Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

''FUEN'le İle Azınlık Sohbetleri'' Danimarka'daki Bir Alman Okulu Belgeseliyle Başladı.

30.Haziran 2021 Çarşamba günü FUEN'in ''FUEN'le Azınlık Sohbetleri'' başlıklı yeni bir projesi start aldı. FUEN'in Facebook kanalında ilk startını kutlayan bu çevrimiçi etkinlikler dizisi, muhtevasında Avrupa'daki yerli ve ulusal azınlıklarla, dil topluluklarını konu alan kısa metrajlı filmlerin, belgesellerin ve makalelerin sunulduğu bir platformdur. Filmlerin oynatılmasını takiben, uzman ve politikacılarla birlikte, azınlıkların güncel durumuyla bağlantılı bir konu hakkında müzakerede bulunuldu.

Anılan azınlıklar sohbetinin ilk üç bölümü, Alman-Danimarka Sınır Bölgesi'ndeki azınlıklara mahsus okulları ve eğitim sistemini ele almaktadır. ''Derinlemesine Bakış – Kuzey Şilezya'nin Aabenraa Alman Lisesi'' konulu ilk bölümünde seyirciler eğitim sistemi, okulun tarihçesi, sunduğu imkanlar ve öğrencilerin eğitim sistemine ilişkin bakış açıları hakkında daha fazla bilgi edindiler. Bunun dışında ayrıca, Danimarka ve Almanya kültürünün, dilinin ve eğitiminin harmanlanmasıyla bu kombinasyonun öğrencilere sağladığı avantajlar da tanıtıldı. Belgeselin sunumunu müteakiben gerçekleşen ihtisas müzakeresinde ise; FUEN'in eski başkan yardımcısı ve eğitim çalışma grubu sözcüsü olan Olga Martens, Kuzey Şilezya Alman Okulu ve Dil Derneği'nden Anke Tästensen ve yerel politikacı Jörgen Popp Petersen mevcut eğitim durumuna ait güncel soruları ve karşılaşılan güçlükleri birlikte müzakere ettiler.

Anke Tätensen özellikle Danimarka'da daha başından itibaren iki dille birlikte büyüyen Alman azınlık çocukları olmak üzere, azınlıklara mensup çocukların karşılaştıkları zorluklara işaret etti. İki dille birlikte büyüyen çocukların bu kültürel arka cephesi, öğretmenlerin çocuklara verdiği ders sırasında göz önünde bulundurması gereken çok önemli bir bölümdür. Adıgeçen, daha sonra okulda da devam edegelen bu özel pedagojiye daha çocuk yuvasında ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, okul teftiş dairesi nezdinde diller için yeni bir tasarı hazırlandığını ve şimdiye kadar var olanın da son bilimsel bulgulara göre yeniden gözden geçirildiğini sözlerine ekledi. ''Kırmızı Hat'' diye tanımlanan bu eylem, altı aylık çocukların devam edebildiği çocuk kreşlerinden başlayarak, kreşler, çocuk yuvaları, ilk okul, ve müteakip diğer eğitim kurumlarında devam ede gelmektedir. Öğretim personelinin mütemadi gelişimini sağlamayı teminen, bilim insanları ile uygulayıcıların birlikte çalıştığı, bilimsel ya da pratiksel uygulamalardan kaynaklanan bir takım yeni girişimlerin bir araya getirilmesine çaba gösterilen yaratıcı bir kurul mahiyetindeki bir azınlık pedagoji enstitüsü tesis edilmiştir.

Jörgen Popp Petersen ise göç hareketinin yüksek seviyede olması nedeniyle çocuk sayılarının azaldığı ve bu nedenle çocuk tesislerinin kapatılmak zorunda kaldığı küçük şehir ve köyleri sundu. Adıgeçene göre bu durum Alman azınlık için karşılaşılan büyük bir sorundur. Zira yeterli sayıda tesis bulunmuyorsa, o halde aktif düzeyde kalabilmek için daha fazla çaba gösterilmesi gereklidir. Bay Popp Petersen bu konuda, çoğunluğu yüksek ölçüde temsil eden politikacıların gösterdiği ilgi zaafiyetinden dem vurarak; ''görmezlikten gelindiğimizi pek söyleyemem, ancak durumumuzla ilgilenen büyük kamusal güce sahip olmayıp, bu da kimliğimizi etkilemektedir, zira kendimizi büyük fotoğrafta temsil edilmiş göremiyoruz'' ifadesini kullanmıştır.

Her iki misafir konuşmacı, Danimarka'daki Alman Azınlık ile, Almanya'daki Danimarka Azınlığı arasındaki henüz bir kaç 10 yıl öncesine kadar hemen yok denecek düzeyde boy gösteren işbirliğinin bu günkü olumlu işlevine övgüler yağdırdı.

''FUEN'le Azınlıklar Sohbeti'' dizisinin ilki FUEN'e ait Facebook sayfasında sunulmuş olup, Youtube sayfasından ulaşılabilmektedir.

''FUEN'le Azınlıklar Sohbeti'' dizisinin müteakip bölümü son Çarşamba günü ilk kez yayımlanacak ve Almanya'daki Frizya Azınlığının eğitim sistemini irdeleyecektir.

Basın bildirileri