Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Kendinizi ve Markanızı Eğitmeye Devam Ediniz !

Marka Eğitimi (brandbuilding) kendi kendini inşa et projesinin konusu muydu ! Geçtiğimiz hafta yani 6 ile 7 Kasım 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen çevrimiçi eğitime iştirak eden FUEN'e bağlı organizasyonlardan oluşan katılımcılar, markalaşma eğitimi ve bunu yeni üyeler kazanma bağlamında kullanımı hakkında bilgi edinme fırsatını yakaladılar.

Bir lobici olup, Hollanda Hıristiyan Demokratlar Partisi (CDA) eski seçim kampanya yönetmeni ve Lahey'deki tanınmış Lobi Bürosu Hofstaten Public Affairs'in sorumlu müdürü Meüs van der Poel'in yönetimi altında katılımcılar ilk gün, umuma faydalı sektörlerdeki markanın rolü hakkında müzakerelerde bulundular. Katılımcılar bu sırada, azınlık organizasyonları için salt iletişimin ötesine geçen yeni bir marka paradigması geliştirdiler. Bundan başka politik marka tesisi ve politik pazarlamaya ait ipuçlarını tanıtarak, kendi markalarının insanlar arasında bir ahenk yaratabilmesini teminen, markanın geçmişinin nasıl anlatılması gerektiği hakkında fikir teatisinde bulundular.

Organizasyon markasının/imajının uygun şekilde teşvikini teminen ve aynı zamanda topluluğun algısını daha da düzeltebilmek için tutarlı ve uzun soluklu bir stratejinin gelişimi her organizasyon için eşit ölçüde önem arzeder. Bu bağlamda güncel sağlık durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle, angaje olmuş üyeleri yerlerinde tutabilmek ve genç insanları cezbedebilmek için söz konusu marka eğitiminden nasıl faydalanabileceğine dair imkanlar üzerinde tartışıldı. Yönetmen Meüs van der Poelje uygulamalarının sunumu sırasında katılımcılara karşı görüş ve fikirlerini grupla paylaşma ve kendi organizasyonları hakkında spesifik tavsiyelerini elde etme imkanını sağladı.

Eğitimin ikinci gününde ise slovakyalı tasarımcı, yaratıcı direktör ve müzisyen Peter Hajdik katılımcılara, markalaşma eğitimi çerçevesinde sosyal medya ve diğer çevrimiçi platformlardaki çalışmaları açıkladı. Bu esnada Peter Hajdik kendine ait iki başarılı projeyi anlatarak, katılımcıların aralarında kendi birikimlerini teati edebileceği ve somut projelere ait soruları tartışabileceği rahat bir ortam yarattı.

Hırvatistan Katolik Üniversitesipolitik iletişim uzmanı Kristijan Sedak eğitimin son oturumunu yönetti. Katılımcılara elementer bir temel bilgiyi ileten teorik açıklamasından hareketle, güçlü bir marka vasıtasıyla sağlanacak destekleyici temelin yapılaştırılması hakkında söz etti. Diğer eğitmenlerin de keza yapmış olduğu gibi kendisi de, bir organizasyona ait markanın nasıl daha iyi kurulabileceğine ve bunun için ne gibi somut adımların atılabileceğine dair önemli tavsiyelerde bulundu, ipuçları verdi.

Katılımcılara her iki eğitim günü boyunca serbest doçent ve profesyonel eğitmen Sofia van der Vegt öğrenim süreci boyunca refakat etti.

Basın bildirileri