Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Haklarımız Buna Bağlı: Azınlık Toplulukları İçin Nüfus Sayımlarının Önemi Konulu FUEN Webinarı

2021 ve 2022 yılları azınlık toplulukları görüş açısından şöyle önem arzetmektedir: Otuzdokuz ayrı Avrupa ülkesinde halk nüfus sayımı yapılacaktır. Ulusa veya azınlığa ait orantı payı ve büyüklüğü azınlık hakları için, nüfus içindeki ulusal bileşimi ise politika için önemli olduğu gibi, nüfus sayımı çoğu kez azınlıkların tanınma koşullarından birisini oluşturmaktadır. Arka plandaki bu nedenden dolayı FUEN  22.Haziran 2021 Çarşamba günü ''Nüfus Sayımları ve Bunların Ulusal azınlıklar İçin Önemi'' başlıklı bir Web Semineri düzenlemiştir.

 

Avrupa Parlamento Üyesi ve aynı zamanda FUEN Başkanı Lorant Vincze yaptığı açılış konuşmasında şöyle dedi:  Nüfus Sayımları azınlıklar için önemli kilometre taşları olup, bizler bu konuyu üye organizasyonlarımızı teşvik etme bağlamında FUEN'in gündemine taşıdık. Bu sayımlar sadece icra edildikleri an itibariyle değil, bilakis geleceğe ve gelecek yıllara dair önemli bir veri tabanı oluşturmaktadır. Nüfus sayımlarının sonuçları  bir çok ülkede, azınlık yasalarının kullanılmasının yanı sıra, eğitim hakları, dil hakları ve de azınlık organizasyonlarının finansmanına   da esas teşkil etmektedir.  Azınlık toplumları üyelerinin kendi kimliklerini tanımak ve sayıma tabi tutulmaları için azınlık toplumları üyeleri için bir şans yaratması açısından bu nüfus sayımlarının profesyonelce icra edilmeleri topluluklarımız açısından çok önemlidir'' .

Güney Tirol Halk Grupları Enstitüsü'nden Üniv.Profesörü Paul Videsott, ulusal azınlıklar için Avrupa'daki   nüfus sayımı tarzlarına ve başarılı uygulamalar hakkında genel bir bakış sunarak,  nüfus sayımlarının, nüfusun azınlık dil yeterliliği ve de bir azınlığa olan aidiyet  duygusu hakkında veriler sağlaması gerektiğine işaret etti. Burada mevcut problemi ise, giderek artan bir çok ülkenin kayıtları  ve nüfusun kombine şekilde sayımını esas alan bir sayıma karar vererek, nüfus sayımlarında azınlık-kimlik sayısının halk nüfus sayımı kapsamına alınmaması teşkil etmektedir.

Ulusal Azınlıklar Araştırma Romanya Enstitüsü'nden Tamas Kiss ise ilk vaka analizini sundu. Romanya'daki nüfus sayımının 2022 yılında yapılacağını ve  ''geleneksel'' metodların kaydı esas alan ''bilahare yapılacak soruşturmayla'' kombine edileceğini ifade etti. Bu durumda nüfusun ilk aşamalarda  olduğundan daha da az sayılması muhtemel gözükmektedir. Bu durumda sayılmamış olan şahıslar, örneğin hastalık sigortası, emeklilik sistemi, vergi kütükleri gibi farklı kütüklerden sayım veri tabanı bankasına işlenilecektir. Burada öne çıkan sorun, kütüklerin etnik ve dilsel işaretlere haiz olmamasıdır. Yani; vatandaşların büyük bir kısmı ''Etnik Aidiyetine'' sahip olamayacaktır.

Polonya'daki Alman Sosyal ve Kültürel Toplumlar Birliği Kültürel Uzmanı Monika Wittek Polonya'dan bir vaka örneği olan ve onun, gazete ilanlarıyla  sivil toplumun buluşmasını kombine eden   ''Sen Geçerlisin ! Tarihin Nasıl''  adlı başarılı  video kampanyasının tanıtımını sundu. Polonya'daki nüfus sayımı Nisan ayından beri başlamış olup, Eylül ayı içinde son bulacaktır.

