Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Polonya'da Almanca Dersi Konusundaki Yeni Gelişmeler

Alman azınlık, Avrupa Komisyonu nezdinde okullardaki Almanca dersinde yapılan kısıtlamalar nedeniyle Polonya Hükümeti hakkında şikayetçi oldu. Olayın arka perdesinde ise şu yatmakta: Polonya Eğitim Bakanı Przemyslaw Czarnek Şubat Ayı başında iki yönetmelik yayınlamıştı. İlk yönetmelikle birlikte Almanca dersi, azınlık dersi olarak üç saatten bir saate indirilirken, diğer azınlıkların tümü üç saatlik dil dersi almaya devam etmişti. İkinci kararname ise; genel tahsisata ait eğitim harcamalalarının yerel bölge kurumlarına dağılımıyla bağlantılı olup, Almanca dersi giderlerinde neredeyse 40 Milyon Polonya Zloty'sine tekabül eden bir azalmaya neden olmaktaydı. Bu kararları protesto eden çok sayıdaki organizasyonlar arasında FUEN, YEN ve AGDM gibi kurumlar yer almaktaydı.

Oradaki Alman azınlık, ülkedeki diğer ulusal azınlıklarla eşit haklara sahip olma doğrultusunda vermiş olduğu mücadelenin Polonya Hükümeti tarafından görmezden gelinmesi üzerine şimdi Avrupa Komisyonu'na baş vurmuş bulunmaktadır: Polonya'daki Alman Sosyolojik ve Kültürel Dernekler Birliği bir dava açmış olup, bunun Avrupa Adalet Divanı tarafından görüleceğini ümid etmektedir. Almanca öğrenimindeki kısıtlama 1.Eylül 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği için, zaman azalmaktadır.

Alman azınlık ayrıca Hükümet ve, Ulusal ve Etnik Azınlıklar Ortak Komisyonuna katılımı da bırakmıştır. Anılan komisyon 2005 yılında asli görevi olan, azınlık haklarının ihlaline karşı çıkmak üzere kurulmuştur. Bakan Czarnek, Almanca dersinin kısıtlanmasına ilişkin yönetmeliği yayınlamadan önce; esasen komisyonu danışması gerekirken, bunu yerine getirmemiştir.

Burada bahis konusu olan şey; Mniejszość niemiecka złożyła skargę do Komisji Europejskiej na decyzje ministra Czarnka i zawiesiła współpracę z polskim rządem (wyborcza.pl) adlı orijinal bir gazete neşriyatıdır.

Foto: Pixabay

Basın bildirileri