Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

''Büyük bir Örnek Model'' FUEN-2022 Ödülü Gianclaudio Bressa'ya Verildi

Azınlıklar, inkişafları ve de özel ihtiyaçları dahilinde desteklenmek zorundadır. İtalyan politikacısı Gianclaudio Bressa işte buna muktedir olduğunu örnek teşkil eder tarzda göstermiş oldu. Yerli ve ulusal azınlıklarla, dil grupları için gösterdiği bitmez tükenmez çabaların ve de kazanımların takdir edildiğinin bir işareti olarak FUEN-2022 Ödülü kendisine verildi.

''Bellunes Dolomiten'' yöresinde, engebeli yalçın kayalıklar arasında ve dağlarda geçen bir yaşamın gerektirdiği tüm zorluklarla birlikte büyüyen herkes, esasen neyin önemli olduğunu gayet iyi bilirdi: Hangi dili konuşursa konuşsun, veya hangi ulusa mensup olursa olsun, insanların iyi bir yaşam birlikteliğini sürdürmeleri. İşte Gianclaudio siyasi kariyerinde hep bunu hatırladı.

Bresssa'ya göre; İtalyan Anayasası'nın 6.maddesinde şöyle der: Cumhuriyet, dilsel azınlıkları uygun düzenlemelerle himaye eder. İşte ben hükümet dönemimde aynen Romano Prodi'nin dediğini, yani azınlıklardan oluşan bir birliği yerine getirmiş oldum.

FUEN-Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda bir otonom bölge olan Güney Tirol-Bolzano Beldesinin eyalet yüzbaşı yardımcısı sıfatıyla ödül sahibini iyi tanıyan Daniel Alfreider yaptığı methiye konuşmasında, ''Gianclaudio Bressa eylemleriyle bir örnek ve rol model olup; çoğunluk ahalisinin bir temsilcisi sıfatıyla sadece olaylara kulak kabartmakla kalmayıp, bilakis on yıllar boyu ortaya koyduğu aktif ve somut eylemleriyle, azınlıklara gelişmelerine nasıl destek olunacağını göstermiştir'' demiştir. Gianclaudio Bressa, devlet temsilcilerinin azınlıklara nasıl davranılacağı hususunda tam bir örnek ve rol modeldir'' ifadesini kullanmıştır.

Kendisi İtalya'da, otonom bölgeleri güçlendirme alanında hizmet vermiştir. Daniel Alfreider sözlerine devamla ''Otonomi onun için bir nevi kaynak, birlikte yaşamın bir tarzı ve giderek daha da düzelen bir yaşam birliğinin tesisi için çıkış noktasıdır''. Ona göre; başta Güney Tirol ve Trentino Eyaletleri olmak üzere, özerk bölgelerin finansmanlarını da konsolide etmelerini teminen, otonomi bölgelerinin geleceği hakkında yeni bir tartışmayı başlatmaları ancak Bressa'nın angaje olduğu çalışmalar sayesinde oluşmuştur.

FUEN Kuruluşu da, Minority SafePack adlı girişimle ilgili olarak Gianclaudio'dan büyük yardım görmüştür. İtalyan Parlamentosu nezdinde hükümet üyesi olarak çalıştığı süre zarfında bu projeye İtalya'da verdiği destek gayt belirleyici olmuştur.

Gianclaudio 1956, İtalya/Belluna doğumludur. 1996'dan 2018 yılına kadar İtalyan Avam Kamarası'nda üyelik ve de İtalyan hükümeti nezdinde çok kez milletvekilliği yapmıştır. ''Partito Democratico'' Parti üyesidir. Halen İtalya'da, İtalyan Medyası'nın tekeline karşı ve çoğulculuğu doğrultusunda mücadele vermektedir.

Ödül sahibi olarak, ödülünü aslında FUEN-Kongresi kapsamında ve şahsen almak istemekle birlikte, geçirdiği bir kaza ve sonrasında bu hafta ameliyat olması nedeniyle kongereye katılamayacağını bildirmişti. Bugün öğleden önce Roma'daki evinde çekilen kapak resminden de görüleceği gibi; sağlık durumu şartlar çerçevesinde iyi durumdadır. Ödül nedeniyle FUEN adına temsilen çiçeklerle kendisine tebrikte bulunulmuştur.

Fotoğrafta Başkan Lorant Vincze ve Yardımcısı Daniel Alfreider FUEN Ödülü ile birlikte görülüyor.

 

Arka Plan: FUEN-Ödülü

FUEN-Ödülü özel bir onur timsali olup, azınlıkların korunmasında aktif rol alan ve Avrupada'ki yerli, ulusal azınlıklarla, dil gruplarının tanınmasını ve iyileştirilmesi doğrultusunda angaje olup, çaba gösteren kişilere verilmektedir. Bu ödül 2019 yılında hayata geçirilmiştir. Şimdi bu ödül 2022 FUEN Kongresi çerçevesinde olmak üzere üçüncü kez kutlamalarla verilmiştir. Şu ana kadar bu ödülü (2019) Hartmut Koschyk ve de Fernand de Varennes (2020) kazanmıştır.

Sanat objesi ''İki Köprü'' adını taşımakta olup, FUEN'in esas teşkil eden ilkelerinin sembolü olarak yerinde durmaktadır. Yani azınlıklar birer köprü kurucudurlar. Dökme reçine, altın kaplama ve ağaçtan mamul bu sanat eseri, Danimarka Azınlık mensubu Flensburglu sanatçı Simone Bruhn tarafından vücuda getirilmiş olup, Avrupa'daki barışçıl yaşam birliğini sembolize etmektedir ve gelenek ve modernizasyon arasındaki etkileşimin simgesi mahiyetindedir.

Basın bildirileri