Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Batı Balkanlar Projesi'nin Partnerleri Geleceğe Matuf Planları Hakkında Görüştü

6 Mayıs 2021 Perşembe günü Batı Balkanlar Projesi'nin katılımcı ortakları arasında çevrimiçi bir yönlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 2016 yılında yaşama geçirilen Batı Balkanlar Projesi'nin hedefi, Schleswig-Holstein Eyaleti'ne ait başarılı azınlıklar korunma modelinin Batı Balkan ülkelerine uyarlanmasıydı. (BLP) Eyalet Programı, GIZ Kuzey Bölge Bürosu, (SORI II) Savunmasız Halk Grupları için Sosyal Haklar Programı, (FUEN) Avrupa Ulusları Federal Birliği ve (NALAS) Network of Associations of Local Authorities in South East Europe tarafından gerçekleştirilen bu etkinliğin finansmanı Schleswig-Holstein Eyaleti ve Federal Ekonomik İşbirliği ve Gelişim Bakanlığı (BMZ) tarafından sağlandı.

Yönlendirme toplantısında Azınlıklar Sorumlusu Modelinin Bosna Hersek/Bijeljina'ya, Diyalog Forum Modelinin ise (Dialog Forum Norden) Social Dialog Forum adı altında uygulamaya konulduğu Kuzey Makedonya'daki Tetova'ya intikaline ilişkin değerlendirme raporu müzakere edildi. Batı Balkanlar Projesi ortaklarının programın ilk beş yılı süresince edindikleri birikimler, her iki modelin yayılma proje hedefini ve bölgede proje çerçevesindeki büyümesini desteklemeyi teminen hazırlanan raporun keza bir parçasını oluşturmaktadır.

Projenin müteakip adımları, Schleswig-Holstein Eyaleti'nde araştırmaya yönelik konaklama, Batı Balkanlardaki azınlıklar entegrasyon modellerinin adaptasyonuna ilişkin bölgesel çalıştay ve de yerel belediye çalışanlarına mahsus Capacity-Building Tedbirlerini kapsamaktadır.

Basın bildirileri