Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Almanya'daki Frizya-Danimarka Okulu Azınlık Sohbetlerinde Tanıtıldı

FUEN ile Azınlık Sohbetlerinin ikinci bölümü 28 Temmuz tarihinde FUEN'in Facebook Sayfasında ilk sunumunu kutladı. Bu sırada, Alman-Danimarka Sınır Bölgesi'ndeki azınlıklara mahsus okullar ve eğitim sistemini konu eden yeni bir belgesel film gösterildi. FUEN Genel Sekreteri Eva Panzes ve FUEN'in Eğitim Çalışma Grubu Koordinatörü Berengere Vogel tarafından birlikte modere edilen çevrim içi etkinliğin ''Derinlemesine Bakış'' adlı dizisi çerçevesinde, Almanya'nın Risum-Lindholm kentindeki Frizya-Danimarka İlk ve karma okulu kısa metrajlı bir filmle tanıtıldı ve akabinde bir ihtisas müzakeresi gerçekleştirildi.

1946 yılında kurulan bu okul, bu gün öğrencilerin içersinde nadiren Frizyaca diliyle tedrisat görme fırsatını yakaladıkları arta kalan son memleket okuludur. Sözkonusu belgesel film, okulu, okulun geçmiş tarihini ve öğretim planını, okul yönetmeni, öğretmenler ve öğrencilerle yapılan mülakatlar aracılığıyla göz önüne sermektedir.

Akabinde gerçekleşen ihtisas görüşmelerinde, eğitimli bir lise öğretmeni ve Frizya dili araştırmalar yönetmen ve eyalet uzman danışmanı olan Lena Grötzmacher Kuzey Frizyalıların mevcut durumunu gözler önüne serdi. Frizya dilini konuşanların sayısıyla ilgili yalnızca tahminlerin varlığına dikkat çekti. Bu tahminler, dilin tüm lehçeleri dahil olmak üzere Frizya dilini konuşanların sayısının 5.000 kişiye tekabül etmektedir. Standard bir Frizya dili olmayıp, bilakis birçok lehçesi mevcut olduğu için, bir Frizya kimliğinden sadece sınırlı ölçüde söz etme imkanı vardır. Öte yandan bir Kuzey Frizya kimliğinin mevcudiyeti de, o kişinin otomatik olarak bu dili konuştuğu anlamına gelmemektedir.

Kuzey Frizya Bölgesi Bölge Yöneticisi genç politikacı Florian Lorenzen, Kuzey Frizya Bölgesi'ndeki azınlıkların her zaman büyük önem arzettiğine işaretle, siyasetin ve karar vericilerin ülkenin refahına nasıl katkı sağlayabileceğine ilişkin yolları işaret etti. İlçe İdari yönetimi son zamanlarda azınlık dilleriyle daha yoğun şekilde ilgilenmeye karar vererek, bu amaçla özellikle azınlık sorunlarıyla ilgilenecek, talepleri formüle edecek ve bunları yetkili bakanlıklara intikal ettirecek bir çalışma grubunu tesis etmiştir.

Sözkonusu müzakere FUEN eski Başkan yardımcısı ve FUEN Eğitim Çalışma Grubu Sözcüsü Olga Martens tarafından modere edilmiştir.

FUEN ile Sohbetler dizisine FUEN'in Youtube Kanalı üzerinden hemen ulaşma imkanı.

Basın bildirileri