Federal Union of European Nationalities
Vælg dit sprog
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Minority Talks with FUEN debuterede med en dokumentarfilm om en tysk skole i Danmark

Onsdag den 30. juni 2021 var der premiere på et nyt FUEN-projekt med titlen Minority Talks with FUEN. Onlinearrangementet, der havde premiere på FUENs facebookside, er en platform, hvor der præsenteres kortfilm, dokumentarfilm og bidrag, der omhandler forskellige aspekter omkring emnet autoktone og nationale mindretal, samt sprogsamfund i Europa. Filmene efterfølges af en diskussionsrunde, hvor fagfolk og politiske beslutningstagere taler om emnet ud fra den aktuelle situation for mindretallet.

De første tre udgaver af Minority Talks fokuserer på uddannelsessystemet og skoler for mindretalsbefolkninger i det tysk-danske grænseland. I den første episode med titlen " Indblik - det tyske gymnasium for Nordslesvig i Aabenraa" fik seerne mulighed for at lære mere om uddannelsessystemet, om skolens historie, om de muligheder den giver, og også om elevernes syn på systemet. Kombinationen af dansk og tysk i kultur, sprog og uddannelse og de fordele, som denne blanding giver eleverne, blev også præsenteret.

I den efterfølgende debat, som blev vist efter dokumentaren, debatterede tidligere næstformand for FUEN og talsmand for arbejdsgruppen for uddannelse Olga Martens, de aktuelle forhold og udfordringer i forbindelse med uddannelsessituationen, med Anke Tästensen fra den tyske skole- og sprogforening for Nordslesvig (Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, DDSV) og Jørgen Popp Petersen, lokalpolitiker.

Anke Tästensen pegede på den særlige udfordring i forbindelse med mindretalsundervisning, nemlig at børn af mindretal, især af det tyske mindretal i Danmark, allerede fra starten vokser op med to sprog. Netop denne kulturelle baggrund er en meget vigtig del af børnenes opvækst med to sprog, som lærerne bør huske på, når de underviser børnene. Hun påpegede, at børn allerede i børnehaven har brug for denne særlige pædagogik, som fortsætter i skolen og at man i skoleinspektionen har udarbejdet et nyt sprogkoncept og revideret det tidligere koncept, i overensstemmelse med de nyeste videnskabelige undersøgelser. Denne såkaldte "vejledende tråd" begynder i vuggestuen, som børnene kan gå i fra de er 6 måneder gamle, og den fortsætter så gennem alle uddannelsestrin: vuggestue, børnehave, folkeskole og gymnasium. For at sikre den løbende udvikling af det pædagogiske personale, har man oprettet et Institut for Minoritetspædagogik, en klynge af forskere og praktikere, som er et meget kreativt organ, der altid forsøger at samle nye tilgange, hvad enten de kommer fra videnskaben eller fra praksis.

Jørgen Popp Petersen præsenterede perspektivet for mindre byer og landsbyer, hvor fraflytningen er stærk, hvilket fører til et mindre antal børn, så institutioner bliver lukket. Dette er en stor udfordring for det tyske mindretal, for hvis der ikke er nok institutioner, skal man gå ret langt for at forblive aktiv. Jørgen Popp Petersen kritiserede den utilstrækkelige interesse fra politikere, der repræsenterer flertallet på højt niveau. "Jeg vil ikke sige, at vi bliver ignoreret, men der er ikke særlig meget offentlighed omkring vores situation, og det har en effekt på vores identitet, fordi man ikke ser sig selv repræsenteret i det store billede" - sagde han.

Begge de inviterede gæster talte rosende om det gode samarbejde mellem det tyske mindretal i Danmark og det danske mindretal i Tyskland, hvilket var så godt som ikkeeksisterende for blot få årtier siden.

Den første udgave af Minority Talks with FUEN blev præsenteret på FUEN's Facebookside, og er nu tilgængelig på YouTube.

Det næste afsnit af Minority Talks with FUEN får premiere den sidste onsdag i juli og vil fokusere på det frisiske mindretals uddannelsessystem i Tyskland.

Pressemeddelelser