Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Eğitim Çalışma Topluluğu İçin Yoğun Bir Faaliyet Yılı Sona Eriyor

FUEN'in en genç çalışma topluluğu yoğun geçen bir faaliyet yılını, 10.Aralık 2020 tarihinde çevrim içi formatında gerçekleşen yıllık oturumu ile bitirmiş oldu. KOVİD-19 Pandemi salgınına rağmen eğitim çalışma topluluğu, çalışma topluluğu sözcüsü ve FUEN eş başkanı Daniel Alfreider ile koordinatör Berengere Vogel yönetiminde olmak üzere 2020 yılında iki büyük proje üzerinde çalışmayı ve kapsamında Moskova'daki Rusyalı Almanların 6.Uluslararası Bilimsel-Pratik Dil Konferansı da dahil olmak üzere çevrim dışı ve içi konferanslara müdahil olmayı  başardı.

 

'' Alman-Danimarka Sınır Bölgesindeki Okul Tesislerinden Edinilen İntiba'' konulu film projesi Berengere Vogel tarafından tanıtıldı. Anılan proje, esasen Flensburg'taki yıllık oturum sırasında  gerçekleştirilmesi planlanmış olan uzman ziyaretleri telafi maksadıyla oluşa gelmişti. Risum-Lindholm'deki Frizya-Danimarka İlk ve Karma Okul, Apenrade (Danimarka)'deki Kuzey Şilezyalılar  Alman Lisesi ve Şilezwig Danimarka lisesi A.P.Moller-Skolen adındaki üç azınlık okulu  küçük belgesel filmler şeklindeki sunumlarıyla konuya katkıda bulundular. Tanıtım filminin fragmanı aşağıdaki maruzdur:

 

'' Alman-Danimarka Sınır Bölgesindeki Okul Tesislerinden Edinilen İntiba-YouTube''

 

'' Avrupa'daki Yerli Ulusal Azınlıkların Eğitim Durumu'' adlı çevrim içi anket , çalışma topluluğunun bu yıl içindeki en büyük projesiydi. Eötves Jozsef Üniversitesi/Macaristan Baja Uluslar ve Yabancı Diller Enstitüsü'nden Dr. Krisztina Kemeny-Gombkötone buna ilişkin ilk sonuçların sunumunu yaptı. Yasal Çerçeve Şartları, Eğitim Tesislerinin  Mevcudiyeti, Okul Dışı Öğrenim İmkanları, Eğitim İçerikleri, Çerçeve Şartları ile Kalite Teminatı ve de Finansmanı gibi altı konu bloğunu kapsayan bu ankete 30 ayrı ülkeden 54 azınlık temsilcisi katılımda bulundu. FUEN Harici Danışmanı Dr.Zora Popova, anket sonuçlarının buna benzer bir politik analizdeki istifade sürecinden söz etti. Adıgeçenin sunumunu, katılımcıların strateji tespiti, müteakip adımlar ve de eylem önerileri üzerinde fikirlerini ortaya koydukları bir müzakere takip etti. 16 ayrı ülkedeki 15 azınlık temsilcisi (sırasıyla Romanya'daki Aromunlar, Sırbistan'daki Aromunlar, Fransa'daki Bretonlar, Almanya'daki Danimarkalılar, Danimarka'daki Alman Azınlık, Gürcistan'daki Alman Azınlık, Polonya'daki Alman Azınlık, Rusya'daki Alman Azınlık, Sırbistan'daki Alman Azınlık, Macaristan'daki Alman Azınlık, Ukrayna'daki Yunanlılar, İspanya'daki Katalanlar, Avusturya'daki Hırvat Azınlık, İtalya'daki Ladinler, Almanya'daki Kuzey Frizyalılar, Estonya'daki Ruslar, Avusturya'daki Sırplar, İtalya'daki Slovenler, Yunanistan'daki Türk Azınlık Ukrayna'daki Macar Azınlık ve Hollanda'daki Batı Frizyalılar) bu toplantıya katılarak, kendi ülkelerine dair sunum yapma imkanını yakaladılar.

 

Yıllık toplantı, gelecekteki aktiviteler üzerinde yapılan bir müzakereyle sona erdi. Çalışma topluluğu Sözcüsü ve FUEN Eş Başkanı Daniel Alfreider 2021 yılının ilk yarısında, anket sonuçları üzerinde devam edegelecek olan çalışmanın durumu ve erken eğitimin konumsal odak noktası üzerinde çevrim içi tarzda bir toplantı önerisinde bulunarak, çalışma topluluğunun sağlık şartlarının müsaade etmesi halinde yıllık oturumu  2021 yılının ikinci yarısında  İtalya'nın Güney Tirol Bölgesi'nde gerçekleştirmeye davet etti.

 

Basın bildirileri