Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN-præsident i Wien: Mere empati, mere tid og mere arbejde er nødvendigt for at forbedre romaernes situation

"Vi må indrømme, at det første årti af EU's roma-strategi ikke har ført til nogen synlig forbedring af romaernes situation. Vi er nødt til at gøre meget mere i romaernes interesse, f.eks. ved at dele best practice", sagde præsident for FUEN Loránt Vincze i fredags i det østrigske parlament, hvor han deltog i en paneldebat i anledning af den internationale romadag. FUEN-præsidenten blev inviteret til Wien af formanden for det nationale råd, Wolfgang Sobotka, for at deltage i arrangementet, hvor eksperter på området drøftede målene for den nye EU-ramme for ligestilling, integration og deltagelse af romaer samt fremtidige prioriteter inden for uddannelse, beskæftigelse og boligområdet. For at opnå positive ændringer er det afgørende, at der træffes de rigtige tiltag, for efterfølgende at skabe en forbedring for romaerne i Europa.

Under paneldebatten sagde præsidenten for FUEN, at på trods af vedtagelsen af den første EU-strategi for romaer for ti år siden er der kun sket få fremskridt på dette område. "Vi er nødt til at identificere og tage fat på de grundlæggende årsager til romaernes situation og være mere opmærksomme på de globale kriser, når romaerne i stigende grad bliver mål for hate speech, eller bliver ofre for antiziganisme. Det var tilfældet under corona-pandemien, og det samme gør sig gældende i forbindelse med den ukrainske flygtningekrise. Ifølge Centralrådet for tyske Sinti og Romaer, blev romaer fra Ukraine for nylig diskrimineret i de tyske byer Berlin og Mannheim", sagde Loránt Vincze.

Han mindede om, at de fleste romasamfund i Central- og Østeuropa stadig lever i dyb fattigdom, ofte i kummerlige boliger af lappede jord- og lerhytter. I Rumænien bor otte ud af ti romaer i huse uden vand, og syv ud af ti børn afslutter ikke deres skolegang, understregede han.

En forbedring af situationen kræver bl.a. mere ydmyghed og forståelse, men også nye investeringer i uddannelse, sundhedstjenester, især for romabørn, og erhvervsuddannelsesprogrammer. Romaernes situation kan kun vendes med den nødvendige tid og med en masse hårdt arbejde, for at sikre, at romaerne behandles lige og får mulighed for at integrere sig i samfundet og deltage fuldt i det sociale, kulturelle og politiske liv", sagde præsidenten for FUEN.

På et møde med Wolfgang Sobotka, formand for det østrigske nationalråd, præsenterede FUEN præsidenten Minority SafePack initiative (MSPI) og erklærede sig enig i behovet for et tættere samarbejde mellem de central- og østeuropæiske medlemsstater for at beskytte romaer og andre autoktone mindretal.

Pressemeddelelser