Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

EUstrat-Konferansı: MSPI Girişimiyle Birlikte Avrupa Entegrasyonu'nda Yeni Bir Bölüm Açılmış Oldu

FUEN Başkanı ve aynı zamanda Avrupa Milletvekili Lorant Vincze 13. Kasım 2020 Cuma günü Budapeşte'de gerçekleştirilen ''Ulusal Azınlıklar İçin Bir Enstrüman Olarak MSPI Girişimi'' konulu konferansta, Avrupa Komisyonu'nun azınlık haklarının desteklenmesine şimdiye kadar karşı gelmesi nedeniyle MSPI adlı girişimin tarihi bir önem arzettiğini ifade etti. Adıgeçen devamla; azınlık mensuplarına ait haklara riayetin hernekadar Avrupa Birliği Sözleşmesinin II.maddesinde kaydedilmiş olmasına rağmen, yasal enstrümanların yokluğu nedeniyle ulusal azınlıklara uygulanmasında hiç bir etkisi olmamasını büyük bir eksiklik olarak nitelendirdi.

EUstrat Enstitüsü eski AB Komiseri ve Yönetmeni Tibor Navracsics MSPI hakkındaki müzakerelerin büyük önem arzettiğini ve bu nedenle keyfiyeti, umuma açık ilk etkinliğe konu olarak seçtiklerini belirterek ''MSPI'nin başarısına katkı sağlamada bu bizim için bir fırsat olup, böylece Avrupa Entegrasyonu'nda yeni bir bölüm şimdiden açılmış olacaktır'' dedi.

Ulusal Kamu Yönetimi Üniversitesi Doçenti Balazs Vizi, AB'nin azınlık haklarının korunmasına yönelik çabalarının tarihçesini üstün körü çizerek, MSPI'nin mevcut yasal dayanakları azınlıkların refahı doğrultusunda optimal şekilde istifadesine gayret gösterdiğine işaret etti.

Avrupa Milletvekili ve Avrupa Parlamentosu Fraksiyonlar Arası Azınlıklar Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Kinga Gal ise Avrupa Komisyonu'nu, ulusal azınlıkları ilgilendiren sorulara karşı olumsuz tutumu nedeniyle eleştirdi. Buna bağlı olarak MSPI'nin avantajı, girişimi düzenleyenlerin sadece bütünsel bir yasa tasarısına odaklanmayarak, bilakis bir çok alanda yerli azınlıkların lehine olacak değişikliklerin yasama organından talep etmelerinde yatmaktadır. Konu hakkında Kinga Gal ''İmkanlar bandı geniş ve kapı yarı açık olup, sorulması gereken husus, Avrupa Komisyonu'nun bu kapıyı tamamen açıp açmayacağı veya yumuşak şekilde kapayıp kapamayacağıdır. Bizim görevimiz ise kapıyı kapattırmamaktır'' dedi.

NKE Uluslararası Rektör Yardımcısı Boglarka konferansın sonuçlarını özetleyerek, Minority SafePack adlı girişimin, Avrupa'nın ulusal azınlıkları ve dil toplulukları arasında sağlayacağına inandığı geniş çaplı dayanışmaya işaret etmiştir.

 

 

Basın bildirileri