Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

BATI BALKANLAR: Schleswig-Holstein Kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Azınlıklar Sanal Bir Turla Sunuldu

FUEN ve partnerleri 2016 yılından 2018'e kadar ''Batı Balkanlardaki Azınlıklar'' adlı projeyi yönettiler. Bu projenin hedefi, Schleswig-Holstein Eyaleti'ndeki azınlıkların korunmasını Batı Balkanlarda bu alanda faaliyet gösteren kişilere tanıtmak ve başarı sağlamış uygulamaları orada tatbik etmekti. Proje, Bosna-Hersek'in Bjeljina kentinde hala işlev gören azınlıklar sorumluluk bürosunun açılmasına ve sosyal diyalog için bir forumun (Kuzey Diyalog Forumu örnek alınmak suretiyle) Kuzey Makedonya'nın Tetovo kentinde tesis edilmesine öncülük ediyordu. Pandemi salgını boyunca AB'ne üye olmayan ülke vatandaşlarıyla yapılacak bu tür buluşmaların yapılması pratik olarak imkansızdı. Buna rağmen başarı sağlamış uygulamaların ve bilgilerin
teatisine devam edilmek mecburiyetindeydi. Bu nedenle olmak üzere FUEN 26 ile 28.Ekim 2021 tarihleri arasında Schleswig-Holstein boyunca sanal bir araştırma gezisi organize etmeğe karar vermişti.

FUEN ve GIZ'in (Alman Uluslararası İşbirliği Toplumu) yönetimi altında anılan araştırma gezisi, çeşitli Batı Balkan ülkelerin gelen sivil toplum organizasyona ait 20'yi aşkın kadın ve erkek temsilciyi Schleswig-Holstein'deki çeşitlilik yönetiminin kurum ve yapılarının, sivil toplum kuruluşlarının ve azınlık organizasyonlarının bürolarına yapacakları üç günlük sanal bir araştırma gezisine öncülük etmiş oldu.

GIZ Hamburg Bürosu'ndan Angela Zur ve FUEN Genel Sekreteri Eva Penzes tarafından karşılanan temsilcilere, ulusal azınlık meseleleri sorumlusu Johannes Callsen ve Başbakanlık Ulusal Azınlıklar Raportörü Linda Pieper tarafından, Schleswig-Holstein'deki modeli Avrupa'daki azınlık ve çoğunluklar arasındaki ilişkilerde öncü model haline getiren uygulamalar ve mekanizmalar hakkındaki bir sunumda bulundular.

Schleswig-Holstein Eyaleti'nin Kamu Denetimleri Mülteci ve Göçmen Sorumlular bürosu'ndan Jasmin Azazmah ve Sosyal Meseleler Sorumlu Bürosu'ndan Christian Novak tarafından tanıtıldı. Piyasa ve Uyum uzmanı Markus Zöller Gençlik Çalışma Dairesinin sunumunu yaparken, Eğitim, Bilim ve kültür Bakanlığı ise azınlıklar sorumlusu Heike Waap tarafından temsil edildi.

Sanal turun ikinci gününde Daniel Duerkop eğitimle ilgili bir panelde Danimarka Okul Derneğini, Ekonomi, Trafik, Çalışma, Teknoloji ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Malte Brinkmann ''Meslek Eğitimi Perspektifleri – Mesleki Eğitim bilgi Ağı'' adlı projenin iç yüzü hakkında bilgi sundu. Eşit Şartlar konulu podyum tartışmasında ''Uluslararası Kültürel AWO'' nun tanıtımı Bölüm yönetmesi Michael Treiber tarafından sunulurken, sorumlu yönetmen Eyalet Bayanlar Meclisi hakkında söz etti ve onu takiben Matic Germovsek FUEN'in tanıtımını sundu.

Etkinliği son günü ise ulusal azınlıklara ithaf edilmişti. Azınlıklar Yetkinlik Ağı koordinatörü Helen Christiansen organizasyonun sunumunu yaptı ve amacının bölgede yaşayan azınlıkların ihtisas bilgilerini ve yetkililiğini, ki bunlar arasında Almanya'daki Danimarkalılar, Frizyalılar, Sinti ve Romalarla, Danimarka'da yaşayan Almanlar bulunmaktadır, azınlık sorunlarıyla ilgilenen diğer organizasyonların katılımıyla bir sarmal haline getirmek olduğunu ifade etti. Bunun akabinde Kuzey şilezyalı Almanlar Birliği (Danimarka'daki Alman azınlık) Genel Sekreteri Uwe Jessen ve Sdyslesvigsk Forening (Danimarka Azınlığı) Basın Sözcüsü Rasmus Meyer onunla azınlık toplulukları hakkında tartıştılar.Bu bölüm etkinliğin en heyecanlı bölümü olarak tezahür etti. Zira konuşmacılar sadece kendi azınlıkları hakkında değil, bilakis bir azınlık mensubu olarak yaşadıkları şahsi birikimlerini dile getirdiler. Bu husus tüm katılımcıların ilgisini uyandırdı ve onlar tarfından çok takdir edildi.

 

Jessen ve Meyer bir zamanlar hiç te dostane olmayan ve Almanya'daki Danimarkalılar ile Danimarka'daki Almanların birbirleriyle birlikte görünmek istemedikleri ilişkileri tasvir ettiler ve örneğin aynı etkinliğe giderken aynı otobüs ve trenleri kullanmadıkları örneğini verdiler. Bir katılımcı ise şöyle bir yorumda bulundu: ''Ben Danimarkalılarla Almanlar arasında böylesine bir düşmanlığın mevcudiyetinden bihaberdim. Bu düşmanlığı ortadan kaldırmayı başarmalarını öğrenmek bana Balkanlar için bir ümit verdi''.

Son oturumda katılımcılar, Schleswig-Holstein ve hatta Batı Balkanlarda bile azınlık hakları ilgili birikime sahip olan uzmanlar olan Matic Germovsek ve Zora Popva ile fikir teatilerinde bulundular. Bu bilgi alış verişi ile mevcut bilgilerin yapılanması sağlanmış oldu. Öğrenim birikimleri hakkındaki refleksleri ile, yeni edindikleri bilgilerden anayurtlarındaki çalışmalarında nasıl istifade edecekleri hakkında kadın ve erkek katılımcılar, anılan araştırma gezisinin kendilerine mal edebilecekleri bir çok girişim ve fikir kapılarını açtığını ifade ettikleri gibi, bunların çoğu daha şimdiden müteakip adımlar için somut planlara sahip olduklarını dile getirdiler.

Etkinlik sadece Batı Balkanlara yapılan bir transfer olarak değil, bilakis Schleswig-Holstein Eyaleti'nin rapörterleri ve organizatörleri için de, temsil edilen organizasyon ve kurumlara ait olup, hakkında daha önce bilgi sahibi olmadıkları uygulamaları ve girişimleriyle tanışma fırsatı bulmaları asabiyle bir nevi öğrenim tecrübeleri şeklinde tezahür etti.

Anılan araştırma gezisi FUEN tarafından ve ''Enhancing local capacities to implement the 2030 Agenda and the Leave NoOne Behind Principle'' projesinin partneri sıfatıyla organize edilmekte olup, işbu proje Network of Associations of Local Authorities of South-Eas Europe (NALAS) tarafından Alman İşbirliği Toplulumu (GIZ) ile işbirliği içersinde ve Federal Ekonomik İşbirliği ve Gelişim Bakanlığı (BMZ) ile Schleswig-Holstein Eyaleti adına Batı Balkanlarda gerçekleştirilmektedir.

 

Basın bildirileri