Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

AGSM-Üyeleri 17.-20.11.2022 Tarihleri Arasında Viyana'daki Burgenland'da buluşuyorlar

Avrupa'daki Slav Azınlıkların bu yılki seminerinin konularını; Avusturya'daki yeni Halkgrupları yasası, Azınlıkların bir metropoldeki hayatı, Burgenland Bölgesinde ve Viyana'daki Çok Dillilik teşkil edecektir.FUEN'e bağlı Slav Azınlıkları Çalışma Topluluğu'nun 25.Yıllık Semineri, 17. ile 20.Kasım 2022 tarihleri arasında Viyana/Bec'te gerçekleştirilecektir.

FUEN trafından, Hırvatistan Kültür, Eğitim ve Politik Merkezi (Hrvatski centar), Hırvatistan Kültür Derneği (HKD) ve HAK Gençlik Organizasyonu – Hrvatski akadamski klub ile işbirliği içinde organize edilen etkinlik için, 24.Ekim tarihine kadar başvuruda bulunabilirsiniz.

Anılan seminer, büyük çeşitlilik arzeden ilginç programlar sunmaktadır. AGSM sözcüsü Angelika Mlinar, Hrvatski Centar adlı ev sahibi organizasyon ve HKD tarafından yapılacak açılışı, çok dilli bir orkestra eşliğindeki kültür akşamı takip edecektir.

18.Kasım tarihinde, Avusturya Parlamentoso üyeleri, farklı partilere mensup halk grubu ve azınlıklar sözcülerinin bir araya gelerek, Avusturya'daki yeni azınlık yasası, halk gruplarının teşviki, politik temsili, yapısı ile halk gruplarının okul ve eğitim sisteminin tanıtılıp, üzerinde müzakere edileceği bir buluşma organize edilecektir. Günün öğleden sonrası, Burgenland-Slovak-Macar Sınır bölgesine bir ziyaret tertiplenecek olan azınlığa ayrılmıştır. Buradaki gündem, belde düzeyindeki çok dilliliğe odaklanacaktır (İdare, Okul, Kamu Ahalisi, Spor,Turizm, Çok Dilli Belde Tabelaları).

19.Kasım günü Viyana ve bu metropoldeki azınlıkların yaşamı gündemi oluşturacaktır. Oturdukları yerleşim bölgesi dışında azınlık grupları hangi imkanlara sahiptir ve buradaki dil ihtimamı ve eğitim nasıl işlev görmektedir ? Günün konusunu, Slav Azınlıkların Güncel durumu ve AGSM'nin aktiviteleri takip edecektir.

AGSM üye organizasyonları bu etkinlik için en fazla iki katılmcı için, bu linki kullanarak, başvuruda bulunabilir. Başvuru süreci 24.Ekim tarihinde son bulacaktır.

Credit Başlık Fotoğrafi: Pixabay Czeschka

 

 

 

Basın bildirileri