EURAC Mensubu Anna-Kira Pirhofer, İtalya, Güney Tirol'den en iyi başarı sağlamış bir vaka araştırma örneğini sundu. Buradaki nüfus sayımlarına esas olan husus; orantılı seçim hakkının istikrarlı olmasıdır. Kamusal istihdam ve yardım paralarına  esas teşkil eden orantılı sistem, her on yılda bir kez yapılan nüfus sayımlarının sonuçlarına istinat eder. Bu sistemin zaafı ise çok sabit olması, grupları formel bir ayırıma tabi tutması ve azınlıklarla yapılan karma evliliklerin arada kaybolmasıdır. Avantajları ise; kaynaklara eşit ulaşım, kuvvetler ayrılığı ve farklı kimliklerin muhafazası şeklinde tanımlanabilir.

Nepszamlalas Kampanya Koordinatörü Balazs Kovacs, Slovenya Cumhuriyeti'nin, Macar azınlık mensuplarını nüfus sayımı hakkında bilgilendirmesi gereken  bir kampanyasını örnek durum olarak tanıttı. Slovakya'da ilk kez, nüfus sayımında iki etnisitenin beyanına dair  bir imkan tanınmıştır (Birincisi: Halk Aidiyeti; İkincisi ise: Bir diğer etnisiteyle akrabalığınız olup, olmadığı).

https://www.youtube.com/watch?v=ZXOiNtA59pE

Bu husus, bir yandan  Roman nüfusuna daha iyi bir yaklaşım sunarken, öte yandan , ikinci etnisitenin nasıl yorumlanacağına dair  ve bunun nüfus sayımlarında farklı politik yorumlara sebebiyet verebileceğine  dair  bilgileri hiç bir şekilde içermemesi nedeniyle, diğer azınlıklar için bir  dezavantaj da olabilir.Nepszamlalas Kampanyası daha ziyade, Macarlar için ait oldukları azınlık mensubiyetini, bu mensubiyetin beyanına ilişkin ilk soruya cevaben beyan etmelerinin  kendileri içn en hayırlısı olduğuna odaklanmaktadır.

https://youtu.be/uwNsNH2KNxA

Çekya Cumhuriyeti'ndeki Polonya Kongresi Başkan Yardımcısı Tomasz Pustowka halen devam  eden 2021 nüfus sayımın hakkında söz etti. Geleneksel belde isimlerinin kullanılması, azınlık meclislerinin kurulma hakkı gibi azınlık haklarının doğrudan doğruya nüfus sayımı sonuçları tesiri altında kaldığı Çekya Cumhuriyeti'nde insanlar etnisitelerini belirtmekle sorumlu olmayıp, zaten çoğu da böyle bir beyanda bulunmamaktadır. Küçük Polonya Topluluğu üyeleri için olmak üzere Polonya Kongresi bir kampanya düzenlemekte olup, kapsamında başarılı şahıs ve müteşebbisler ''Kendimi Polonyalı Hissediyorum'' parolası altında tanıtılmaktadır.

 

FUEN Avrupa Diyalog Formu üyesi ve etkinliğin moderatörü  Tanja Novotna Golubicova kapanış konuşmasında; ulusların  nüfus içindeki bileşiminin politika için olan önemine ve tanınma koşullarından biri olduğuna vurgu yaptı. Hangi belirli bir ulus ya da azınlığa mensup olduklarını ne kadar fazla insan beyan ederse, o ulusal azınlığın bir cemaat, bölge veya ülke içindeki tesiri o derece artacaktır. Nüfus sayımı büyüklüğü ve böylelikle finansman desteğini, topluluklarımızın eğitim ve dil kullanımı hakkını belirler. Adıgeçen, Web Seminerinin   bazı topluluklar içinde çözüm gerektiren  ve çözümünde hepimizin birlikte çalışması şart olan sorunları gözler önüne serdiğini ifade etti.

Basın bildirileri