Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Eğitim Uzmanları Çevrimiçi Platform Üzerinden Fikir Alış-Verişinde Bulundu.

Kim ki bir iletişim ağı kuruyor ve de alışılmışın dışına taşan görüşlerle iştigal ediyorsa, o insanlar birbirinden çok şey öğrenebilir. FUEN Eğitim Çalışma Grubu işte bu nedenle, azınlık dilleriyle yapılacak bir tedrisatı ilgilendiren, yöntem, aktiviteler ve fikirleri içeren dijital bir platformu bu yıl hayata geçirmeyi kendine hedef edinmiştir.

Anılan tasarıyı gerçekleştirmeyi teminen Eğitim Çalışma Grubu'na mensup 14 üye ile buna ilgi duyan kişilerin birbiriyle fikir ve birikim alış-verişinde bulunacağı bir uzmanlar toplantısı 31.Mayıs Salı günü gerçekleştirilmiştir. Fikir alış-verişinde hem teknik çerçeve, hem de somut içerikler söz konusudur. Böyle bir platform acaba hangi alanları kapsamında barındırmalıdır ? Telif hakkı üzerinden korunma altına alınan malzemenin çevrimiçi yoldan kullanıma sunumu sırasında dikkate alınması gereken bir çok endişenin var olması nedeniyle keyfiyetin yasal çerçevesi üzerinde de durulmuş oldu.

Tüm katılımcılar uzmanlık konusunu önemli bir nokta olarak telakki ettiler: Kendi azınlığımın güçlü olan tarafı nedir ? Güncel çalışma ağırlık sikletimiz ve de karşılaştığımız güçlükler nerede bulunmaktadır ? En mükemmel uygulama örneklerine ilişkin kısa video çekimleri örneği formatında da olduğu gibi, önemli projeler arasında internet bağlantısı tesisiyle, ilgi duyanların ulaşımı sayesinde iyi bir genel görüş edinmeleri sağlanabilir.

Burada, tüm azınlıkların katılımı altında mükemmel bir tablo geliştirilmesi esas hedef olmayıp, bilakis ilk önce, buna yeni angaje olmak ve anlam ifade eden içeriklere bir nevi katkıda bulunmak isteyenlerle birlikte işe küçükten başlamaktır. Zira anılan platform ilk planda, belirli konu ve yöntemlerin bizzat kendi azınlığı dahilinde ve benzer şekilde de geliştirilebilmesine veya güncel olarak karşılaşılan güçlüklerin hakkından gelmede ilham kaynağı olmalıdır. Buna, zaten uzmanlar toplantısındaki ilk adımla birlikte şimdiden ulaşılmıştır. Almanya'daki Danimarkalı azınlığa ait Okul Derneği olan Dansk Skoleforeningen Genel Müdürü Lars Koefoed bu ifadeyle şöyle demiştir: ''Bu tanıtım turumuz sırasında Ladinlerle küçük tali kısmi bir alanda bazı birlikteliğine sahip olduğumuzun bilincine vardım: Bizler de Frizyalılarla işbirliği yapmaktayız. Danimarka Okul Derneği içindeki pozisyonları – yani Danimarka ve Almanca dili yanı sıra Frizyaca olduğu gibi – Güney Tirol Eyaleti'ndeki Ladinlerle bir çok benzerlik arzetmektedir. O halde Frizyalılar ve Ladinler için artık fikir alış-verişinde bulunmanın ve birbirinden bir şeyler öğrenmenin zamanı çoktan gelmiş demektir. İşte bu yeni platform aynen bu tarzdaki işbirlikteliğini teşvik doğrultusunda katkıda bulunmak içindir.

Manşet Fotoğrafı: Screenhot

 

Basın bildirileri