Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Sivil Toplum Kuruluşları (NGO) ve Gençlerin Yönetimi Almanca Düzenlenen Kendi Kendini İnşa Et Adlı Eğitimin Hararetli Konuları Oldu

İngilizce düzenlenen bir çevrimiçi eğitim dizisini takiben FUEN şimdi de son iki kendi kendini inşa et etkinliklerindeki Almanca konuşan katılımcılar üzerine odaklandı.

FUEN üye organizasyonları için gençlerle çalışmak özel bir durum arzetmektedir. FUEN bundan hareketle, 11 ve 12.Haziran tarihlerinde genç insanlarla olan işbirliğine dair çeşitli imkanlara ışık tutacak bir kendi kendini inşa et çevrimiçi eğitim düzenlemiştir. Anılan eğitimin amacı, bu işbirliğinden hem gençlerin ve hem de organizasyonların faydalanacağını göstermektir.

Devlet Politika Eğitimcisi, Eski Eyalet Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genç Avusturya Gençlik Hareketi Federal Yönetim Kurulu Üyesi Kurt Rothleitner ile Toplumsel Organizatör ve Devlet Kültür Merkezi Yönetmeni Gergö Butka ''Gençlerle İşbirliğinde Motivasyon Yolları'' adlı eğitim programında söz alarak, gençlerin motivasyonuna ve genç dostu bir çevrenin tesisi konusuna dair kendi öz birikimleri hakkında konuştular. Eğitim, Robert-Schumen-Enstitüsü'nden Sofia van der Vegt tarafından yönetildi.

Sivil Toplum Kuruluşunun yolları, Korona sürecindeki işlerinin başarıyla dizayn edilmesi ve de bunlarla bağlanıtlı olarak ortaya çıkan sorunlara verilecek cevapların karşılığı bunu kısa bir süre sınra takip eden kendi kendini inşa et adlı eğitimin ana konusunu teşkil etti. Eğitim, FUEN üye organizasyonlarına, sivil toplum kuruluşlarının yönetilmesi sırasındaki faaliyetleri sırasında sorunlar yumağı yaratan süreçlere entegre olmada yardım sağlaması gereken bilgi ve yetenekleri aktarmış oldu. Eğitimciler, sadece kısıtlamalardan etkilenmiş toplumsal yaşamın güncel durumuyla yetinmeyerek, ve hatta, toplumsal yaşamdaki tedbirlere ait gevşemelerin giderek artmasını teminen yaptığımız çalışmalarda, Korona'nın bitimine kadar hangi önlemleri şimdiden alabilme düşüncesine dair geleceğe matuf bir bakış atfetme cesaretini de gösterdiler.

Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı Yönetim Kadrosu Danışmanı ve Avrupa Halk Partisi (EVP) Üniversite Öğrencileri Resmi Birliği Eski Başkanı Eva Majewski ile göreve yeniden dönen eğitimci Jannes-Hermann Mostert ve Sofia van der Vegt eğitimin oluşumunu tesis ettiler.

Almanca düzenlenen bu eğitim programına FUEN'in Polonya, Macaristan, Çekya, Letonya, Estonya, Gürcistan ve Moldavya'daki üye organizasyonlarının üyeleri ile, Güney Tirol (Almanca konuşan ve ladinli tolpuluklar) , Avusturya (Sloven ve Hırvatlar) ve Slovenya'daki (Alman ve Macar azınlıklar) FUEN üye organizasyonşarı davet edildiler. Bundan başka FUEN'e ait üye organizasyonların üyeleri de katılımda bulundular.

 

Basın bildirileri