Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

FUEN BUNDESTALKS (FUEN FEDERAL GÖRÜŞMELERİ): FEDERAL PARLAMENTO KADIN VE ERKEK ADAYLARI, FUEN'İN AZINLIK SORUNLARIYLA İLGİLİ GİRİŞİMLERİ HAKKINDA MÜZAKERELERDE BULUNDU

FUEN, FUEN BundesTalks adı altında düzenlediği, 26.Eylül 2021 tarihinde yapılacak Federal Parlamento Seçimlerine katılacak kadın ve erkek adaylarla birlikte yapacağı istişareleri kapsayan, seçim kampanyası sırasında azınlık taleplerinin belirgin hale getirmeyi ve de azınlık mensuplarını seçimle ilgili kararlarında desteklemeyi hedefleyen bir federal seçim kampanya tartışmalar dizisini sunmaktadır. Anılan FUEN Federal Görüşmeleri bir de, çoğunluk toplumunun Almanya'daki ulusal azınlıklar konusu ve menfaatlerine karşı seçim kampanyası çerçevesinde duyarlı olmasına keza katkı sağlamalıdır.

Anılan FUEN Federal Müzakereler dizisinin 9.Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen ilkinde, Schleswig-Holstein Eyaleti'nden 5 Federal Parlamento kadın/erkek adayı, partilerinin önümüzdeki yasama dönemindeki azınlık politika planları üzerinde istişarelerde bulunmuştur. Yapılan davete Federal Milletvekili Bayan Petra Nicolaisen (CDU), Federal Milletvekili Bay Sönke Rix (SPD), Bayan Katrine Hoop (Solcu Parti), Bayan Marlene Langholz-Kaiser (Birlik 90/Yeşiller) şahsen, Bay Stefan Seidler SSW ön adayı) ise çevrimiçi bağlantıyla katılmıştır. Schleswig-Holstein Eyaleti Berlin Temsilciliği'nin salonlarında yapılan bu etkinliğin moderatörlüğünü ise, FUEN Başkan Yardımcısı Angelina Mlinar ve Almanya'daki dört yerli ulusal azınlığın azınlıklar sekreterliği yönetmeni Gösta Nissen üstlenmiştir.

CDU, SPD, Solcular, Birlik 90/Yeşiller ve SSW Partilerine ait kadın ve erkek politikacılarının katılımıyla gerçekleştirilen müzakerlerden genel olarak; yerli ulusal azınlıkların tüm seçim programlarında önemli ölçüde rol oynayacağı ortaya çıkmıştır. Bununla beraber aynı anda, azınlıklar politikası ile ilgili konulara karşı federal bazda sağlanacak bir duyarlılığın devreye sokulması sorunu ortaya çıkmıştır. Bu durumda, 60 yılı aşan uzun bir süreden sonra tekrar federal seçimlere katılması ve bir azınlık partisinin yeniden tekrar federal meclise girme olasılığı nedeniyle SSW'nin buradaki özel pozisyonu açıkça görünür hal almıştır.

Schleswig-Holstein, Brandenburg ve Sachsen Eyaletleri'nin Federal Meclis'e sunduğu gibi, azınlıkların korunmasının anayasaya dahil edilmesi girişimi, katılımcı kadın ve erkek politikacıların hepsi tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Politikacıların tümü birden, yerli ulusal azınlık sorunlarının idrak edilmesi ve bu doğrultuda çaba gösterilmesinin sadece, içinde azınlıkların yaşadığı federal eyaletlere münferiden düşen değil, bilakis toplumun tümüyle şamil olduğu bir görev olması asabiyle, federal Hükümetin sorumluluğuna atıfta bulunmuştur..

Almanya'daki ulusal azınlık ve halk gruplarına ait çatı birliklerince, birlikler dava eylem hakkına ilişkin taleple ilgili olarak yapılan görüşmelerde tenakuz yaşandı. CDU Parti mensubu Bayan Nicolaisen, yasal düzenlemenin esas itibariyle bireysel yasal koruma prensibine dayandığını ve partisinin anılan talebe bu nedenle eleştirel gözle baktığını vurguladı. Yeşiller Parti mensubu Bayan Marlene Langholz-Kaiser ise iki dilli belde işaret levhalarını örnek göstererek, bunun azınlıkların farkındalığı sorununa karşı genel anlamda etki sağladığına işaret etti. Sözkonusu sorunun her münferit kişide doğrudan etki uyandırmaması nedeniyle, bireyin şikayeti adıgeçene göre bu durumda fazla başarı sağlayamacaktır. SSW, SPD ve Solcular Partilerine mensup kadın ve erkek adaylar söz birliğiyle buna katıldı ve bu bağlamda kollektif şekilde hareket etmenin gücünü övdüler.

