Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Belluno'daki Ladinler ve Slovakya'daki Macarlar Azınlıklar Gruplar Arası Toplantısına Misafir Oldu.

Avrupa Parlamentosu Geleneksel Azınlıklar, Halk Grupları ve Diller Arası Grubu'nun 9 Haziran 2022 Perşembe günü yaptığı toplantıda iki azınlık topluluğu bizzat kendisi ve güncel konuları hakkında tanıtımda bulundu.

Toplantının ilk bölümünde, Venedik Bölgesi Belluno Eyaleti'nde Ladince konuşan topluluğun temsilcileri, Avrupa Parlamento üyesi Herbert Dprfmann'nın önerisi üzerine, azınlığın karşılaştığı zorlukları tanıtarak, isteklerini fraksiyonlar arası çalışma grubuna intikal ettirdiler. Ladince dilini konuşan toplam 54.492 kişiden oluşan azınlık, Belluno Eyaleti'nde yerleşik ahalinin %28'ini teşkil etmekte olup, 1.860 km².lik bir yerleşim alanı üzerinde yaşamakta ve bu alan, eyaletin %51'ne tekabül etmektedir. Dolomitler'de yaşayan Ladin Azınlığının tarihi ve dili de buna çok benzer bir durum arzetmektedir. Ancak, özerk bir yönetime sahip Güney Tirol Bölgesinin komşu eyaletlerinde (Trient ve Bozen gibi) Ladin dilini konuşan azınlık gayet üst seviyedeki bir korunma standartının keyfini yaşarken, Belluno Eyaleti'ndeki azınlığa özerk bir yönetim müsaade edilmemekte ve böylece yüksek düzeydeki bir dilsel standartın işleve geçirilmesinde sorunlar yaşanmaktadır. Bu durum uzun vadede ahali sayısının kaybını, sosyal birlikteliği ve bölgenin ekonomik yönden çöküşünü zorunlu kılmaktadır. Ladinli Dil Toplulukları, gruplararsı toplantı kapsamında kısa bir süre önce konu hakkında düzenlenmiş olan bir raporun tanıtımını da sunmuş oldu.

Haziran Ayı-Gündemine gelen ikinci konu ise; gruplar arası eş başkanı ve FUEN Başkanı Lorant Vincze'nin tavsiyesi üzerine, Slovakya'daki macar topluluğunun durumu hakkında genel bir bakışın gruplar arasına sunulması oluşturdu. Szövetseg-Aliancia Parti Başkanı Krisztian Forro 2021 yılı nüfus sayımı hakkında açıklamalarda bulunarak, ülke nüfusunun %7,7'sini macar topluluğunun teşkil ettiğini (422.000 ve buna ilaveten ikinci etnik olarak 34.000 kişi olmak üzere) belirtti. Ülkenin en büyük azınlığı sıfatıyla Macar azınlığın buna uygun standartta ve bir asimilisyonu ve bununla bağlantılı diğer bölgelerde devam edegelecek olumsuz demografik değişikliklere mani olmada katkı sağlayacak bir korunmadan mahrum bırakıldığına değindi. Macar azınlık sayısının son on yıl zarfında süratli bir azalma göstermemesine rağmen, ana dilinin macarca olduğunu ifade eden insan sayısı 45.000 civarında bir azalma göstermiştir ki; bu sayı Slovakya Hükümeti'nin dil kaybına karşı çok az, hatta hiç bir şet yapmadığına işaret etmektedir.

Szövetseg-Aliancia Parti lideri, Heger Hükümeti'nin azınlıkların durumu hakkında, arasında ulusal azınlıklarla ilgili bir yasanın nihai hazırlığı, bir azınlıklar bürosunun tesis edilmesi ve de özerk idari bölgelerde azınlık dilinin resmi dil olarak yürürlüğe konulması dahil olan iddialı planlara sahip olmakla birlikte, şimdiye kadar hiç bir şeyi uygulamaya sokmadığına işaret etti.

Toplantıda ayrıca, kısa bir süre önce tanıtılan ve Benis-Dekrete şeklinde tanımlanan esasları üzerindeki arazi müsaderesi ve topluluğun yaşadığı bölgelerdeki çevre sorunları gibi bir takım spesifik konular da dile getirilmiş oldu.

Basın bildirileri