Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN Başkanı Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Azınlık Sorunları Forumu'nda: Küresel ve Avrupai Standartlar Gereklidir Dedi

FUEN Başkanı ve aynı zamanda Avrupa Parlamento üyesi Lorant Vincze, 2 Aralık 2022 Cuma günü Cenevre'de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Azınlık Sorunları Forumu'nun 15.Oturumu'nda ''Azınlıkların korunmasına ilişkin ulusal ve avrupai sistemi, tashihe açık bir kaç nokta ihtiva etmektedir'' ifadesini kullandı.

Azınlık Sorunları Özel Raportörü Fernand de Varennes'in daveti üzerine, dünyanın en büyük azınlık forumuna katılan Vincze, ''Doksanlı yıllarda cereyan eden Avrupa'daki savaş ve trajedi, azınlık haklarının korunması doğrultusunda yasal ve siyasi bir çerçevenin düzenlenmesinin gereklili olduğunu göstermiştir. Bu durum, Avrupa Konseyi Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartnamesi ile Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Anlaşmasının kabul edilmesine yol açmıştır. Bu hal ayrıca, azınlıkların korunması ve saygı duyulmasının Avrupa Birliği tarafından Kopenhag kriterleri kapsamına alınmasına katkı sağlamıştır.

Adıgeçen devamla; '' Azınlık hakları sorununun siyasi yönden hassas bir konu arzettiği ve ulusal düzeyde ele alınması doğrultusunda mütemadiyen yanlış yönlendirilmiş bir düşünceden dolayı bunu takip eden son on yıllar zarfında azınlıkların durumuyla ilgili uluslararası ilgi sürekli azalma göstermiştir'' vurgusunu yaparak, azınlık haklarının sadece ulusal bir keyfiyet olmadığından emin olduğunu belirtmiştir.

Adıgeçenin düşüncesine göre; güvenlik konusunda akla yakın, olumlu inter etnik ilişkileri ve barışçıl bir uzlaşma, insan hakları ve kültürel çeşitliliği sağlamak için Avrupa Birliği, Ukrayna, Moldavya, ve Gürcistan gibi Batı Balkan ülkelerinin birlik üyeliğine kabulü açısından bu temel ilke yeniden güçlendirmelidir. FUEN Başkanı, iş bu jeo politik kavramın özel bir önem arzettiğini dile getirdi.

Azınlık haklarının teşvik edilmesi ve korunmasının daha iyi şekilde kabul edilmesi doğrultusundaki mücadeleye devam edilmesini teminen FUEN Başkanı, Birleşmiş Milletler'in azınlık hakları beyannamesinin 30.yılı oturumu sırasında BM ve onun kurumlarına tüm desteği vereceğini dile getirdi. Adıgeçen, FUEN'in Ekim ayı başında Berlin'de gerçekleştirdiği kongre sırasında aldığı, içersinde BM-Beyannamesinin ve Eylül ayındaki BM-Genel Toplantısında formüle edilen önceliklerin vurgulandığı bir kararı hatırlatmış oldu.

BM-Özel raportörünün azınlık hakları konusundaki oyunun fevkalade önemine de vurgu yapan Vincze, Fernand de Varennes'in azınlıklar hakkında yaptığı çalışmanın BM tarafından geçtiğimiz Sonbahar mevsiminde Nevyork'ta kabul edilen önemli açıklamaya sebebiyet verdiğine inandığını ifade ederek, ''Özel raportörün sonuç olarak ileri sürdüğü, ve Avrupa Konseyi ve de Avrupa Birliği'nde aynen olduğu üzere, BM'nin bilhassa bölgesel özelliklere hedeflenmiş, bölgesel düzeydeki devletler arası ve/veya uluslar ötesi organizasyonlarla yapılacak daha iyi ortaklıklar ve güçlenmiş sinelji yoluyla azınlıkların korunmasını daha iyi dizayn edebileciğine ilişkin görüşüne katılıyorum'' dedi.


Adıgeçen, AB-Kurumlarından bu konuyla ilgili hiç bir reaksiyon veya rapor gelmemesi üzerine, Avrupa parlamento üyesi olması sıfatıyla bizzat, Avrupa Parlamentosu'nun bu yıl 12 ile 15.Aralık tarihleri arasındaki genel kurul toplantısında sözkonusu BM-Beyannamesi hakkında bir görüşme önerisinde bulunduğunu beyan etti.

Vincze, Avrupa Parlamentosu'nun AB ve Avrupa Konseyi arasındaki kurumlararası işbirliği raportörü olarak, azınlıkların korunması alanında da kurumlar arasında sağlanacak sıkı bir işbirliğinin gerekli olduğuna, hazırlayacağı rapor tasarısında işaret edeceğini de duyurmuş oldu.

Adıgeçen, tatminkar tarzdaki bir azınlık koruma düzeyinin ve azınlık mensubu kişilerin insan haklarının korunmasının temini için küresel ve AB Standartlarına ihtiyaç duyulduğu sonucuna varmıştır. Ulusal veya etnik, dinsel dilsel azınlıklara mensup kişilerin haklarına saygı duyulmasının, hukuk devleti gözetimi yıllık döngüsü kapsamına dahil edilmesinin AB içinde çok önem arzettiğini de ifade etmiştir.

 

 

Basın bildirileri