Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN'in 2021 Yılı Takvimine Haydi Bir Göz Atınız!

 

Bir süredir Facebook'ta FUEN'in  fotoğraflı azınlık takvimi 2021'i tanıtmaktayız ve daha şimdiden aylık sayfaların bazılarına bir göz atabilmiş olmakla birlikte,  şimdi de gelecek yılın tümüne  bir bakış atfetme şansını yakalamış bulunuyorsunuz !

 

>> FUEN Takvimi 2021, PDF, 6,8 Mb >>

 

FUEN Kuruluşu çalışmaları içersinde, azınlıkları ve onlara ait sorunları gözle görülebilir hale getirme hedefini gütmekte ve  bunun teminen, azınlıklar arasında işbirliğinin teşvik edilebileceği, bir araya gelme imkanının gerçekleşebileceği ve diğerlerini   idrak etmenin inkişaf edeceği mahallere ihtiyaç duyulduğundan  kesinlikle emindir. FUEN, azınlıklar takvimi sayesinde  böylesi geniş boyuttaki  bir kamusal alana ulaşabilmeyi arzulamaktadır.

 

Hangi özelliklerin bir azınlığı, dil toplumunu veya halk grubunu bir araya getirdiği sadece bir görüşle  tam olarak sınırlandırılamaz. Kimliğimizin, geçmişimiz vasıtasıyla olduğu kadar aynı zamanda içinde yaşadığımız  an ve gelecek tarafından belirleneceğine de  fazla  şaşırmamamız gerekir. Gelenekler, kutlamalar ve dini teamüller, önemli şahsiyetler ve de sanat, spor ve müşterek hedeflerimiz, kim olduğumuza ve kim olmak istediğimize ilişkin göstereceğimiz anlayışı belirlemektedir. FUEN'in  fotoğraflı azınlıklar takvimi  her yıl, yukarıda sıraladığımız ve azınlık toplulukları olarak kimliğimize damga vuran  kültürel hayatın çeşitlilik arzeden görüşlerine ayrılacaktır.

 

2021 yılı takviminde seçilmiş azınlık topluluklarının milli kostümleri tanıtılacaktır. Bu kostümlerin cazibesi, yüzyıllardan beri giyim eşyalarının üzerinde biriken anlamlardan oluşmaktadır. Giyim eşyalarındaki nakış, renk ve de diğer unsurların anlamını bilen bir kimse, kısa bir bakışla o insanların tarihinin arka cephesini de görebilecektir.

Topluluklar içinde küçük detaylar sayesinde birbirinden ayrılan kostümlere dair büyük bir zenginliğe rastlanılmış, ancak   bölge, zaman ve de münasebetleri hakkında keşfedilme işaretleri ortaya koymaları açısından bu işaretlerin büyük önem arzetmeleri nedeniyle, takvimde tanıtılan milli kostümlerin seçimi hiç te kolay olmamıştır.

 

2021 yılı takviminde Almanya'daki Kuzey Frizyalılar, Slovakya'daki  Macarlar, Rusya'daki Lesgirler, Macaristan'daki Slovaklar, Romaya'daki Macarlar, İspanya'daki Katalanlar, İtalya'daki Slovenler, Fransa'daki Elzas-Lotringer, Polonya'daki Almanlar, Kazakistan'daki Almanlar, Almanya'daki Lausitzli Sorblar ve Ukrayna'daki Mariupolu Yunanlılar tanıtılacaktır.

 

 

 

 

FUEN'in 2021 yılı fotoğraflı  azınlıklar takviminden ısmarlamak istiyorsanız, bizimle lütfen info@fuen.org. Internet adresi üzerinden  temasa geçiniz.

 

FUEN 2021 yılı takviminin bizim olduğu kadar Sizlerinde hoşuna gideceğini ümid eder ve 2022 yılında da, bu kez çağdaş sanatı, daha doğrusu resim çizme sanatının ağırlık noktasını teşkil ettiği yeni bir takvimle tekrar görüşeceğimizi umarız !

Basın bildirileri