Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Alman Federal Meclisi'nde Kabul Edilmesinden Önce MSPI adlı Girişimi Desteklediklerine Dair CDU/CSU ve SPD Partilerince Verilen Nihai Karar Önerisi

27 Kasım 2020 Cuma günü CDU/CSU ve SPD Partilerinin Federal Almanya Meclisi'ndeki Hükümet Fraksiyonları Minority SafePack (MSPI) adlı girişimi desteklediklerine dair nihai karar önerisini sunacaklar. Öneri sahipleri, MSPI kapsamında talep edilen tedbirlerin hem Avrupa ve hem de ulusal bazda uygulanmasını sevinçle karşıladılar.

Federal Meclis Milletvekili Sylvia Lehmann bu konu hakkında ''Söz konusu talepte bulunan bizler Avrupa'nın kültürel ve dilsel çeşitliliğinin muhazasının teşvik edilmesini, hakların etkili şekilde korunmasını ve ulusal azınlıkların teşvikini ve de eşit ölçüdeki toplumsal katılımlarını Avrupa Birliği'nin kalıcı ve önemli bir görevi olarak telakki etmekteyiz'' dedi.

Avrupa Ulusları Federal Birliği (FUEN) tarafından koordine edilen ve ''Minority SafePack'' adıyla tanımlanan Avrupa Halk girişimi, yerli azınlıkların kültürel ve dilsel çeşitliliğini kalıcı şekilde korumak ve teşvik etmek doğrultusunda geniş kapsamlı bir tedbirler paketini içermektedir. Hedeflenen amaçlardan birisi, teşvik imkanlarının dağıtımında azınlıkların daha iyi dikkate alınmalarıdır. Örneğin, küçük dil toplulukları için teşvik programlarında ve kültürel ve bölgesel gelişim alanlarında olduğu üzere. Bundan böyle dilsel azınlıkların yaşadığı küçük bölgelere de teşvik imkanlarına sahip olma fırsatı sağlanmalıdır.

MSPI adlı girişim bir yıl zarfında 1.123.422 imza toplamış olup, bu imza listesi MSPI Halk Komitesi tarafından 10.Ocak 2020 tarihinde yeni Avrupa Komisyonu'na sunulmuştur. 15.Ekim 2020 tarihinde keyfiyetin Avrupa Parlamentosu nezdinde dinlenmesine imkan verilmiştir. Avrupa milletvekillerinin çoğunluğu, MSPI kapsamında ileri sürülen talepleri desteklemiş olmaları, bu sunumun başarılı olduğu gerçeğini ortaya koymuştur. Avrupa Parlamentosu hali hazırda, 14 Aralık 2020 tarihinde kararlaştırılması gereken nihai bir destekleme kararını tamamlama çalışması içindedir.

AB Komisyonu, en geç 15 Ocak 2021 tarihine kadar anılan girişime ait yasal ve politik sonuçlarını ve de nasıl davranacağını bildirmekle zorunludur.

Avrupa Birliği'nin en fazla nüfusa sahip üye devletinin parlamentosu olan Fedeal Almanya Meclisi'nin oy çoğunluğuyla alacağı bir karar, ulusal azınlıkların korunması doğrultusundaki geniş kapsamlı bir tedbirler paketini AB-Düzeyinde çıkartmaları yönünde tüm Avrupa kurumlarına bir sinyal vermiş olacaktır.

Basın bildirileri