Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Avrupa Birliği'nde İnsan Hakları Girişimi Devam Ediyor

Avrupa Birliği Mahkemesi (EuG) bu Çarşamba günü, yani 9.Kasım 2002 tarihinde, Minority SafePack adlı girişimle ilgili olarak Avrupa Komisyonu'na karşı kararını açıklıyor. Mahkemenin verdiği kararla ilgili olarak yapılan basın bildirisinde; Avrupa Komisyonu'nun MSPI esasları doğrultusunda önerilen yasal düzenlemeleri reddetmesi konusunda doğru hareket ettiği belirtilmektedir. Bildiride; '' Mahkeme, bölgesel ve dilsel azınlık dillerinin ve kültürel-dilsel çeşitliliğin teşvikinin anlamını öne çıkartma doğrultusunda Avrupa Birliği tarafından halen alınmış olan önlemlerin, anılan girişimin hedeflerine ulaşmak için yeterli olduğu olduğu görüşündedir'' denmektedir.

FUEN Başkanı ve aynı zamanda Avrupa Parlamento üyesi Lorant Vincze verilen kararın açıklanması sonrasında; ''Mahkemenin, anılan keyfiyetle ilgili olarak daha önce aldığı kararlarla örtüşmeyen bu kararı bizi şaşırtmıştır. Azınlık hakları uğrunda Avrupa Birliği bünyesinde verilen çabalar, bu gün alınan karara bağlı kalmaksızın devam edecektir. Şimdi, mahkemenin vereceği ve üzerinde avukatlarımız, Avrupa Ulusları Federal Birliği (FUEN) ve Halk Komitesi ile birlikte analizini yaparak, sonucunda hangi adımları atacağımıza dair karar vereceğimiz detaylı karar gerekçesini beklemekteyiz. Şu anki durum itibariyle, söz konusu karara itiraz etmemiz çok muhtemeldir. FUEN, aradaki zaman zarfında yerli ulusal azınlıkların dilsel ve kültürel çeşniliğinin korunması ve muhafazası doğrultusundaki çalışmalarını sürdürmeye devam edecek, ve azınlıklardan istifade doğrultusundaki önerilerin pratiğe geçirilmesi için yeni yollar bulacaktır. Bizler, ilgi duyan gruplarla yapılan toplantılarda onların çıkarlarını şimdiden temsil etmeye ve koalisyon hükümeti programının bir parçasını oluşturduğu Almanya'da MSPI'nin uygulanmasını hali hazırda başlatmış bulunmaktayız. Diğer üye devletlerde de bu uygulamayı yürütmeye devam edeceğiz'' ifadesini kullanmıştır.

MSPI Halk Komitesi, komisyonun 14.Ocak 2021 tarihinde, MSPI adlı girişimin esasları doğrultusunki önerilere dair yasal düzenlemeleri başlatmama kararı almasını müteakip 24.Mart 2021 tarihinde Avrupa Birliği Mahkemesi nezdinde, Avrupa Komisyonu'nun sözkonusu girişimle ilgili kararın geçersiz olduğuna dair itirazda bulunmuştu. Dilekçe, Halk Komitesi, Avrupa İmza Kampanyası Koordinatörü FUEN ve onun yasal temsilcileri tarafından, komisyonun ihtimamlı bir yasal inceleme sonrasında vereceği cevaba istinad ettirilmekteydi. Adıgeçenler, Avrupa Komisyonu'nun kendi yasal gerekçe belirtme sorumluluğuna bizzat kendisinin karşı çıkarak, bariz bir karar hatası işlemiş olduğu işbu bildirinin ağır seviyede eksiklikler ihtiva ettiği sonucuna varmıştır.

Olayın Perde Arkası
Avrupa Birliği bünyesinde, yerli ulusal azınlığa mensup veya azınlık dillerinden birini konuşan yaklaşık 50 Milyon insan bulunmaktadır ki; bu her 7 Avrupalıdan birine tekabül etmektedir. FUEN, Romanya'daki Macarlar Demokratik Birliği (RMDSZ), Güney Tirol Halk Partisi (SVP) ve Avrupa Halk Grupları Gençliği (JEV) gibi kuruluşlar tarafından 2013 yılında hayata geçirilen Minority SafePack adlı girişim, avrupalı azınlıkların korunmasını ve onlara ait dil, kültür ve hakların teşvik edilmesini talep eden avrupai bir halk girişimidir. Anılan girişim, azınlık hakları doğrultusunda son 30 yılın en önemli girişimidir.

Komisyon tarafından kaydı başlangıçta reddedilen MSPI adlı bu girişim, Avrupa Adalet Divanı'nın 2017 yılında aldığı karar uyarınca kayıt altına alınmıştı. FUEN tarafından Avrupa çapında koordine edilen bir kampanya sonucunda tam 1.123.422 tasdikli oy toplanmış olup, Minority SafePack adlı girişim bu şekilde genel olarak Avrupa'nın en başarılı 5.büyük halk girişimini oluşturmuştur. Anılan girişim, aynı zamanda Federal Meclis, Macaristan Parlamentosu, Hollanda Parlamentosu Alt Kamarası, bir çok bölgesel parlamento ve de en önemlisi, Aralık 2020 tarihinde verdiği destek kararıyla Avrupa Parlamentosu tarafından desteklenmiştir. Avrupa Komisyonu bütün bunlara rağmen, anılan girişimin esaslarına istinad eden önerilere ilişkin yasal düzenlemelerin başlatılmamasına karar vermiştir.

http://minority-safepack.eu/

Basın bildirileri