağını, bilakis, örnek olarak medyateklerde de konu edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Zira, kültür programlarına veya belgesel filmlere ait içeriklere VOD-Platformları vasıtasıyla ulaşılması ya tamamen imkansız , veya sadece sınırlı bir kapsamda mümkündür

Üye ülkelerdeki görsel-işitsel içeriklere erişimin daha iyi bir hale getirilmesi ve genişletilmesine dair somut çözüm yollarını inkişafını teminen, bu oturumu takiben ilgi duyan temsilciler için daha beş ayrı buluşma düzenlenecektir.

Basın bildirileri