Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Uluslararası Organizasyonlar ve Avrupa Parlamentosu Azınlıklar Fraksiyonlar Arası Çalışma Grubu Avrupa'nın Geleceği Konferansında İşbirliği İçinde Çalışıyor

FUEN, 11.Kasım Perşembe günü NPLD, EURAC, MIDAS, EFA ve ELEN adlı kurumlarla birlikte olmak üzere Avrupa Parlamentosu Geleneksel Azınlıklar, Ulusal Topluluklar ve Diller Sorumlusu Fraksiyonlar Arası Çalışma Grubu'nun insiyatifiyle gerçekleştirilen Avrupa azınlık organizasyonlarının çalışma toplantısına katıldı. Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Brüksel'de yapılan toplantının konusunu, ulusal azınlıkların korunma temasını Avrupa'nın Geleceği konferansının kapsamına dahil etmede en iyi yöntemlerin tespit edilmesi oluşturdu.

Avrupa Parlamento üyesi ve FUEN Başkanı olmanın yanı sıra aynı zamanda Azınlıklar Çalışma Grubunun Fraksiyonlar Arası Başkan Yardımcısı olan Lorant Vincze, Genel Sekreter Eva Penzes, yasal danışman Roman Roblek ve siyasi danışman Johann Haggman tarafından temsil edilen FUEN, Schleswig-Holstein ve Siebenbürgen'de Avrupa'nın geleceği hakkında iki konferans düzenleyeceğini duyurdu. Anılan toplantıya, vizyonlarını sunmaları için Avrupa ve bölge uzmanları ile azınlık temsilcileri davet edileceklerdir. Konferansların ilki 2.Şubat 2022 tarihinde Flensburg'ta gerçekleştirilecek olup, azınlıkların korunmasında başarılı bir uygulama örneği olarak diğer Avrupa bölgelerinde teşvik edilmek ve uygulanmak üzere bir örnek olarak Alman-Danimarka sınır bölgesine odaklanacaktır.

Basın bildirileri