Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Sosyal Diyalog ve İşbirliği İçin Tetovo Forumu - Azınlıklar Ekranında En İyi Uygulama Örneği Sunuldu.

FUEN nezdinde sık sık azınlıkların birbirinden çok şey öğrenebileceklerini dile getiriyoruz. Tüm Avrupa'daki  mükemmel uygulama örneklerinin tanıtılması, ekseriyetle azınlık ve çoğunluk topluluklar arasındaki münasebeti diğer bölgelerde de daha ileriye götürebilir. Azınlıklar ekranında sunumu yapılan ve  Kuzey Makedonya'dan ''Sosyal Diyalog ve İşbirliği Tetovo-Forumu'' adlı tanıtımda da işte bu durum söz konusuydu.

Roma Democratic Development Association SONCE ve, Kuzey Makedonya Tetovo Topluluğu'nun  temsilcileri çeşitlilik yönetimi hakkındaki girişimler hakkında bilgi edinmek için Ekim 2016 tarihinde, iyi bir azınlık  politikası gütmekle tanınan, Almanya'nın  kuzey uç bölgesindeki  Schleswig Holstein Eyaletini ziyaret etmiştir. FUEN tarafından organize edilen ve düzenlenen bu bilimsel ziyaret, Uluslararası İşbirliği Toplumu (GIZ), Schleswig-Holstein Başbakanlığı ve European Centre for Minority Issues (ECMI) adlı kuruluşlar tarafından yürütülen ''Batı Balkanlardaki Azınlıklar'' adlı projenın bir parçasını teşkil etmekteydi. Azınlıklar ve kamu hizmetlileriyle bir araya gelen katılımcılar, orada hazır bulunanların mevcut kurumlar  ve uygulamalar hakkındaki deneyimleri hakkında  bilgilendirilmiş oldular. Katılımcılar birbirlerinin görüş ve fikirlerini teati ederek, müşterek çıkarlarına ait konuları müzakere ettiler.

 

Katılımcılar, kendi toplulukları dahilindeki çeşitli menfaat gruplarının durumu ve ihtiyaçları hakkında kafa yorarken, Tetova'den gelen ekip, resmi daireler ve azınlıklar arasında yapılacak bir işbirliği doğrultusundaki diyalog bünyesinin tesisi ile, topluluk dahilindeki farklı azınlık gruplar arasındaki işbirliğinin teşvikinin büyük ölçüde önem arzettiği sonucuna varmış oldu.

 

Proje ortakları tarafından desteklenen Schleswig-Holstein Eyaleti Kuzey Diyalog Formu modelinden ilham alan katılımcılar bir aksiyon planı geliştirmiş oldular. NGO SONCE Girişimi, Tetovo Belediye Başkanı ve Topluluğu tarafından tüm destek alan ortaklar13.Aralık 2017 tarihinde bir sosyal Diyalog ve İşbirliği Platformu'nun Tesisi – Sosyal Diyalog ve İşbirliği İçin Tetovo Forumu'nun kurulması doğrultusunda bir niyet beyanı imzaladılar.

 

Azınlıklar Ekranı, bu fikrin gerçekleştirilmesine dair başarı hikayesini tanıtarak, Diyalog Forum Norden ile  onun Kuzey Makedonya'daki  benzeri arasındaki birliktelik ve farklılıkları aydınlatmıştır. Tüm öyküyü okumak için lütfen burayı tıklayınız !

 

Basın bildirileri