Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

15.Ekim 2020: Avrupa Parlamentosu'nda Minority SafePack Adlı Halk Girişimiyle ilgili Açık İfade Sunumu

Avrupai bir halk girişim olan Minority SafePack (MSPI) adlı girişimle ilgili açık ifade sunumu 15.Ekim 2020 tarihinde Avrupa Parlamentosu'nda Orta Avrupa saatiyle 09.00 ile 13.00 arasında çevrim içi formatında gerçekleştiriliyor.

Minority SafePack Girişimi Halk Komitesi ve Uzmanlar Kurulu önerilerini, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği Temel Haklar Temsilciliği (FRA), Bölgeler Avrupa Kurulu ve Avrupa Ekonomi ve Sosyal Kurulu üyelerinin huzurunda sunacak. Açık ifade sunumu Halk Özgürlüğü, Yargı ve İçişleri (LIBE), Kültür ve Eğitim Kurulları ile Dilekçe Komisyonu (PETI) tarafından müştereken organize edilecektir. Açık ifade sunumu, REGI, ITRE, JURI ve ECON Komisyonlarının kendi yetkisi dahilinde kalan EBI – Alanlarıyla ilgili açıklamaları da kapsayacaktır.

Minority SafePack Girişimi adına konuşma yapacakların adları ve konuşma konuları:

Giriş:
Prof. Hans Heinrich Hansen, MSPI Halk Komitesi Temsilcisi, FUEN Onursal Başkanı, Danimarkalı Alman

Luis Durnwalder, MSPI Halk Komitesi üyesi, Güney Tirol Eski Eyalet Yüzbaşısı, İtalya'daki Alman Azınlığı

Karl-Heinz Lambertz, MSPI Halk Komitesi Üyesi, Bölgeler Komisyonu Eski Başkanı, Belçika'da Almanca Konuşan Topluluk Eski Başkanı:Uyum Politikası, 2020 Ufku, Devlet Yardımı:

Dr. Angelika Mlinar, FUEN Başkan Yardımcısı, Sloven Cumhuriyeti Gelişme ve Avrupa Uyum Eski Bakanı, Avrupa Parlamentosu Eski Üyesi, Avusturya'daki Kärtnerli Sloven: bir devlet mensubu olmayan azınlıklar, görsel işitsel medya ve telif hakkı

Dr. Valentin Inzko, MSPI Halk Komitesi Üyesi, Birleşmiş Milletler Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi, Kärtnerli Slovenler Meclis Başkanı, Avusturya'daki Kärtnerli Sloven: Language Diversity Center:

Daniel Alfreider, FUEN Başkan Yardımcısı, Güney Tirol Otonom Eyaleti Bozen'in Kaymakamı: Birlik içindeki kültürel ve dilsel çeşitliliğin korunması ve teşvikine ilişkin AB tavsiyesi, Finans Programı

Hunor Keleman, MSPI Halk Komitesi Temsilci Yardımcısı, Romanya Başbakan Eski Yardımcısı, Romanya'daki Macar Demokratik Birliği Başkanı, Kapanış Konuşması

Açık İfade Sunumu Program Taslağı:
MSPI adlı Avrupa Azınlıkları Halk Girişimi avrupai bir girişim olup, Avrupa'daki yerli ulusal azınlık mensuplarının ve dil gruplarının teşviki ve korunmasına çaba verir. Başarıyla sonuçlanan uluslararası imza toplama kampanyası Federal Uluslar Federatif Birliği (FUEN)

tarafından koordine edilmiştir. Bu çerçevede onaylanmış tam 1.123.422 imza toplanmış ve 11 AB üyesi ülkedeki ulusal eşik değeri aşılmıştır.

Anılan açık ifade sunumu Avrupa Parlamentosu'nun internet sayfasından canlı olarak naklen yayımlanacaktır. Buna dair daha fazla bilgi ve Link Adresi için lütfen ''Live-Berichterstattung'a başvurunuz.

Naklen yayın aşağıda adıgeçen dillerden yayınlanacaktır. İngilizce, İspanyolca, Almanca, Yunanca, Fransızca, Macarca, İtalyanca, Polonyaca, Romence, Bulgarca, Letonyaca, Çekçe ve Hollandaca

Minority SafePack Geirişimi ile ilgili daha geniş bilgi için

Die Legislativvorschläge der MSPI
(MSPI Yasama Önerileri)

Basın bildirileri