Schleswig-Holstein Eyaleti'nin girişimi sonucunda özel bir maddeyle sağlanan, bölgesel ve azınlık dillerinin NDR-Programı çerçevesinde uygun ve muntazaman yer almasını öngören NDR-Devlet Sözleşmesi değişikliğini herkes memnuniyetle karşıladı. Bu arada, ulusal azınlıkların aynen ZDF'te de aynen olduğu gibi, NDR Radyo-Televizyon Konseyi'nde bir temsilci vasıtasıyla temsil edilmesi talebini tamamiyle destekleyecekleri de keza açığa kavuşturulmuş oldu.

Geleceğe matuf sorularla ilgili olarak katılımcı politikacılar arasında, Minority SafePack adlı halk girişimine dair ahengin istikrarı görüldü. Orada hazır bulunan poltikacılar, Avrupa Komisyonu'nun, azınlıkların korunmasını teminen Avrupa bazında önemli bir enstrüman teşkil eden MSPI girişimi kapsamında yer alan hususları esas alan yasa önerilerinin yürürlüğe sokulmasına karşı çıkmasından duydukları hayal kırıklığını dile getirdiler ve AB ile bundan böyle oluşacak iletişim kapsamında konu hakkında destek vermeğe devam edeceklerine dair söz verdiler.

Bu bağlamda olmak üzere Bayan Marlene Langholz-Kaiser, Yeşiller Partisi olarak MSPI girişiminin %100 arkasında duracağını ve Komisyona karşı açılan davayı destekleyeceğini vurguladı. Adıgeçen, Federal Hükümetten bu doğrultuda çok daha fazla angajman beklediğini ifade etti. Bayan Langholz-Kaiser ayrıca, MSPI Girişiminin Yeşiller Partisi Seçim Programı kapsamına alınaması gerektiği sinyalini de verdi.

Bayan Petra Nicolaisen (CDU) ise, Almanya'nın AB Komisyonu'na bir protesto notası göndererek, MSPI adlı girişimi kapsamındaki taleplerin reddine rağmen bunun yine de nazarı itibare almasını önerdi, Yeni Federal Meclisin, Avrupa Adalet Divanı bu konuda karar alır almaz, MSPI adlı girişimi yeniden incelemesini beyan etti.

SSW Parti mensubu Stefan Seidler, komisyonun ulusal azınlıklar konusunda yetkili olmadığına dair ileri sürdüğü gerekçeyle ilgili ileri sürdüğü argümasyonu çürütme doğrultusunda federal meclisin hukuki destek vereceğini ümid ettiğini belirterek. komisyonun ulusal azınlıklar konusunda gelecekte yetki kazanması için çok güce ihtiyaç duyacağını da ifade etti.

SPD Part üyesi (SPD) Sönke Rix, MSPI adlı girişimin kendisi için neden bu derecede önemli bir sorun arzettiğini vurguladı. Ona göre; her AB üyesi, kendi azınlıklarıyla düzgün bir münasebet içinde bulunmak zorundadır. Rix, yeni federal meclisin MSPI girişimyle ilgili olarak daha yoğun şekilde ilgileneceğini ümit ettiğini belirtti.

Solcular Partisinden Bayan Katrine Hoop ise konunun sadece ulusal bazda değil, bilakis avrupai bir düzeyde açıklanması gerekebileceğini, bu girişimin özgürlük ve eğitim politikası katma değerinin Avrupa düzeyinde vurgulanmasında MSPI'ye önemli bir rol düştüğünü öne çıkardı. MSPI adlı girişim, sol parti seçim programının taslağına dahil olup, Hoop'un görüşü uyarınca partisi tarafından da destek görecektir.

FUEN'in ilk BundesTalk adlı federal görüşmesinin ilkini daha sonra FUEN'in YouTube Chanell üzerinden de izleyebilirsiniz.

Arka Plan.
Yerli ulusal azınlıklar, toplumsal çeşitlilik ve zenginlik bağlamında yapılan kamusal söylemde hemen hemen hiç rol oynamazlar. Aynı durum, 2021 yılındaki federal meclis seçim kampanyası ve haber sunma için de geçerlidir. İşte bu nedenle Avrupa Ulusları Federal Birliği FUEN, azınlıklar politikasıyla ilgili bir çok konu hakkında BundesTalks adlı federal görüşmelerden oluşan etkinlikleri düzenlemektedir. Anılan etkinlikler sırasında farklı partilere mensup kadın ve erkek adaylarla birlikte Federal Hükümetin ulusal azınlıklar alanındaki hedef ve şekillenmesini tartışıyoruz. BundesTalks adı altında yürütülen görüşmeler, ulusal azınlık mensuplarını alacakları seçim kararında desteklemesi açısından gereklidir.

 

Basın bildirileri