Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN Başkanı Viyana'da: Romanların Durumunun Düzeltilmesi İçin Daha Fazla Empati, Daha Fazla Zaman ve Daha Fazla Çalışmak Gerek

Geçtiğimiz Cuma günü Avusturya Parlamentosu'nda, Dünya Romanlar Günü vesilesiyle düzenlenen Panele katılan FUEN Başkanı Lorant Vincze konuşmasında ''AB-Romanlar-Stratejisi'nin ilk on yıllık sürecinde Romanların durumunu açıkça düzeltmediğini itiraf etmek zorundayız. Romanlara, mesela, en iyi uygulamaları aktarmak örneğinde olduğu gibi, çok daha fazla ilgi göstermeliyiz'' ifadesini kullanmıştır. Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka FUEN Başkanını, ilgili uzmanların ilgisinin, Romanların eşitliği, müdahil olmaları ve katılımı ile eğitim, iştigal ve ikamet gibi alanlarda geleceğe matuf öncelikleri hakkında AB tarafından düzenlenen yeni çerçevenin hedefleri konusuna odaklanacağı bir etkinliğe davet etmiştir. Bu konuda olumlu değişiklerin sağlanması için önemli olan, doğru olan tedbirleri almak ve sonucunda Avrupa'da Roma-Halk Grubunun durumunun düzeltmek olacaktır''.

Panel tartışmaları sırasında FUEN Başkanı Lorant Vincze; ilk AB-Roman-Stratejisi'nin 10 yıl önce kararlaştırılmasına rağmen, bu alanda sadece cüzi bir ilerleme sağlandığını açıklayarak; ''Eğer Romanlar giderek artan şekilde nefret söylemlerinin hedefini oluşturuyor veya çingenelik karşıtının kurbanları oluyorsa, o halde bizler Romanların durumuna sebebiyet veren unsurları farketmek, bunların üzerine gitmek ve global bir krize karşı daha fazla dikkat etmek zorundayız. Bu durum Korona Virüs – Pandemisi süreci ile keza Ukrayna Mülteciler Krizinde de aynen böyleydi. Alman Sinti ve Romanlar Merkez Meclisi'nin beyanına göre; Ukrayna'dan kaçan Ukraynalı mülteciler kısa bir süre önce Almanya'nın Berlin ve Mannheim kentlerinde ayrımcılığa maruz kalmıştır.'' şeklinde konuştu.

FUEN Başkanı devamla, Orta ve Doğu Avrupa'daki Roman topluluklarından bir çoğunun hala acıtıcı bir yoksulluk içersinde yaşadıklarını, ekseriyetle fakir iskan bölgelerinde yarım yamalak topraklar üstüne kurulu kerpiç evlerde yaşadığını hatırlattı. Romanya'da her on Romandan sekizinin akar suyu olmayan evlerde yaşadığını ve her on çocuğun yedisinin okulu bitirmediğini vurguladı.

FUEN Başkanı, mevcut durumun düzeltilmesi için bundan başka daha fazla tevazu ve anlayışın yanı sıra bir de eğitime yatırım, başta Roman çocukları olmak üzere sağlık hizmetleri ve meslek eğitimi programlarına da gerek duyulduğunu belirtti. Adıgeçene göre; Romanların durumu ancak zamanın akışı içersinde ve yüklü bir çalışmayla, topluma uyum sağlayabilmeleri ve sosyal, kültürel ve politik yaşama tümüyle katılabilmelerini teminen eşit davranışa tabi tutulduklarına ve bu imkana sahip olduklarına inandıktan sonra tersine değiştirilebilir.

FUEN Başkanı, Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile gerçekleştirdiği bir buluşmada Minority SafePack adlı girişimi tanıtarak, Orta ve Doğu Avrupa'daki üye devletlerle Roman ve diğer yerel azınlıkların korunması için sıkı bir işbirliğinin yapılmasının gerektiği konusunda fikir birliğine vardı.

Basın bildirileri