Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Avrupa Diyalog Forumu'nun Üyeleri Çevrimiçi Toplantıda Geleceğe Matuf Planlar Hakkında Müzakerelerde Bulundu

Avrupa Diyalog Forumu'nun 11.Mayıs 2021 Salı günü düzenlediği çevrimiçi toplantıda konuşan FUEN Başkanı Lorant Vincze '' Avrupa Diyalog Forumu FUEN için önemli bir rol oynamaktadır. Üyeler ne kadar fazla aktif olur, üye devletlerdeki avrupai ve uluslararası kuruluşlardaki kurumlar nezdindeki lobi çalışmaları ne kadar verimli olursa, meselemiz de o kadar güç kazanır'' dedi.

Jens A.Christiansen tarafından yönetilen ilk EDF çevrimiçi toplantısının gündeminde üyeler, 2021 yılı boyunca odaklanmak istedikleri ve öncelik listesinin en üst sırasında yer alan ulusal nüfus sayımının yanı sıra, ulusal azınlıkların en önemli konularını müzakere ettiler. Daha önce de değinildiği üzere; ulusal azınlıklar için can alıcı nokta; nüfus sayımında gerçek rakamların verilebilmesiydi. Zira bir çok hak, her münferit azınlığın büyüklüğüne bağlı olarak verilmektedir. Ne yazık ki; nüfus sayımındaki metotlar devletten devlete farklılıklar arzetmekte ve de bazı ahvalde azınlık topluluklarının lehine gelişmemektedir.

FUEN Başkanı Lorant Vincze üyelere Minority SafePack adlı avrupai halk girişimi hakkında bilgi vererek, anılan girişimin FUEN ve azınlık haklarına genel itibariyle Avrupa düzeyinde büyük çapta bir görünürlük sağladığına değindi. EDF üyeleri ise buna ilaveten, Avrupa Komisyonu'nun MSPI temel esaslarına istinad eden bir yasayı başlatmama doğrultusundaki kararına direnme kapsamında bir çok ülkedeki başka siyasi aksiyonların yola çıktığını belirtti.

Bir diğer müzakere konusunu ise; Avrupa Birliği tarafından başlatılan Avrupa'nın Geleceği konulu konferans teşkil etti. FUEN, azınlıkların Avrupa'nın geleceğinin yönlendirilmesi konusunda söz hakkına sahip olduğunu göstermek amacıyla, sonbahar mevsiminde, Avrupa çapındaki konsültasyonlar dizisi çerçevesinde iki konferans düzenlemeyi planlamaktadır.

EDF'nin, Avrupa Konseyi'nin dönem başkanlığına ulusal ve dilsel azınlık hakları konusunda öncelik sağlayacak olan planları ve BM'nin 2021 yılındaki azınlık sorunları avrupa forumuna katılımı da keza müzakere edilmiş oldu.

Etkinliğe katılan EDF üyeleri arasında Romanya'dan Avrupa Halk Grupları Gençlik Başkanı (YEV) Bay Andor Barabas, Almanya'dan Güney Silezya Derneği'nden (SSF) Bay Jens A. Christiansen, Romanya Topluluğu'ndan (Fara Armaneascadit Romania) Bay Sterical Fudulea, Polonya'daki Alman Sosyal-Kültürel Topluluğu Birliği'nden (VDG) Bay Bernard Gaida, Çekya Ulusal Azınlık Temsilcisi ve Koordinasyon Konseyi'nden Bayan Tanja Novotni Golubic, Rusya'dan Lezgin Ulusal Federal Organizasyonu ve Kültürel Otonomisi'nden (FLNCA) Bay Gusen Shakhpazov ve de Romanya'daki Demokratik Macar Birliği (RMDSZ) adına Bayan Dora Emese Szilagyi yer aldı.

Basın bildirileri