Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Yeni FUEN Başkanlık Makamı ilk Oturumunda Azınlık Organizasyonlarını ele Alıyor

Avrupa Ulusları Federal Birliği'nin (FUEN) yeni seçilen Başkanlık Makamı 12.Ekim 2022 tarihinde ilk çevrimiçi başkanlık oturumunu gerçekleştirdi.Anılan toplantıya Başkan Lorant Vincze, Başkan Yardımcıları Bahne Bahnsen, Bernard Gaida, Nabi İbraimtzik, Olivia Schubert, Gösta Toft ve de JEV-Başkanı Andor Barabas katıldı.

Oturumun ana konusu; FUEN-Onursal Başkanı Hans Heinrich Hansen ve Almanya Azınlıklar Meclisi'nin yazdığı ve FUEN'in bağımsızlığı ile, Demokrasi ve insan hakları uğrundaki angajmanını sorgulayan açık mektuplardı. Bu vesileyle FUEN Başkanlığı da resmi bir açıklamada bulundu.

Toplantıda konuşan Lorant Vincze, ''Avrupa Ulusları Federal Birliği ve onun üye organizasyonları bünyesinde toplanan biz hepimiz, 2006 FUEN Şartnamesinde de olduğu gibi, özgürlük, demokrasi, hukukun üstünlüğü, açıklık, şeffaflık ve karşılıklı saygı ilkelerinden sorumluyuz.Bizler, özgürlüğe, demokrasi, insanlık hakları ve hukukun üstünlüğüne karşı yapılan tüm ihlalleri kınıyoruz'' dedi.

FUEN'in gücünü, sayıları yüzden fazla olan üye organizasyonlarından aldığını ifade eden Başkan sözlerine devamla; ''Bu organizasyonlar tüm Avrupa'dan ve farklı ülkelerden gelmekte olup, hepsinin iç yüzü farklıdır. Bunlar,kendi siyasi görüşlerini temsil etmekte serbest olup, onlara fikirlerini ifade etme hakkını istedikleri zaman söyleme ve temsil etme hakkını tanıyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğünün demokratik ilkelerini en yukarıda tutmaktayız. Ancak, FUEN bünyesindeki tüm organizasyonları beraber kılan mesele azınlıkların korunmasıdır. Bu organizasyonlar geçen son 70 yıl boyunca FUEN çatısı altında azınlık haklarının girişimi için bir araya gelmiş ve bunu gelecekte de aynen yapacaklarından hiç şüphe etmemekteyim'' ifadesini kullanmıştır.

Başkanlık Makamının finansman bünyesinde görevli FUEN Başkan Yardımcısı Bahne Bahnsen yaptığı açıklamada: ''On yıla yakın kısa bir süre öncesine kadar FUEN'in ayakları finansman bakımından çok sallantıdaydı. Neredeyse iflasın eşiğine geldiğimiz bir çok durum yaşadık. Altı yıl önce, Macar Bethlen-Gabor Vakfı'nın imkanlarını kazanabildiğimiz anda, FUEN'e istikrar sağlayarak, sağlam bir finansman zemini tesis etmeyi başardık'' diyerek, ''Anılan teşviki sağlayan vakıf tarafından FUEN'in Avrupa'daki azınlıklarla ilgili çalışmalarına hiç bir zaman siyasi bir nüfuz yaşamadıklarını'' ifadesini kullandı. Adıgeçen, böyle bir durumun vaki olması halinde başkanlık makamının, buna derhal müdahale edeceğini, zira o takdirde FUEN'in inandırıcılığını yitirirmiş olacağını ifade etti.

Bahnsen devamla ''Bize yapılan ve ziyadesiyle şükran duyduğumuz her teşviği, yerli ulusal azınlıkların, halk gruplarının ve bölgesel dil topluluklarının tanınmasına hizmet ederek, ''Avrupa Çeşitliliğinin'' boş bir laftan ibaret olmadığına katkıda bulunacak yapı ve projelere yatırım yaptık'' diyerek, ''FUEN, 70 yıllık tarihinde hiç bir zaman bu günkü kadar sağlam bir maddi duruma ve bağımsizlığa sahip olmamıştı'' ifadesini kullandı.

Kararlar konusunda yetkili Başkan Yardımcısı Gösta Toft kararlarla ilgili mutad yöntemlere ve azınlıklar meclisi tarafından kısa bir süre önce sunulan kararın reddine ilişkin nedenlere bir kez daha ışık tuttu: ''Kararlar on hafta öncesinde sunulmalıdırlar. Bu sürenin bitiminden sonra,

 

 

 


Başkanlık Makamının üzerinde karar vereceği ivedilik talepleri sunulabilir. Azınlıklar Meclisi'nin kararı 23.Eylül 2022 Cuma günü, yani Delegeler Meclisi toplantısından bir hafta önce sunulmuş olup, 26.Eylül 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen Başkanlık Makamı Çevrimiçi oturumunda, çok geç sunulduğu için oy birliğiyle reddedilmiştir. Bir de Azınlıklar Meclisi bir organizasyon olarak FUEN üyesi de değildir. Buna ilişkin verilen süre sadece bir formalite olamaz: Üye organizasyonlarımız, toplantı öncesinde kararları ele almak ve buna uygun davranma imkanına sahip olmak zorundadırlar'' şeklinde konuştu.

Toft sözlerine devamla, başkanlık makamının bu kararın arkasında durduğunu belirterek, Azınlıklar Meclisi üyelerini diyaloğa davet etti ve şöyle dedi: ''Geçmişte Avrupa'daki azınlıkların korunması için bir çok şeye ulaştık. Ancak, üstesinden gelinmesi gereken daha pek çok sorun var. Bizler bu sorunları üye organizasyonlarımızla birlikte yenmek istiyor ve güçlü, müşterek bir sesle Avrupa'daki azınlık haklarının korunması yönünde harekette bulunmaya devam etmek istiyoruz'' demiştir.

Delegeler tarafından demokratik şekilde seçilen ve böylece FUEN üye organizasyonlarının güvenini kazanan yeni seçilmiş FUEN Başkanlık Makamı çalışmaya başlamıştır.Gelecek aylarda, azınlıkların avrupai düzeydeki haklarını ilgilendiren bir çok önemli proje ve karar sırada bulunmaktadır. Başkanlık Makamının tüm üyeleri birden, geleceğe olumlu bakma ve de FUEN'i, güçlü ve bağımsız bir organizasyon olarak temsil etme konusunda fikir birliğine vardılar.

 

 

Basın bildirileri