Avrupa Milletleri Federal Birliği
Dil seçiniz
  • EN
  • DE
  • DK
  • FR
  • HU
  • RU
  • TR

Desteğimiz Küçük Topluluklara Bile Ulaşmaktadır: Molis Hırvatları 24.AGSM Semineri'ne Ev Sahipliği Yaptı

İtalya Molis'teki küçük Hırvat topluluğu geçen hafta, FUEN bünyesindeki S

lav Azınlıkları Çalışma Grubu'nun 24.Semineri'ne ev sahipliği yaptı. 1 Ekim Cuma günü yapılan resmi açılışla başlayan bu toplantıya yedi ülkedeki dokuz azınlık grubundan gelen 30'u aşkın kadın ve erkek katılımcı iştirak etti. Ev sahipliğini deruhte eden Agostina Piccoli adlı vakfın Başkanı Antonio Sammartino konuşmasında, böylesine küçük bir topluluğun etkinliğin ev sahipliğine seçilmiş olmasından fazlasıyla onur duyduğunu ifade ederek, bu katılım sayesinde toplumuna güçlü bir destek işareti vermiş olmalarından dolayı hazır bulunan misafirlere şükranlarını sundu. FUEN Başkan Yardımcısı ve AGSM Sözcüsü Angelika Mlinar ise misafirleri selamlayarak, FUEN'in küçük veya büyük olmalarına bakmaksızın tüm üye toplumları bir dayanışma içinde desteklediğini vurguladı.

Hırvatlar 15. ve 16.Yüzyıl'da Adriya'yı boydan boya geçen Hırvatlardan bazıları Molise Beldesi'ni kendilerine yeni Anavatan edinmişti. Oradaki bir gemi anıtı bugün bunu anımsatmaktadır. Hırvatistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin diplomatik danışmanı olan Iva Pavic, birer Hırvat Köyü olan Montemitro, Tavenna ve San Felice arasındaki trafik döner kavşağına bu anıtın dikilmesini elçiliğin desteklediğini açıklamıştır. Adıgeçen ayrıca, Hırvatistan'ın bu topluluğu nasıl desteklediğini de keza sunmuştur.

Hırvatistan Cumhuriyeti haricinde yaşayan Hırvatlar Devlet Ofisi'nden Milan Bosnjak, Hırvatistan'ın kendi dilinin muhafazasını bu bölgede hangi tarz ve şekilde desteklediğini ifade etmiştir. Azınlığın resmen tanınmış olmaması nedeniyle, mensupları kendi dillerini okullarda öğrenememekte olup, Hırvatistan bu nedenle Hırvat dili için bir öğretmeni Cumartesi ve öğleden sonra okullarına göndermekte ve bunu finanse etmektedir. Adıgeçen, Hırvatistan ülkesinde yaşayan İtalyan topluluklarını nasıl destekliyorsa, İtalya'nın da Molise'deki Hırvat Toplumunu aynı ölçüde desteklemesini arzu etmektedir.

Açılış konuşmalarının bitişini, Molise'de yaşayan Hırvat Topluluğunun talepleri konusunu ele alan hareketli bir podyum tartışması takip etti. Bölge Okul Müdiresi Tamara Isler, bir azınlık dili olarak tanınmaması nedeniyle Hırvat dilinin okul resmi öğretim planında yer almadığını belirtti. Köylerdeki nüfusun azalarak, doğum sayısının yeterince çoğalma göstermemesi ise bir diğer sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bir okulun var olabilmesi için yasalara göre o köy sakinleri sayısının asgari 600 kişiden ibaret olması gerektiğinden, Montemitro, Kruc ve Tavela adlı köylerdeki okullar bu nedenle çoktan kapatılmıştır. Adıgeçenin fikrine göre İtalyan Sistemi daha esnek olmalı, böylece küçük okullar açık kalmaya devam etmeli ve Hırvat dili okul öğretim planına dahil edilmelidir.

Montemitro Belediye Başkanı Sergio Sammartino, Acquavivo Collecroce/Kruc Belediye Başkanı Franceso Trolio ve Tavenna Belediye Başkanı Paolo Cirull de bu podyum tartışmasına katıldılar. Adıgeçen Belediye Başkanları okul ve sağlık alanlarının yanı sıra daha bir çok altyapı sorunuyla karşı karşıya kalmaları nedeniyle, böylesine küçük toplulukları yönetmenin büyük bir sorun teşkil ettiğini açıkladılar. Bir katma değer kazanımı sağlamak ve de genç insanların bu topluluklarda kalmalarını temin etmek için, istikrar ve yerel ekonomide daha fazla strateji üretilmesi gerektiği konusunda tüm belediye basşkanları hemfikir kaldılar. Yurtdışından gelen, örneğin Almanya'da

yaşayan Sorblar, İtalya'daki Slovenler ve Estonya'daki Rus temsilcileri ise benzer durumlarda maruz kaldıkları birikimler hakkında bilgi verdiler.

Katılımcılar Cuma günü öğleden sonra Montemitro beldesindeki St.Lucia Kilisesi'nin arkeolojik alanlarını ve Hırvat Azınlığına dair bir sergiyi ziyaret etti ve Belediye Başkanı ile birlikte belde ve oradaki iki dilli işaret levhaları hakkında müzakerede bulundular.

2.Ekim Cumartesi günü ise kadın ve erkek katılımcıların AGSM ile yaptığı ve kapsamında temsil ettikleri azınlıkların güncel hali hakkında fikir beyan ettikleri ve de COVID-19 Pandemisi nedeniyle değişkenlik arzeden durumun odak noktasında yer aldığı verimli bir çalışma toplantısı gerçekleşti. Genel itibariyle topluluklar daha çok dijital projeler, ve hatta dijital tiyatro, konser ve okuma konferanslara sahiptiler. Fiziki toplantıların yasaklanması ve de yaşlı neslin çevrimiçi aktivitelere her an müdahil olamaması nedeniyle bunlardan bir çoğu toplulukları biraraya getirebilme sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. Hırvatistan topluluğu ile ilgili olarak önceki günkü müzakereden şu somut eylem planları çıkmış oldu: FUEN Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda AGSM sözcüsü Angelika Mlinar'ın girişimi üzerine kadın ve erkek katılımcılar, içinde Molis Hırvatlarının tanınmasını kapsayan bir AGSM Karar tasarısının hazırlanması noktasında uzlaşı sağladılar. Bundan başka ayrıca; Avrupa Konseyi Çerçeve Sözleşmesi Heyeti'nin bu yıl yapacağı İtalya seyahati kapsamında Molis Hırvatlarına bir ziyaret yapmak üzere davet edilmesi de konuşuldu.

 

Basın bildirileri