Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Eğitim Çalışma Grubunun Yıllık Oturumu İlham ve Heyecan dolu Görüşleri Ortaya Koydu – Yeni Dünyalar Açılırsa

Eğitime yapılan yatırımların önemli ekonomik faydaları vardır. Eğitime yatırımda bulunan bir Avro, 16 katına kadar fayda sağlayabilir. Kärnten/Koroska Eyalet yüzbaşısı Peter Kaiser, FUEN-Eğitim Çalışma Grubu'nun 16.-19.Ekim 2022 Tarihleri arasında, Avusturya'nın Klagenfurt/Celovec kentinde gerçekleştirilen bu senenin yıllık oturumunun hemen başında, oturumda müzakere edilen konuların ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koydu.

Oturumun odak noktasını, genel anlamda da önem arzeden, ancak azınlık toplulukları için hayata çok daha büyük ölçüde damga vuran bir karektere sahip olan erken çocukluk eğitimi oluşturmaktaydı. Bir çocuk acaba hangi örf, adet ve şarkılarla büyümektedir ? Hangi dili kullanmak suretiyle doğal şekilde temas kurmaktadır ? Kreş ve ilkokullarda bu konuda belirleyici hareketler tesis edildiği için, Çalışma topluluğu uzun bir süredir bu yaş grubuyla yoğun şekilde ilgilenmektedir.

Sekiz ayrı azınlık ve yedi farklı ülkeden gelen toplam 22 temsilci, işte bu yıllık oturumda kişisel fikir alış-verişini gerçekleştirme ve Kärnten/Koroska'daki Sloven Azınlığın eğitimsel yapısına göz atma fırsatından istifade etmiş oldu.Katılımcılar, farklı eğitim kurumlarına yapmış oldukları ihtisas ziyaretlerini özellikle faydalı olarak telakki ettiler.

Önce teori, sonra uygulama. Eyalet okulları müfettişi Sabine Sandrieser'in Kärnten'deki azınlık okul yapısını tanıttıktan sonra, katılımcılar, farklı uygulama örneklerini gördükleri bilimsel bir geziye çıktılar.

Sloven Okul Derneği'nin (Slovensko solsko drustvo) ''Sonce'' adlı İki dilli çocuk yuvasını ziyaretleri sırasında grup, işine çok iyi angaje olmuş yönetim personelinden ve eğitim uzmanlarından hem organizasyon ve günlük yaşam hakkında bilgiler edinmiş oldu. Eğitim kurumunun adım adım ve daima denediği, gözlemlediği ve üzerinde çalıştığı, çocukların hem dile vakıf olma, fakat aynı zamanda kendilerini daha iyi hissetmelerini hedef alan bir nevi ''yaparak öğrenmek'' metodunun uygulandığı, dilsel pedagogik çerçeve konsepti bilhassa heyecan vericiydi. Kärnten'deki elementer eğitim kurumlarında (0 ile 6 yaş grubu) iki veya daha fazla dilli eğitimin teşvikinde bir nevi kılavuz konsepti 20 yıldan beri hizmet vermektedir. Klagenfurt Üniversitesine mensup eğitim araştırmacısı Georg gombos ve ekibinin ara vermeksizin sağladığı bilimsel dökümanlar bu konsepte ihtisasi yönden refakat etmekte ve gelişime mütemadiyen devam etmektedir.

Ossiach'taki ''Carinthische Müzik Akademisi'' ne bir uzman rehber refakatinde yapılan turdan sonra katılımcılar; Kärntner Sloven eğitim ortamı kapsamında, Moherjewa/druzba Hermagoras Derneği'nin iki dilli halk okulunu ziyaret ettiler. Anılan eğitim kurumu, içersinde aynı zamanda bir basım evini, iki dilli kitap satış mağazasını,halk okulunu, çocuk kreşini, matbaayı ve öğrenci yurdunu barındıran gerçekten çok çeşitlilik arzeden bir kurumdu. Hermagoras Derneği Direktörü Dr.Karl Hren açıklamasında ''Hedefimiz, çocukların on yaşında Almanca ve Slovence olmak üzere, her iki dile vakıf olmalarıdır'' dedi.

Kärnten'deki eğitim kurumlarının bilimle yaptığı iş birliği önemli bir rol oynamaktadır.Burgenland Pedagoji Yüksek Okulu mensubu Ema Geracner ''İki ve çok dilli elementer eğitim kurumları'' adlı konferansında,buna dair güzel bir içe bakış imkanı sağladı


Adı geçen aynı zamanda ''Kärnten Input Quality Observation Scheme'' (KIQOS) adlı, Kärnten Eyaleti ile Alpen-Adria Üniversitesi bir işbirliği içersinde,Kärnten'deki Çocuk Eğitim ve Bakım Kurumlarında görevli uzman personelin dilsel pedagojik yeteneklerini daha da iyileştirmeyi hedef alan bir projenin tanıtımını yaptı. Anılan proje, aynı meslektaşlar tarafından bir kalite süzgeci vasıtasıyla karşılıklı yapılan gözlem ve önerileri kapsamaktadır.

Kapanışta yapılan bir dahili oturumda, gelecekteki planlar ve projeler görüşüldü. Bir dahaki oturumun muhtemel konusunun, çocuk yuvasından okula geçiş olabileceği düşünüldü. 2023 yılında da yine bir pedagojik fikir teatisi yapılabileceği de teşvik edildi. Bu yıl içersinde, en iyi uygulama pratiklerin, pedagojik konseptlerin, azınlıklar eğitimi alanı da dahil olmak üzere, teatisinin yapılacağı bir çevrimiçi platformun başlatılması gerektiği dile getirildi.

Çalışma Grubu Koordinatörü Berengere Vogel görüşlerini , ''Pedagojik uzmanlarla kurumlara yapılan ziyaretler, tüm katılımcılara birer zenginlik ve ilham yarattı'' şeklinde özetlerken, katılımcılardan biri, ''Taraflar arasındaki teati de fevkalade gerçekleşti. İşte bu bana yeni bir dünyayı açmış oldu'' ifadesini kullandı.

Oturumun Resim Galerisi
Fotoğraflar: Laszlo Mihaly.

Basın bildirileri