Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN ECMI'nin 25. Kuruluş Yıldönümünü Kutladı

Anılan kurum Avrupa'daki azınlıklarla ilgili araştırmaların merkezini teşkil eder: İngilizce adıyla ''Europen Centre for Minority Issues'' olarak bilinen bu kurum 1996 yılındaki kuruluşundan itibaren tüm dünyayı kapsayan bilgi ağı ile birlikte uluslararası sembol bir figür olarak temayüz etmiştir. Şu anda 25.kuruluş yıl dönümünü kutlayan bu kurumu FUEN de candan tebrik eder. FUEN Başkanı Lorant Vincze ''Bir dahaki çeyrek yüzyılda da böylesine güzel sürecek bir işbirliğinin devamı için daha şimdiden mutluluk duymaktayız'' ifadesini kullanmıştır.

ECMI Kurumu'nın ofisi Alman-Danimarka sınır bölgesinde, yani Flensburg'un merkezindeki tarihi bir binada ve FUEN'e ait büroya sadece bir kaç yüz metre mesafede bulunmaktadır. Kurum uygulama ve politikaya odaklanmış araştırmalarla iştigal etmekte olup, bilgilendirici malzeme ve dökümantasyonlar sunarak, Avrupa'daki azınlık ve çoğunluklar arasındaki temaslarda danışmanlık hizmeti vermektedir.

ECMI Danimarka, Almanya ve Schleswig-Holstein Eyaleti Hükümetleri tarafında kurulmuştur. Tamamen tarafsız ve disiplinler arası bir kuruluş olup, tüm Avrupa'dan ve daha da ötesinden gelen ve yerel ikametgah bağımlısı olmayan bir dizi tecrübeli araştırma görevlisi tarafından destek gören uluslararası bir çalışma ekibine dayalı faaliyet gösterir. Kurum bir çok hükümet ve uluslararası organizasyonun yanında keza Avrupa'nın bir çok sivil toplum ve azınlık gruplarıyla birlikte çalışır. Anılan merkez, akademik araştırmaları, medyayı ve genel kamuyu ortaya koyduğu bilgi ve analizleriyle destekler.

ECMİ'nin jübile vesilesiyle 3.Aralık Cuma günü Flensburg kentinde düzenlediği kutlamalarda FUEN, Başkan Lorant Vincze ve Başkan Yardımcısı Gösta Toft vasıtasıyla temsil edilmiştir. ECMİ Müdürü Prof. Vello Pettai jübile konuşmasında '' 1996 yılında gerçekleşen kuruluşumuzdan bu yana ECMI avrupai uyum ve digitalleşmesinin bölgesel ve uluslarası eğilimi boyunca sürekli şekilde değişmiş ve gelişmiştir. Dijitalleşmenin küresel dünyasında azınlıkların korunması, karşılaşılan yeni sorunlar nedeniyle hep daha fazla önem kazanmıştır'' demiştir.

Fotoğraf: ECMI

3.Aralı Cumu günkü kutlamalar sırasında gerçekleştirilen bir podyum müzakeresinde Prof. Dr. Rainer Hofmann (Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve Anlaşması Danışma Komisyonu Eski Başkanı) , Linda Pieper (Ulusal Azınlıklar Sorunları Raportörü, Schleswig-Holstein Eyalet Başbakanlık Dairesi), Dr.Jennifer Jackson-Preece (Ulusalcılık Olağanüstü Profesörü, Londra Ekonomi ve Politik Bilimler Okulu), ve Avrupa Parlamento Üyesi Lorant Vincze ''Avrupa Azınlıklar sorunları: Şimdiye kadarki kazanımlar ve geleceğe matuf hedefler'' konulu, azınlıkların korunmasına dair tarihsel, kurumsal ve yasal konteks bağlamında tartışmıştır. FUEN Başkanı Lorant Vincze katedilen bu kilometre taşı nedeniyle tebriklerini sunarak ''Sizleri uygulamalar kapsamında bir partner konumunun daha da ötesinde addediyor ve son yıllar zarfındaki uzmanlık ve bilgi donanımınıza güvenebileceğimizi ümid ediyoruz. FUEN'in bilgi ağı ve lobi kapasitesi sayesinde bizler beraberce azınlıklar korunması alanında çok şey sağlayabiliriz'' ifadesini kullanmıştır.

Lorant Vincze Azınlıklar-Çerçeve Anlaşması ve dil şartnamesinin her ikisine birden Avrupa'daki yegane geçerli yasal enstrüman sıfatıyla atıfta bulunarak; bunların güncelleşmesi gerektiğine değinmiştir. Adıgeçen AB'nin müşterek değerlere fazlasıyla itibar göstermekle birlikte, buna karşılık Avrupa Komisyonu'nun azınlıklarla ilgili Minority-SafePack adlı girişimin esaslarına dayalı bir yasaya öncülük etmeyi reddetmesinin, AB'nin de ulusal çıkarlar tarafından yönlendirildiğine dair bir

Fotoğraf: Cornelius von Tiedemann


kanıt teşkil ettiğine dikkat çekmiştir. Adıgeçen devamla, azınlıkların AB düzeyinde korunmasına sadece bir kaç üye ülkenin karşı çıkmasına rağmen, bu ülkelerin seslerini fazlasıyla yükseltmesine ve komisyonun, maalesef ulusal devletlere ait 19.yüzyıldan kalma görüşlere itibar etmesini teessüfle karşıladığını belirterek; ''Azınlıkların korunmasını MSPI ile birlikte Avrupa Gündemine oturttuk ve komisyonu taleplerimizle karşı karşıya bıraktık. Komisyon şimdi bu konuyu tartışmak zorunda kaldı. Avrupa'nın Geleceği Konferansı konunun yeniden gündeme getirilmesi için yeni bir fırsattır'' şeklinde konuşmuştur.

Bunu takip eden açık turlarda FUEN Başkanı BM-Azınlık Sorunları Özel Rapotörü Prof. Fernand de Varennes ile görüştüğünü ve azınlık haklarının insan haklarıyla örtüştüğü kapsamında mutabakat sağladığını belirtmiştir. Azınlık hakları ihlali ile ilgili olarak yürütülen güncel uluslararası müzakereler açısından ise; uluslararası ilişkilerde azınlıklara dair bir temel prensibin elzem olduğuna değinerek: yani kazanılmış hiç bir hakkın geri alınamayacağına işaretle, böyle bir durumun, başta dil hakları ve Ukrayna'daki eğitim olmak üzere, bir çok görüşmeyi sona erdireceğine dikkat çekmiştir.

 

Basın bildirileri