Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Ana Vatanı Olmayan Avrupa Azınlıkları Çalışma Grubu Bulgaristan'daki Pomak Azınlığın Misafiri Oldu.

Bir azınlık topluluğunu güçlü kılan nedir ? Kendini nasıl en iyi şekilde geliştirebilir ve bir katma değer haline gelebilir ? Ve hangi modeller bunun için örnek olarak hizmet verebilir ? İşte bütün bu soruların cevabı, 31.08.2022 ile 03.09.2022 tarihleri arasında Bulgaristan'ın Velingrad şehrinde gerçekleştirilecek olan, FUEN'in Ana Vatanı Olmayan Azınlıklar Çalışma Grubu'nun bu yılki oturumunda ortaya konmak zorundadır. Zira, bu yılın odak noktasını, ''Topluluk Yapılanmasında Takip Edilecek Yol ve İmkanlar'' konusu teşkil etmektedir.

Oturuma, Hollanda'daki Frizyalılardan tutun da; Kuzey Makedonya'daki Aromunlar ve Bulgaristan'daki Karakaçanlara kadar toplam 10 farklı azınlığı temsil eden yedi ayrı ülkeden yaklaşık 20 katılımcının gelmesi beklenmektedir.

Etkinliğin ev sahipliğini, uluslar ötesi etnik bir grup olan ve Balkanlar ve Küçük Asya'nın çeşitli bölgelerinde yerleşik Pomak Azınlığı yapmaktadır. Dilleri Slav dil grubuna aittir.Bu gün en büyük Pomak toplulukları Bulgaristan, Türkiye ve Yunanistan'da bulunmaktadır.

Oturum, katılımcılara kendi toplulukları içindeki güncel gelişmeler hakkında karşılıklı teati sunmak suretiyle bilgilendirme ve de uzmanlarla yapılacak gerek konferanslar ve de müzakerelerle bilgilerini arttırarak, ideal durumda kendi azınlıkları içersinde gelişimlerini bizzat harekete geçirme imkanını sağlamaktadır. Almanya'daki Sorp Azınlığı ile Bulgaristan'daki Romalar da dahil olmak üzere, bilhassa, Avrupa'daki azınlıklarla ilgili olarak en iyi gerçekleştirilen uygulamalara dair verilecek konferanslar vasıtasıyla, azınlık topluluklarının kendi ulusal bağlamdaki gelişmelerine dair özel bir odak noktasına yer verilecektir.

Etkinliğe müdahil olan katılımcılara ev sahipliğini yapacak azınlığı daha yakın tanıtabilmeyi teminen, Draginono'da yaşayan Pomak Topluluğuna bilimsel bir gezi, yerel halk festivaline ve Pomak Müzesine yapılacak tematik bilimsel bir ziyaret ile bunlara refakaten pomaklara ait gelenek, adet ve iz bırakan el sanatlarına ilişkin konferanslar da program dahilinde keza yer alacaktır.

Etkinliğin yapılacağı Velingrad kenti Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan 130 km. Uzaklıkta olup, Rodop Dağlarının Batısında yer almıştır. Güzel bir manzaraya ve de maden suyu yataklarına sahip olması Velingrad kentini Balkanların başta gelen kaplıca mahallerinden biri yapmaktadır.

Ana Vatanı Olmayan Azınlıklar Çalışma Grubu, Avrupa'daki yerli ve ulusal azınlıklar, uluslar ve dil gruplarının çıkarlarını temsil eden FUEN (Avrupa ulusları Federal Birliği) Çatısı altında faaliyet göstermektedir. FUEN halen 35 farklı Avrupa Ülkesine mensup 100'den fazla üye organizasyonu temsil etmektedir.

Kaynak Kapak Fotoğrafı: Jim Black/Pixabay

 

Basın bildirileri