Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Avrupa Bölgeleri Forumu'nun İrlanda'da Açılışı: Dil, Para Demektir

Geçtiğimiz yıllarda edinilen olumlu birikimler üzerine inşa edilmek suretiyle ve de yeni ivmeler katarak bu yıl ''Minorities mean Busines – Bir Diğer Dil ve Kültür, Yatırımcıları ve Turistleri Nasıl Kendine Çeker'' konusu altındaki Avrupa Azınlık Bölgeleri Forumu'nda bahis konusu olan husus; azınlıklara ait katma değer için turizm ve yatırımcılar sektörüne odaklı olmak üzere yeni piyasaların fethedilmesi ve ürünlerin satılmasıydı.

FUEN Başkanı ve aynı zamanda Avrupa Parlamento üyesi Lorant Vincze'nin 11.Kasım Cuma günü yapılan resmi açılışta dediği gibi FUEN Kuruluşu, resmen iki dilli bir ülke olması ve dil politikası için bir örnek ülke olarak gösterilmesi itibariyle İrlanda'yı bu etkinliğin yapılacağı yer olarak seçmiş oldu. Vincze'ye göre; Galway kenti bir çok nedenden dolayı bu forum için ideal bir yerdir. Galway Gaeltacht, ülkedeki Gaeltacht Bölgesi'nin ahali sayısı en fazla olan kentidir ve iki dilli bir şehir sıfatıyla, dilin yeniden canlandırılması açısından neredeyse kendine has bir statüye haizdir. Adıgeçen, forumu birlikte düzenlediği ve verdiği manevi ve maddi destek nedeniyle Udaras na Gaeltachte'ya şükranlarını sundu.

Açılış konuşmasını yapan Lorant Vincze şöyle dedi:''Bu forum, FUEN'in deniz feneri projelerinden biri olup, sadece kültürel bilinç değil, farklı dil ve kültürlerin Avrupa'ya, Avrupa Birliği'ne, onun üye devletlerine, bölgelerine, yerel topluluklarına ve vatandaşları için her şeyden önce ekonomik katma değer anlamına gelmektedir. Bu yılki forumumuz, Avrupa'nın farklı topluluklarını bir araya getirmekte, işbirliği ve yeni bir bilgi ağı merkezi oluşturmaktadır. Dil ve kültürlerimizin siyası ağırlığını güçlendirmektedir. Bir dilde, yani dil çeşitliliğinin diliyle konuşmak, bizlerin Avrupa Politikasını dizayn etme çerçevesindeki pozisyonumuzu güçlendirir. Bu forum, dillerimizin korunması ve teşvikinde, farklılıkların müzakere ve teati edilmesi için mükemmel bir ortamdır ve iyi ve kötü örneklerden bir şeyler öğrenme imkanını sunmaktadır''.

İrlanda Bölgesel ve Yerel Gelişim ve Dil Planlama Kurumu Udaras na Gaeltachta Direktörü Ronan Mac Con lomaire organizasyonunun kısa öz geçmişini tanıttı. Ulusal Televizyon kanalının bir bilgi yarışmasını, yerel topluluğu ve onun dilini kaale almadan ingilizce çekim yapması üzerine 1969 yılında, bu gün forumun düzenlendiği bu otelin önünde bir protesto gösterisi yapılmıştı. Bu protesto hareketi 1980 yılında şu üç ayrı hedefi güden Udaras na Gaeltachte'nın kuruluşuna yön vermiştir: İşyerleri açmak – İrlanda dilini konuşan insanların çalışacak işyeri bulamaması nedeniyle ülkeden göç etmeleri ana sorunlardan birisiydi-, Sosyal Topluluklar yaratmak ve dili muhafaza etmek. Adıgeçen 2018 yılında başlayan ve esasa dayalı dil planlama sürecini de sunmuş oldu. İşte bu üst düzey sıra dışı metod içersinde yerel topluluklar bir araya gelerek, dil ihtiyaçlarını ve bu ihtiyacın uygulamaya geçmesine ilişkin en iyi imkanları ortaya koymak istediler. Toplulukların kendi ihtiyaçlarını diğerlerinden çok daha iyi tanıdıkları için bu girişim fazlasıyla tesirli oldu.

İrlanda hükümeti içersinde bir çok bakanlığı yönetmiş olması itibariyle, İrlanda Parlamento üyesi Eamon O Cuiv yeterli bir birikim hazinesine sahipti. Adıgeçen konu hakkındaki açıklamasında; dil unsurunun dans, müzik, ve kültürle birlikte ülke endüstrisini, turizmini ve ekonomisini diğer ülkelerden daha yukarıya çekmek için İrlanda'da işlev görmesi nedeniyle, bu dilin hep ön planda önem arzettiğini ifade etmiştir. Örneğin turizm hep kültürel mirasla ve bir takım yazıtlar veya belde isimleriyle, yani dil ile bağlantılı olarak teşvik edilmiştir. Adıgeçen bunun sonucu olarak ''Dil, para demektir ve sadece kültürel değil, bilakis aynı zamanda maddi bir zenginliktir'' ifadesini kullandı.

Turizm,Kültür, Sanat, Gaeltacht, Spor ve Medya Bakanlığı Yönetmen Vekili ve NPLD (Network to promote Linquistic Diversity) Başkan Yardımcısı Triona Na Mathuna, Priomhoifigeach Cunta bakanlığın çeşitli aktivitelerini sundu. Kendisine sağlanan 6,45 Milyon Avro tutarındaki bütçeyle 2022 yılında örneğin ''Hird Level Education Overseas, AB Kurumlarında Stajlar, İrlanda Dilini Konuşanlar İçin Kariyer İmkanları Hakkında Okullarda Bilgilendirme Kampanyaları veya İrlanda Tiyatrosu Finansmanı gibi sevilen ve etkileyici programları gerçekleştirmiştir. Teknoloji de işine ait önemli bir görüş teşkil etmektedir. İrlanda Dilinin internet ortamındaki varlığını arttırmak için bakanlık dijital bir strateji takip etmektedir.

Cuma günü yapılan diğer podyum tartışmalarında ise; azınlık dilleri ve kültürünün turizm, ekonomi için önemi, dil teşviki için başarılı projeler ve gençlerin bölgesel kimlik ve dil projelerinin içine çekilmesi hakkındaki imkanlar sözkonusu oldu.

Forumu canlı olarak : https://youtu.be/uDeEBntRHQw adresinden takip edebilirsiniz.

 

 

Basın bildirileri